Tarla Bitkileri 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Tarla Bitkileri 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye'de en fazla tütün yetiştirilen ve üretilen bölge aşağıdakilerden hangisisidirr?

A
Akdeniz Bölgesi
B
Karadeniz Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Ege Bölgesi
E
iç Anadolu Bölgesi
Soru 2

Herhangi bir tohumluk olacak vegetatif veya generatif materyalin dinlenme veya uyku dönemine ne ad verilir?

A
Yan tomurcuk
B
Dormansi
C
Monogerm
D
Stolon
E
Ratoon
Soru 3

Keten yağma ticarette ne ad verilir?

A
Bezir
B
Vernik
C
Lümen
D
Kotanizasyon
E
Tiner
Soru 4

İşlenecek topraklarda bulunması gereken sıcaklık, nem ve hava derecelerinin yeterlilik haline ne ad verilir?

A
Turgor
B
Tav
C
Alkaloid
D
Kompost
E
Kalevi
Soru 5

Susam bitkisinin yağının bozulmasını önleyen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etilol
B
Alkol
C
Sesamol
D
Glikol
E
Ksilol
Soru 6

Yonca ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yem bitkileri içinde en fazla kuru ot verimine sahiptir.
B
iki yıllık bitkidir.
C
Yem bitkilerinin en önemlisidir.
D
Kazık köklü olup kökleri derinlere iner.
E
Bir mevsimde defalarca biçilebilir.
Soru 7

Tohum amacıyla korunga bitkisi en uygun hangi devrede hasat edilmelidir?

A
Orta meyveler koyu kahverengine dönünce
B
Üst meyveler koyu kahverengine dönünce
C
Orta meyveler kehribar sarısı renge dönünce
D
Üst meyveler kehribar sarısı renge dönünce
E
Alt meyveler koyu kahverengine dönüşünce
Soru 8

Topraktaki organik madde miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Organik madde bitki besin maddelerinin daha yüksek oranda tutunmasına yardımcı olur.
B
Toprakta bol miktarda kök bırakan bitkiler organik madde miktarının artmasına neden olurlar.
C
Organik maddenin artması agregatlaşmayı hızlandırır.
D
Baklagil bitkileri kazık köklü olduklarından diğer bitkilere oranla daha az organik madde sağlar.
E
Yem bitkileri tarımının yapıldığı alanlarda organik madde oranı artar.
Soru 9

Aşağıdaki baklagil yem bitkilerinden hangisi iyi bir mera bitkisidir?

A
iskendiye üçgülü
B
Burçak
C
Korunga
D
Yaygın fiğ
E
Yem bezelyesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iki yıllık yaşam süresine sahip yem bitkilerinden biridir?

A
Ak taşyoncası
B
Yonca
C
Çayır üçgülü
D
Kılçıksız brom
E
Fiğ türleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yeşil gübre bitkisi

A
Buğday
B
Kenevir
C
Yem bezelyesi
D
Aspir
E
Arpa
Soru 12

Merada yabancı otlarla bir biyolojik savaş yöntemi olarak da kullanılan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sığır
B
Keçi
C
Dana
D
Koyun
E
At
Soru 13

Otlatma mevsiminin hemen sonunda bazı otlanmayan bölümlerin biçilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Meranın kışa hazırlanması
B
Temizleme biçmesi
C
Hendek temizliği
D
Merdane çekme
E
Tırmıklama
Soru 14

Bir bitki örtüsünde bulunan türlerin olgunlaştıkları tohumlarını dökerek uygun şartlarda çimlenmesi ve yeni bitki kuşağını oluşturması yoluyla mera ıslahına ne ad verilir?

A
Sürgü çekme
B
Merdane çekilmesi
C
Doğal tohumlama
D
Kültürel yöntemlerle mera ıslahı
E
Gübrelerin dağıtılması
Soru 15

Mera vejetasyonundaki iyi cins bitkilerin kaybolarak, yerlerini değersiz bitkilerin almasına ne ad verilir?

A
Otlatma kapasitesi
B
Erozyon
C
Tek yanlı otlatma
D
Üniformitenin bozulması
E
Mera bozulması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinden

A
Mavi ayrık
B
Çayır kelpkuyruğu
C
Domuz ayrığı
D
Sudanotu
E
Çayır salkımotu
Soru 17

Aşağıdaki buğdaygil yem bitkilerinden hangisi rizomlu olduğu ve kısa boylu olduğu için hem meralarda hem de spor alanlarında yararlanılır?

A
Kamışsı yumak
B
Kılçıksız brom
C
Otlak ayrığı
D
Domuz ayrığı
E
Çayır salkımotu
Soru 18

Her yıl ilkbaharda belirli süre otlatıldıktan sonra, yeniden gelişen bitkilerin biçilerek değerlendirildiği doğal çayırlara ne ad verilir?

A
Biçenek
B
Yayla çayırı
C
Orman çayırı
D
Dağ çayırı
E
Yaş çayır
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mera bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Erken otlatma
B
Yakma
C
Kontrolsüz otlatma
D
Düzensiz otlatma
E
Üniform otlatma
Soru 20

Otlak ayrığının en fazla lezzetli, besleyici ve verimli olduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çiçeklenme dönemi başlangıcı
B
Sapa kalkma evresi
C
Tam tohum olgunluğu dönemi
D
Çiçeklenme dönem sonu
E
Çiçeklenme dönem ortası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x