Tarım Ekonomisi 2016-2017 Vize Sınavı

Tarım Ekonomisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarım sektöründe mekanizasyonun artması nüfusu ve iç göçleri nasıl etkiler?

A
Kentsel nüfusun kırsal alanlara geri dönüşü başlar.
B
iç göç üzerine etkisi olmaz.
C
Kırsal nüfusun istihdam olanağı genişler, iç göçler yavaşlar.
D
Kırsal alanlardaki nüfusun kentlere akımı artar.
E
Kırsal nüfusta artışa neden olur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çeşitli ürün yetiştirmenin sebeplerinden biri değildir?

A
iklim
B
Piyasa Fiyatı
C
işgücünü daha iyi değerlendirebilmek
D
Çiftçinin kendi ihtiyacı
E
Üretilen ürünleri işlemek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarım ekonomisinin başlıca dallarından biri değildir?

A
Toprak bilimi
B
Tarımsal proje
C
Tarımsal finansman
D
Kırsal sosyoloji
E
Tarımsal kıymet takdiri
Soru 4

Türkiye’de üretilen meyveler içinde kendine yeterlilik derecesi en yüksek olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üzüm
B
Elma
C
Fındık
D
Ceviz
E
Muz
Soru 5

Tarımsal faaliyetin ilk temel yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak işleme ve buğday yetiştirme
B
Teknik ve ekonomik
C
Meyve ve sebze yetiştirme
D
Bitkisel üretim ve tavukçuluk
E
Sığır ve koyun yetiştiriciliği
Soru 6

Tarımsal işletme ekonomisinin cevap bulmaya çalıştığı temel soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım işletmesinde görev dağılımı nasıl olmalıdır?
B
Kredi temin kaynakları nelerdir?
C
Hangi tarım makinaları gereklidir?
D
Çiftçinin örgütlenmesi ihtiyaç mıdır?
E
Ne üretilecektir?
Soru 7

Türkiye’de kırsal ve kentsel alanda kişi başına düşen gıda maddesi miktarı bakımından ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi alır?

A
Kırmızı et
B
Yumurta
C
Kuru baklagil ve yağlı tohumlar
D
Ekmek
E
Peynir
Soru 8

Toplam arzın toplam kullanıma eşit olduğu durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cournot noktası
B
Başa baş noktası
C
Yeterlilik derecesi
D
iç ticaret haddi
E
Kâra geçiş noktası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işgücüne etkili olan işletmeyle ilgili faktörlerden biri değildir?

A
işletmenin bulunduğu yörenin iklimi
B
Tarım işletmesinin büyüklüğü
C
Tarlaların şekil ve büyüklüğü
D
Toplam sermaye ve makine sermayesinin durumu
E
Üretim deseni
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamanın faydalarından biri değildir?

A
Planlamaya yardımcı olmak
B
işletme arazisi genişliğini hesaplamak
C
Maliyetlerin kontrol altında tutulması
D
Birim maliyeti belirlemek
E
işletme kararlarına yardımcı olmak
Soru 11

Tarım ekonomisi genel olarak gerçekleştirilmesine çalıştığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gübre kullanımının artırılması
B
Hayvan sayısının artırılması
C
istihdamın artırılması
D
Tarımda etkinlik
E
Tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi
Soru 12

Türkiye’de tarım işletmelerinin ortalama arazi genişliği kaç dekardır?

A
20
B
50
C
61
D
75
E
100
Soru 13

Müteşebbisin göze aldığı riskler karşılığında üretimden elde ettiği paya ne ad verilir?

A
Sermaye
B
Rant
C
Ücret
D
Faiz
E
Kâr
Soru 14

Bir tarım işletmesinde gayri safi üretim değeri 75 000 TL, değişen masraflar 45 000 TL olduğuna göre brüt kâr kaç TL'dır?

A
15 000
B
30 000
C
40 000
D
90 000
E
120 000
Soru 15

Bir dekar buğday yetiştirmek için yapılan üretim masrafları toplamı 200 TL, saman geliri 40 TL, üretilen dane miktarı 300 kg ise 1 kg buğday danesi maliyeti kaç TL'dir?

A
0,53
B
0,60
C
0,66
D
0,75
E
0,80
Soru 16

Aynı çıktı seviyesini veren iki girdinin en düşük maliyetli bileşimine ulaşıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal Gelir > Marjinal Masraf
B
Marjinal Teknik ikame Oranı < Fiyat Oranı
C
Marjinal Teknik ikame Oranı > Fiyat Oranı
D
Marjinal Teknik ikame Oranı = Fiyat Oranı
E
Marjinal Masraf > Marjinal Gelir
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi pasif sermaye kapsamındadır?

A
Para mevcudu ve alacaklar
B
Bitki varlığı
C
Bina varlığı
D
Satılacak hayvanlar
E
Borçlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmesinde tutulacak finansal kayıtlardan ortaya çıkmaz?

A
Yem kullanım kayıtları
B
Elde edilen gelirler
C
Borç kullanma
D
Yapılan harcamalar
E
Sermaye hareketliliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi üretim sınıflandırılması arasında yer almaz?

A
Ürünün mekan faydasını artırmak
B
Sermaye sahibine faiz ödemek
C
Mülkiyet faydasını artırmak
D
Ürünün zaman faydasının artırmak
E
Ürünlerin maddi faydasını artırmak
Soru 20

Ortalama değişken masraf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim hacmi başına değişken masraftır. düşen sabit ve
B
Üretim hacmi baş ima düşen sabit masraftır.
C
Üretim hacmi masraftır. başına düşen değişken
D
Üretim hacmi masraftır. başına düşen toplam
E
Üretim hacmi masraftır. başına düşen marjinal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x