Tarım Ekonomisi 2016-2017 Final Sınavı

Tarım Ekonomisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bitkisel üretimde değişen masraflardan biri değildir?

A
Amortisman
B
Tarımsal ilaç bedeli
C
Gübre bedeli
D
Tohum bedeli
E
Geçici işçilik ücretleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetin kendine özgü özelliklerinden biri değildir?

A
Tarımsal üretim doğa koşullarına bağlı olması
B
Tarım ürünlerinin talep ve arz elastikiyetlerinin yüksek olması
C
Azalan verim kanununun geçerli olması
D
Tarım kesiminde eğitim ve gelir seviyesinin düşük olması
E
Tarımda risk ve belirsizlik çok olması
Soru 3

Dekara gayrisafi üretim değeri 1500 TL, üretim masrafları 750 TL olduğuna göre nisbi kâr aşağıdakilerden hangisidir?

A
0,50
B
1
C
2
D
3
E
4
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmada ön plana çıkan unsurlardan biri değildir?

A
Pazarlama felsefesi
B
Hedef tüketicilerin gelir düzeyleri
C
ikame ürün fiyatları
D
Maliyetler
E
Yaratılmak istenen imaj
Soru 5

Türkiye’nin tarımsal üretim değeri içinde hayvancılığın payı yüzde kaçtır?

A
8
B
15
C
20
D
30
E
40
Soru 6

Günümüzde geçerli olan pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Global
B
Satış
C
Üretim
D
Sosyal pazarlama
E
Pazarlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal kredilerin çeşitli açılardan sınıflandırılması arasında yer almaz?

A
Kullanım amaçlarına göre tarımsal krediler
B
Konularına göre tarımsal krediler
C
Vadelerine göre tarımsal krediler
D
Teminat konularına göre tarımsal krediler
E
Miktarlarına göre tarımsal krediler
Soru 8

Tarım işletmelerinin bir dönem içinde elde edilen kârdan harcama yapıldıktan ya da işletme hisselerine göre dağıtımından sonra işletmenin kendi kendini finansmanına ne ad verilir?

A
Yabancı sermaye
B
Kredi
C
Öz sermaye
D
Otofinansman
E
Cari Borçlar
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ürün stratejisinde alman kararlardan biri değildir?

A
Ürün ambalajı
B
Ürün sayısı
C
Ürün içeriği
D
Rakip ürünlere göre farklılık düzeyi
E
Ürün tanıtımı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektöründe işletmelerin kredi kullanım kararları için üzerinde durulması gereken konulardan biri değildir?

A
Kredi koşulları
B
işletmenin işgücü varlığı
C
Kredinin miktarı ve gerek duyulan zaman
D
Kredinin ne için kullanılacağı
E
Kredinin gerekliliği
Soru 11

Fiyat stratejisi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Ürün kayıpları
B
Ücret, komisyon ve çeşitli ödemeler
C
Ürün hazırlama
D
Ürünün piyasadaki mübadele değerinin belirlenmesi
E
Satış masrafı
Soru 12

Arazinin tarıma elverişliliğini etkilemeyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drenaj
B
iklim ve coğrafi konumu
C
Taşınmaz olma özelliği
D
Toprak yapısı ve derinliği
E
Verimlilik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörüne kredi veren kurum ve kuruluşlardan biri değildir?

A
Tarım Kooperatifleri
B
Sigorta Şirketleri
C
Özel kişiler, aracı ve tefeciler
D
Tarımsal Danışmanlık Firmaları
E
Bankalar
Soru 14

Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi yenilenemeyen doğal kaynaklardan biridir?

A
Su
B
Güneş enerjisi
C
Rüzgar
D
Orman ve bitki örtüsü
E
Doğalgaz
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınma politikaları ile ulaşılmak istenen amaçlardan biri değildir?

A
Tarım sektörünün güçlendirilmesi
B
Kırsal alanların rekabet gücünün artırılması
C
Tarımsal üretimin azaltılması
D
Orman sektörünün güçlendirilmesi
E
Çevrenin ve kırsal mirasın korunması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kırsal kalkınma politikalarının ana amaçlarından biri değildir?

A
Çevresel
B
Fiziksel
C
Sosyal
D
Örgütsel
E
Ekonomik
Soru 17

Üreticilerin arz fazlası olan ürünlerin üretiminden vazgeçerek alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik amacıyla kullanılan tarımsal destekleme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre amaçlı tarım arazilerinin koruma programı destekleri
B
Fark ödemesi
C
Telafi edici ödemeler
D
Doğrudan gelir desteği
E
Kırsal kalkınma destekleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir tarım için öncelikli eylemlerden değildir?

A
Verimli toprakların korunması
B
Entegre tarımsal mücadele uygulamalarının azaltılması
C
Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin entegre edilmesi
D
Tarımda kullanılan kimyasalların kontrolü
E
Tarımın genetik kaynaklarının korunması
Soru 19

Doğal kaynakların arzındaki artış hızı, insan ömrü ile karşılaştırıldığında oldukça yavaş ise, bu kaynaklara ne ad verilir?

A
Stok kaynaklar
B
Yenilenebilen kaynaklar
C
Organik kaynaklar
D
Tükenen kaynaklar
E
Sürekli kaynaklar
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kırsal kalkınmada temel hizmet alanlarından biri değildir?

A
Tarım, sağlık, eğitim hizmetleri
B
Pazarlama ve istihdam
C
Konutların iyileştirilmesi
D
Tarımsal yayım
E
Teknoloji kullanımının azaltılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x