Tarım Alet ve Makinaları 2017-2018 Vize Sınavı

Tarım Alet ve Makinaları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1 kg’lık kütleye etki ettiğinde ona yerçekimi ivmesi (9,81 m/s2) kadar ivme kazandıran büyüklük aşağıdakilerden hangisi?

A
1 Mol
B
1 Newton
C
1 Kilopound
D
1 Amper
E
1 Kilogram
Soru 2

Bir çemberde yarıçapa eşit yayı gören merkez açının büyüklüğüne ne ad verilir?

A
Salise
B
Derece
C
Dakika
D
Saniye
E
Radyan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sabit masrafların hesaplanmasında dikkate alınmaz?

A
Sigorta
B
Gayri safi milli hâsıla
C
Faiz
D
Vergi
E
Amortisman
Soru 4

Tarımsal mekanizasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tarımsal mekanizasyon insan ve işgücü verimini düşürür.
B
Tarım makinalarının küçük işletmelerde kullanımı daha ekonomiktir.
C
Ekstansif tarımda makinalaşma iyi düzeydedir.
D
Makinalaşma verimi düşük topraklardan yararlanma imkânı sağlamaz.
E
Türkiye’deki tarım işletmeleri daha çok küçük aile işletmeleridir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tarımda güneş enerjisi kullanımı işlemlerinden biri değildir?

A
Ürün kurutma
B
Sera ısıtma
C
Sınıflandırma
D
Toprak dezenfeksiyonu
E
Sulama
Soru 6

Birim alan için yakıt tüketim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
L/ha
B
h/ha
C
L/h
D
g/kWh
E
kg/h
Soru 7

Bir sistemin iş yapma yeteneğine genel anlamda ne ad verilir?

A
Isı
B
Alternatif
C
Konvansiyonel
D
Işık
E
Enerji
Soru 8

Biyoyakıtların en yaygın olanları ________ ve ________ dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
biyodizel-benzin
B
diesel-motorin
C
biyoetanol - biyodizel
D
biyoetanol - motor yağı
E
biyoetanol - mazot
Soru 9

Diferansiyel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Traktörün karayolunda ilerlemesinde dönüşlerde çok uygun olan bu sistem, arazide çalışırken özellikle toprak işleme sırasında sorun yaratır.
B
Diferansiyel kilidi kilitli iken asla traktörle dönmeye çalışılmamalıdır.
C
Özel dişlilerden oluşur.
D
Düz dişliler kullanılır.
E
Diferansiyel kilidi sistemi bloke etmekte ve her iki tekerleğin aynı devirle dönmesini sağlamaktadır.
Soru 10

Motorların zamanlarına (krank milinin devir sayısı) göre sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar
B
Üç zamanlı ve dört zamanlı motorlar
C
Dört zamanlı ve beş zamanlı motorlar
D
Beş zamanlı ve altı zamanlı motorlar
E
Altı zamanlı ve yedi zamanlı motorlar
Soru 11

Tırtıl düzenli traktörler ________ çeki yeteneğine sahiptir ve toprağı lastik tekerleklere göre daha ________ sıkıştırırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
düşük-çok
B
yüksek-düzgün
C
yüksek-az
D
yüksek-çok
E
düşük-az
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisi arka tekerlekleri muharrik traktör gruplarından biri değildir?

A
Bayır traktörleri
B
Alet taşıyıcı traktörler
C
Standart traktörler
D
Maksi traktörler
E
Üç izli traktörler
Soru 13

Toprağın işlenmesi sırasında ortaya çıkan direnç kuvveti toprağın aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlı değildir?

A
Cinsine
B
Özgül ağırlığına
C
Sürtünme özelliğine
D
Nem içeriğine
E
Boyutuna
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi toprak işlemenin amaçlarından biri değildir?

A
Köklere ve topraktaki bakterilere yeterli oksijen sağlamak
B
Toprağın biyolojik yapısını etkilemek
C
Tohum yatağı hazırlamak
D
Toprağın dış sürtünme katsayısını düşürmek
E
Toprak strüktürünü değiştirmek
Soru 15

Toprak işleme aletlerinin toprağı karıştırma etki dereceleri bakımından çoktan aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diskli tırmık-kulaklı pulluk-toprak frezesi
B
Toprak frezesi-diskli tırmık-kulaklı pulluk
C
Diskli tırmık-dişli tırmık-kulaklı pulluk
D
Kulaklı pulluk-toprak frezesi-diskli tırmık
E
Diskli tırmık-toprak frezesi-kulaklı pulluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi merdane çeşitlerinden biri değildir?

A
Kafes tipi
B
Yaylı
C
Dişli
D
Parmaklı
E
Tırnaklı
Soru 17

Ekim makinalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ekim sırasında tohumlar ezilmeli, kırılmalıdır.
B
Makina fazla bakım gerektirmemen, sağlam yapıda olmalıdır.
C
Tüm tohumlar aynı ekim derinliğine bırakılmalıdır.
D
Derinlik makina üzerinde kolayca ayarlanabilir olmalıdır.
E
Ekim işleminden sonra depo kolayca boşaltılıp temizlenebilmelidir.
Soru 18

Bitkilerin belli bir boya ulaştıktan sonra asıl yetişme ortamı olan tarlaya yerleştirmek amacıyla geliştirilen makinalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fidan dikme makinaları
B
Hassas ekim makinaları
C
Sıravari ekim makinaları
D
Fide dikim makinaları
E
Çukur açma makinaları
Soru 19

Ekim makinasının işe hazırlanması sırasında ekim normu ayarı yapılırken makina takoza alınır. Tekerlekler en az ________ tam tur döndürülür ve sonra tohum borularından atılan tohumlar toplanarak tartılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
10
B
20
C
30
D
40
E
50
Soru 20

Bitkisel üretimin devamlılığını sağlayan özel koşullarda ve dar alanlarda geliştirilmiş fide ya da fidanın uygun yaşama koşullarının sağlandığı toprağa yerleştirilmesine ne ad verilir?

A
Dikim
B
Ekim
C
Çapa
D
Biçme
E
Hasat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x