Tarım Ekonomisi 2015-2016 Final Sınavı

Tarım Ekonomisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin karşılaştırılmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
ihracatın ithalatı karşılama oranı
B
Gini katsayısı
C
Marjinal ikame oranı
D
Determinasyon katsayısı
E
iç ticaret haddi oranı
Soru 2

Tarımsal gelir ile tarım dışı gelirin toplamından oluşan gelire ne ad verilir?

A
Tarımsal gelir
B
Toprak rantı
C
Brüt kâr
D
Öz sermaye rantı
E
Toplam aile geliri
Soru 3

Tarımsal üretimde kullanılan üretim girdilerindeki artış miktarının üretimdeki artıştan daha az oranda seyretmesine ne ad verilir?

A
Dengesiz verim
B
Düşük verim
C
Sabit verim
D
Azalan verim
E
Artan verim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir?

A
Kırsal sosyoloji
B
Toprak bilimi
C
Tarımsal kıymet takdiri
D
Tarımsal proje
E
Tarımsal finansman
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi döner işletme sermayesi unsurları arasında yer almaz?

A
Gübre
B
Yem
C
Tarımsal mücadele ilacı
D
Traktör
E
Akaryakıt
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama marj kavramlarından biri değildir?

A
Net
B
Çarpan
C
Mutlak
D
Oransal
E
Brüt
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama masraflarından biri değildir?

A
Ürün hazırlama masrafı
B
Depolama masrafı
C
Taşıma masrafı
D
Paketleme masrafı
E
Tüketici harcaması
Soru 8

Tarım sektörünün finansal açıdan desteklenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretimin doğal koşullara bağlılığı
B
Üretimde geleneksel yöntemlerin uygulanması
C
işletmelerde örgütlenme sorununun varlığı
D
işletmelerin küçük ölçekli yapısı
E
Tarımda parçalı arazi varlığı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ürün fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınmaz?

A
Hedeflenen imaj
B
Maliyet
C
Ürünün rengi
D
Tüketicilerin gelir düzeyi
E
ikame ürün fiyatları
Soru 10

Aşağıdaki unsurlardan hangisi tarım işletmelerinde gerek duyulan tarımsal kredi miktarını belirlemede öncelikle dikkate alınmaz?

A
işletme üretim kapasitesi
B
işletme sermaye yapısı
C
işletmecinin risk alma yeteneği
D
Ürün ve girdi piyasasının durumu
E
işletme sosyal çevresi
Soru 11

Tarımsal finansmanın ayrıcalıklı olmasına neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarımda istihdam artışı
B
Ekonomide tarımın artan önemi
C
Tarım politikalarının önceliği
D
Tarımın yapısal özellikleri
E
Tarıma yönelik artan ilgi
Soru 12

Ürünlerin piyasada kalış süresini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cournot noktası
B
Başa baş noktası
C
Ürün yaşam eğrisi
D
Lorenz eğrisi
E
Gini katsayısı
Soru 13

Doğal kaynakların arzındaki artış hızı, insan ömrü ile karşılaştırıldığında oldukça yavaş ise, bu kaynaklara ne ad verilir?

A
Stok kaynaklar
B
Organik kaynaklar
C
Sürekli kaynaklar
D
Yenilenebilen kaynaklar
E
Tükenen kaynaklar
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin Kırsal Kalkınma Politikasının temel ilkelerinden biri değildir?

A
Şeffaflık
B
Kentlerin çok fazla büyütülmesi
C
Tarımın çok fonksiyonluluğu
D
Kırsal kalkınmaya yönlendirilen yardımlarda esneklik
E
Kırsal kalkınma için entegre yaklaşımın geliştirilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların temel özellikleri arasında yer almaz?

A
Doğal kaynakların orijinal varlıklar olması
B
Doğal kaynakların genellikle kamu (kamusal) malı özelliğine sahip olmaları
C
Doğal kaynakların birincil mal niteliğinde olmaları
D
Doğal kaynakların kendiliğinden üretken kaynaklar olmamaları
E
Doğal kaynakların insan yapımı veya insan eliyle üretilmiş varlıklar olmamaları
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kırsal kalkınma politikalarının ana amaçlarından biri değildir?

A
Ekonomik
B
Örgütsel
C
Sosyal
D
Fiziksel
E
Çevresel
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yenilenmeyen doğal kaynak özelliğini gösterir?

A
Su, toprak ve balıkçılık kaynakları
B
Bitki ve hayvan toplulukları
C
Mineral kaynaklar
D
Dalga enerjisi ve jeotermal kaynaklar
E
Güneş ve rüzgar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Tarım Kanununa göre belirlenen tarım politikalarının ilkelerinden biri değildir?

A
Merkezden karar alma
B
Kurumsallaşma
C
Yerinden yönetim
D
Uluslar arası taahhütlere uyum
E
Örgütlülük
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kırsal kalkınma çalışmalarında yanıtlanması gereken sorulardan biri değildir?

A
Çalışmaların başarı ölçütü ne olacak?
B
Hangi kurumlara öncelik verilecek?
C
Kurumsal sorumluluklar nelerdir?
D
Kaynak nereden bulunacak?
E
Çalışmalar kimin ile yürütülecek?
Soru 20

Ekonomi biliminde bir malın miktarının insan gereksinimlerine oranla daha az olması durumuna ne ad verilir?

A
ikame oranı
B
Fırsat maliyeti
C
Arz
D
Kıtlık
E
Arz esnekliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x