Tarım Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı

Tarım Ekonomisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de ihracat ve ithalatın sektörel gelişimi incelendiğinde Türkiye’nin ihracatı içinde tarım sektörünün payının yıllar içindeki seyri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Değişmemiştir.
B
Mutlak olarak artmıştır.
C
Oransal olarak artmıştır.
D
Mutlak ve oransal olarak artmıştır.
E
Oransal olarak azalmıştır.
Soru 2

Tarımsal faaliyetlerin temel iki yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Teknik - Ekonomik
B
Ekonomik - Sosyal
C
Ekonomik - Politik
D
Sosyal - Teknik
E
Teknik - Politik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde çiftçinin gelirini dengelemek adına çeşitli ürünler yetiştirmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

A
Piyasa fiyatı
B
Hayvanların yem ihtiyacı
C
işgücünü daha iyi değerlendirebilmek
D
Pazara uzaklık durumu
E
iklim belirsizliği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tarım Ekonomisi'nin başlıca dallarından biri değildir?

A
Tarımsal pazarlama
B
Kırsal kalkınma
C
Tarım hukuku
D
Kırsal sosyoloji
E
Kırsal psikoloji
Soru 5

________ zaman, maliyet ve benzeri sebeplerden dolayı populasyonun tamamının incelenemediği durumlarda belli bir kritere göre o populasyonu temsil edecek şekilde istatistiki yöntemler kullanarak veri toplama yöntemidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dedüksiyon
B
Monografi
C
Gözlem
D
Örnekleme
E
Endüksiyon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinde tutulan fiziki kayıtlardan biri değildir?

A
Çiftlik haritası
B
Saf hasıla
C
Üretim kayıtları
D
işgücü kayıtları
E
Yem kullanım kayıtları
Soru 7

Mal sahibi, kiracı veya yarıcı olarak devamlı ya da en az bir üretim dönemi ve yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere ne ad verilir?

A
Çiftçi
B
Sermayedar
C
Tarım işçisi
D
Ortakçı
E
Girişimci
Soru 8

Bir ülkedeki tarımsal ürünler fiyat endeksinin sanayi ürünleri fiyat endeksine oranına ne ad verilir?

A
Tarımsal üretim değeri
B
Dış ticaret hadleri
C
Arz esnekliği
D
Gayrisafi milli hasıla
E
iç ticaret hadleri
Soru 9

Türkiye'deki beslenme kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelişmiş ülkelere göre kişi başına et ve süt tüketimi düşüktür.
B
Ülkemiz dengeli beslenen bir ülke değildir.
C
Türkiye'de gıda güvencesi ve gıda güvenliği sorunu görülmektedir.
D
Türkiye'de alınan toplam günlük proteinin %71'i hayvansal kökenlidir.
E
Kırsal alandan kentsel alana gidildikçe hayvansal ürün tüketimi artar.
Soru 10

Belirli bir ürün seviyesini sağlamak için girdilerin birbirinin yerine ikame edilmesiyle en düşük maliyetli girdi bileşiminin hesaplanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Ürün - Girdi ilişkisi
B
Verim - Ürün ilişkisi
C
Faktör - Faktör ilişkisi
D
Verim - Girdi ilişkisi
E
Ürün - Ürün ilişkisi
Soru 11

Kısa dönem üretim sürecinde üretime çok defa katılabilen ve katıldığında özelliğini yitirmeyip, belli bir yıpranma ortaya çıkaran üretim faktörlerine ________ (1) sermaye; üretime bir defa katılan, katıldığında kaybolan ve ürünün bünyesine geçen vasıtalara ________ (2) sermaye denir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan numaralı yerleri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
(1)Verimli (2)Döner
B
(1)Sabit (2)Döner
C
(1)Döner (2)Sabit
D
(1)Hukuki (2)Sabit
E
(1)Entansif (2)Ekstansif
Soru 12

Endirekt maliyetler de denilen ve üretim faaliyetinde bütün teşebbüsleri ilgilendiren maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziki maliyet
B
Özel maliyetler
C
Müşterek maliyetler
D
Birim maliyet
E
ileriye dönük maliyet
Soru 13

Bir dekar buğday yetiştirmek için yapılan üretim masrafları 200 TL, yan ürün olarak saman geliri 40 TL, üretilen buğday danesi miktarı 400 kg olduğuna göre 1 kg buğday maliyeti kaç TL’dir?

A
0,40
B
0,50
C
0,75
D
0,80
E
1,10
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tarım işletmelerinin değişen masraflarından biridir?

A
Daimi işçilik ücreti
B
Gübre masrafı
C
Amortismanlar
D
Vergi
E
Çiftçi ve ailesinin ücreti
Soru 15

Bir tarım işletmesinde belirli bir dönemde elde edilen kârın aynı dönemde işletmede kullanılan sermayeye oranını ve sermayenin parasal olarak verimliliğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz sermaye rantı
B
iş kazancı
C
Rantabilite
D
Çiftlik rantı
E
Tarımsal faaliyet geliri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faktörleri arasında yer almaz? üretim

A
Fabrika
B
Tohum
C
Toprak
D
Para
E
Çiftçi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Müteşebbis'in özelliklerinden biri değildir?

A
ikna becerisi
B
Yetenekleri organize etmek
C
Yenilikçilik
D
Zor karar almak
E
Risk almak
Soru 18

Gayrisafi Üretim Değeri(GSÜD ) ile Üretim Masrafları(ÜM) arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?

A
Nisbi kâr
B
Mutlak kâr
C
Tarımsal gelir
D
Brüt kâr
E
Faydadan kayıp
Soru 19

Hammaddesinin tamamına yakınını tarım sektöründen alan sanayi dalına ne ad verilir?

A
Köy sanayisi
B
Sektörel sanayi
C
Tarıma dayalı sanayi
D
Kırsal sanayi
E
Taşra sanayi
Soru 20

Türkiye'de tarım arazileri son kullanım sınırına ulaştığından tarım arazilerini artırarak üretimi yükseltmek mümkün değildir.
Buna göre Türkiye’de tarımsal üretimi artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Tohum kullanımı artırılmalıdır.
B
Kırsal nüfus artırılmalıdır.
C
Traktör sayısı artırılmalıdır.
D
Tarımda çalışan nüfus artırılmalıdır.
E
Birim alandan elde edilen ürün artırılmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x