Tarım Ekonomisi 2015-2016 Vize Sınavı

Tarım Ekonomisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarım ürünleri piyasasında genellikle geçerli olan teorem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denge fiyatı
B
Azalan verim kanunu
C
Diferansiyel rant
D
Örümcek ağı
E
Monopol
Soru 2

Toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iç ticaret haddi
B
Yeterlilik derecesi
C
Kâra geçiş noktası
D
Cournot noktası
E
Başa baş noktası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründe karşılaşılan belirsizliklerden biri değildir?

A
Fiyat belirsizliği
B
Sosyal ve kurumsal yapı belirsizliği
C
Hayvan sayısının belirsizliği
D
Gelir belirsizliği
E
Verim belirsizliği
Soru 4

Türkiye’nin kendine yeterlik derecesi en düşük meyve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fındık
B
Muz
C
Kayısı
D
incir
E
Mandalina
Soru 5

Bir ülkede yıllık üretilen mal ve hizmetlerin parasal tutarına ne ad verilir?

A
Prodüktivite
B
Rantabilite
C
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
D
Gayri Safi Milli Hasıla
E
Safi Milli Hasıla
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tarımın kapsadığı birbirini izleyen süreçlerden biri değildir?

A
Arazilerin kadastro işlemleri
B
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi
C
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi
D
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlanması
E
Tarımsal girdi üretimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tarım ürünleri arzının özelliklerinden biridir?

A
Kısa dönemde esnek olması
B
Çok kısa dönemde esnek olması
C
Tarım ürünleri arzı artınca ürün fiyatının artması
D
Kısa dönemde esnek olmaması
E
Tarım ürünleri arzı fiyat artışına hemen tepki verebilmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tarımda mevsimlik işçilerin çalışma alanlarından biri değildir?

A
Kalite kontrol
B
Ürün toplama
C
Ürün biçimi
D
Çapalama
E
Hasat
Soru 9

Tarımda makine kullanımı aşağıdakilerden hangisine göre değişmez?

A
Mevsim
B
işletme büyüklüğü
C
işgücü varlığı
D
Arazi yapısı
E
Komşu işletmelerin ürün deseni
Soru 10

Türkiye’nin yurtiçi üretimin yurtiçi talebi karşılama derecesi en düşük sebze türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biber
B
Domates
C
Bezelye
D
Kuru soğan
E
Havuç
Soru 11

Bir tarım işletmesinde 10.000 Türk Liralık yem kullanılarak 16.000 Türk Liralık süt üretilmiş ise Hasıla Oranı (HO) kaçtır?

A
80
B
120
C
125
D
150
E
160
Soru 12

Müteşebbisin üretimden elde ettiği paya ne ad verilir?

A
Rant
B
Kâr
C
Sermaye
D
Faiz
E
Ücret
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işgücüne etkili olan işletmeyle ilgili faktörlerden biri değildir?

A
Tarlaların şekil ve büyüklüğü
B
Toplam sermaye ve makine sermayesinin durumu
C
işletmenin bulunduğu yörenin iklimi
D
Üretim deseni
E
Tarım işletmesinin büyüklüğü
Soru 14

Tarım işletmelerinde; Bitkisel üretim değeri + Hayvansal üretim değeri + Envanter kıymet artışlarından oluşan yıllık faaliyet sonucuna ne ad verilir?

A
Gayrisafi üretim değeri
B
Saf hasıla
C
Tarımsal gelir
D
Gayrisafi hasıla
E
Brüt kâr
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sabit sermayeye bir örnektir?

A
Tohum
B
Gübre
C
Süt ineği
D
ilaç
E
Yem
Soru 16

Üretim hacmine bağlı olmadan yapılan masraflara ne ad verilir?

A
Sabit masraf
B
Değişen masraf
C
Toplam masraf
D
Marjinal masraf
E
Ortalama masraf
Soru 17

Borçsuz, arazi için kiracılık ve ortakçılık yapmayan bir tarım işletmesinde aktif sermayenin getirisine ne ad verilir?

A
Brüt kâr
B
Gayrisaf hasıla
C
Gayrisafi üretim değeri
D
Tarımsal gelir
E
Saf hasıla
Soru 18

Gayrisafi Üretim Değeri ( GSÜD ) ile üretim masrafları arasındaki farka ne ad verilir?

A
Nispi kâr
B
Mutlak kâr
C
Üretici kârı
D
Satış kârı
E
Fayda
Soru 19

Üretimde değişken girdi olarak 2 birim emek kullanıldığında 8 birim ve 3 birim emek kullanıldığında 12 birim ürün elde edilmektedir. Emek miktarı 2’den 3 birime çıktığında marjinal fiziki ürün kaçtır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkmaz?

A
Yem kullanım kayıtları
B
Yapılan harcamalar
C
Elde edilen gelirler
D
Borç kullanma
E
Sermaye hareketliliği
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x