Tarla Bitkileri 2 2016-2017 Final Sınavı

Tarla Bitkileri 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de yerelması en fazla nerede yetiştirilir?

A
Amasya
B
Samsun
C
Afyon
D
Nevşehir
E
Ankara
Soru 2

Pamuk liflerinin ortasındaki mikroskobik boşluğa ne ad verilir?

A
Plasenta
B
Bukle
C
Lüle
D
Lümen
E
Zigot
Soru 3

Erselik çiçek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Erkek ve dişi çiçeklerin bir bitkinin farklı yerlerinde bulunmasıdır.
B
Dişi ve erkek organların aynı çiçekte bulunması durumudur.
C
Çiçekte sadece erkek organların bulunmasıdır.
D
Erkek ve dişi çiçeklerin farklı bitkilerde bulunması durumudur.
E
Çiçekte sadece dişi organların bulunmasıdır.
Soru 4

Tohumun çimlendikten sonra toprağın derinliklerine doğru kökçük vermesi ve toprak yüzüne sağlıklı filizlerin ulaşması durumuna ne ad verilir?

A
Heterosis
B
Uç alma
C
Tarla çıkışı
D
Tav
E
Vegetasyon
Soru 5

Bira içkisine aroma veren bitki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerbetçi otu
B
Arpa
C
Buğday
D
Tütün
E
Haşhaş
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi en iyi silajlık yem bitkilerinden biridir?

A
Fiğ
B
Mısır
C
Üçgül
D
Burçak
E
Otlak ayrığı
Soru 7

Suyun kısıtlı olduğu eğimli bölgelerde çok yıllık ekim nöbetine uygun en elverişli baklagil yem bitkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yonca
B
Çayır Düğmesi
C
Burçak
D
Korunga
E
Çayır Üçgülü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde silolara konulan parçalanmış mısır materyalinin olgunlaşması için gereken aşamalar sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Fermantasyon devresi, aerobik devre, durgun devre, yemleme devresi
B
Aerobik devre, fermantasyon devresi, durgun devre, yemleme devresi
C
Aerobik devre, durgun devre, yemleme devresi, fermantasyon devresi
D
Yemleme devresi, aerobik devre, fermantasyon devresi, durgun devre
E
Durgun devre, fermantasyon devresi, aerobik devre, yemleme devresi
Soru 9

Fiğ bitkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tek yıllık bir bitkidir.
B
Buğdaygiller familyasında yer alır.
C
Sıcak mevsim yem bitkisidir.
D
Saçak köklü bir bitkidir.
E
Tohumlar çok küçük olduğundan yüzlek ekilmelidir.
Soru 10

Çayır ve mera bitkilerinin besin maddelerini üretmesi için diğer tarla bitkilerine göre fotosentezini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topraktaki besin maddesi miktarı
B
Atmosferdeki karbondioksit miktarı
C
Yaprak alanı genişliği
D
Sıcaklık
E
Işık
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi doğal mera gruplarından biri değildir?

A
Çalılık meralar
B
Yaylalar
C
Kıraç meralar
D
Orman altı meraları
E
Ekim nöbeti meraları
Soru 12

Her yıl ilkbaharda belirli süre otlatıldıktan sonra, yeniden gelişen bitkilerin biçilerek değerlendirildiği doğal çayırlara ne ad verilir?

A
Biçenek
B
Dağ çayırı
C
Orman çayırı
D
Yayla çayırı
E
Yaş çayır
Soru 13

Otlak ayrığının en fazla lezzetli, besleyici ve verimli olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çiçeklenme dönem ortası
B
Sapa kalkma evresi
C
Çiçeklenme dönemi başlangıcı
D
Tam tohum olgunluğu dönemi
E
Çiçeklenme dönem sonu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mera bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Düzensiz otlatma
B
Kontrolsüz otlatma
C
Erken otlatma
D
Üniform otlatma
E
Yakma
Soru 15

Topraktaki organik madde miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Organik madde bitki besin maddelerinin daha yüksek oranda tutunmasına yardımcı olur.
B
Organik maddenin artması agregatlaşmayı hızlandırır.
C
Toprakta bol miktarda kök bırakan bitkiler organik madde miktarının artmasına neden olurlar.
D
Yem bitkileri tarımının yapıldığı alanlarda organik madde oranı artar.
E
Baklagil bitkileri kazık köklü olduklarından diğer bitkilere oranla daha az organik madde sağlar.
Soru 16

Merada yabancı otlarla bir biyolojik savaş yöntemi olarak da kullanılan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dana
B
Koyun
C
At
D
Sığır
E
Keçi
Soru 17

Yonca ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kazık köklü olup kökleri derinlere iner.
B
Bir mevsimde defalarca biçilebilir.
C
Yem bitkileri içinde en fazla kuru ot verimine sahiptir.
D
iki yıllık bitkidir.
E
Yem bitkilerinin en önemlisidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi buğdaygiller familyasının genel özelliklerinden biri değildir?

A
Çoğunluğunu sıcak mevsim buğdaygilleri oluşturur.
B
Gelişmiş saçak kökleriyle toprak erozyonunu önlerler.
C
Toprağa bol miktarda organik madde sağlarlar.
D
Elverişsiz iklim ve toprak şartlarında doğal mera alanlarında çokça bulunurlar.
E
Bulundukları yetiştirme ortamına uyum yetenekleri yüksektir.
Soru 19

Çayır ve meralar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Su ve rüzgâr erozyonunu önlerler.
B
insanların piknik yeri ihtiyacını karşılarlar.
C
Kirli havayı temizlerler.
D
Su toplama havzası olarak taban suyu ve akarsuları zenginleştirirler.
E
Toprak verimliliğini azaltırlar.
Soru 20

Yem bitkileri ekimi için en iyi ve en doğru yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arkvari ekim
B
Ocak usulü ekim
C
Mibzerle sıraya ekim
D
Çapraz ekim
E
Serpme ekim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x