Temel Bakım Hizmetleri 2016-2017 Final Sınavı

Temel Bakım Hizmetleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Davranışçı tedavinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davranışçı tedavi kişilere nasıl hissetmeleri gerektiğini söylemez, duyguların yararlarını ve istenmeyen durumlarla karşılaşıldığında sakin kalmayı vurgular.
B
Terapinin hedefi, danışanlara yanlış, istenmeyen tepkileri isteyerek unutmalarına, yeni tepki verme yolları öğrenmelerine yardım etmektir.
C
Davranışçı terapi planlı ve yol göstericidir. Her görüşmede belli yöntemler ve kavramlar öğretilir. Bu danışanın amaçlarına ve hedeflerine yöneliktir.
D
Davranışçı tedavi düşünmenin temel gerçeklerine, gerçek olay ve durumlara dayanır.
E
Davranışçı tedavi terapistleri danışanı bıktırmamak için çok fazla soru sormaz çeşitli anket yöntemleri ile danışanı tanımaya çalışır.
Soru 2

İlk kez, akıl hastanelerinde, hastanın düşüncelerini sorunlarından uzaklaştırmak ve topluma yeniden uyumunu sağlamak amacıyla, uygulanmaya başlanan, Birinci Dünya Savaşı mağdurlarının rehabilitasyonu için geliştirilmiş olan tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinleme terapisi
B
Fizyoterapi
C
Konuşma terapisi
D
Bilişsel-davranışçı terapi
E
Ergoterapi
Soru 3

Migren, baş ağrısı, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve sara nöbetlerinin tedavisinde etkin bir şekilde kullanılan, bireyin mekanizmasını bilmediği halde, kendi bedeninin işleyiş tarzını etkileyebilen bazı değişiklikler yapabileceği öngörüsüne dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elektrot terapisi
B
Kendini denetim
C
itici uyarıcılara koşullama
D
Biyobildirim
E
Ters niyetleme
Soru 4

Hoş olmayan bir uyaran, istenmeyen bir davranışın ortaya çıkmasına neden olursa bu teknik uygulanır. Örneğin tırnak yeme, idrar kaçırma gibi durumlarda acı veren bir müdahalede bulunmak bir tür olumsuz koşulama ile tedavi tekniğidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen davranış tedavisi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistematik Duyarsızlaştırma
B
itici Koşulama
C
Üstüne Gitme
D
Ters Niyetleme
E
Operant Koşulama
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi davranış tedavisinin çeşitlerinden biridir?

A
Lüzumsuz bilgileri uzaklaştırma
B
Gerektiğinde konuşmamayı öğretme
C
Dikkati dağıtma
D
Ters niyetlenme
E
Rahatsız eden durumları inkar etmeyi öğretme
Soru 6

Aşağıdaki değerlendirme ölçeklerinden hangisi yaşlının mental (bilişsel) durumunu ölçer?

A
Geriatrik depresyon ölçeği
B
Meşguliyet değerlendirme ölçeği
C
Dünya sağlık örgütü yaşam kalite ölçeği
D
Bartel günlük yaşam testi
E
Kısa durum muayene ölçeği (mini mental durum testi)
Soru 7

Değişim için isteksiz ya da kararsız olan kişilerin sorunlarını anlamalarını ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlamak için yapılan iletişim yoluna ne ad verilir?

A
Motivasyonel görüşme
B
iluzyonel görüşme
C
Kararlı kılma görüşmesi
D
iletişim sağlama görüşmesi
E
Değişim görüşmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nikotin bağımlılığını önlemede kullanılan anahtar sözcüklerden biridir?

A
Bırakma anında sadece bu konuya konsantre ol
B
Bırakabileceğine inanıyoruz
C
Tek başına bırakmalısın
D
Bırakmada ilaç tedavisinin yeri yoktur
E
Bırakmak için destek al
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, psiko-sosyal iletişim tedavisinin beklenen amaçlarından biridir?

A
Stresle yaşamaya alışmak
B
Umutsuzluğa alışmak
C
Ailenin desteğini reddetmek
D
Tekrar aynı sorunla karşılaşmayı önlemek
E
Hastalığı unutturmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tıp etiği çerçevesinde otonominin tanımıdır?

A
Hasta ile ilgili yapılan uygulamalarda sağlam kayıtlar tutulmasıdır.
B
Karar verme özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlamadır.
C
Mesleğin toplumsal değerini güçlendirmede prensip sahibi olmaktır.
D
Birey için iyi olanı yükseltmektir.
E
Bakım sırasında karşılaşılan baskı ve önyargıları engellemektir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tıp etiği ilkelerinden biridir?

A
Zarar vermeme
B
Film çekme
C
ilaç yazma
D
Sıra bekletmeme
E
Hastaneye yatırma
Soru 12

Yaşlıya bakım verme sırasında, güç kullanılarak vücuda ağrı ve zarar verme yoluyla yapılan istismara ne ad verilir?

A
Cinsel istismar
B
Psikolojik istismar
C
Fiziksel istismar
D
ihmal
E
Ekonomik istismar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetleri sırasında karşılaşılan etik sorunlardan biridir?

A
Bireylerin denek olarak kullanılması
B
Gece ışıkları kapatmak
C
Erkek bakıcıların azlığı
D
Bakım verenlerin evlere geç gelmesi
E
iyi bakıcı bulamamak
Soru 14

Yaşlıların devletten alacakları hizmetin “hak” olduğunun belirtildiği uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uluslararası Yaşlı Hakları Konferansı
B
Uluslararası Madrit Yaşlanma Hareketi Planı
C
Uluslararası Roma Yaşlı Hakları Konferansı
D
Uluslararası Yaşlı Sosyal Hakları Konferansı
E
Uluslararası Yaşlanma Konferansı
Soru 15

Türkiye’de sosyal hizmetler aşağıdakilerden hangisi ile hukuken tanımlanmıştır?

A
1984 tarihli 2567 sayılı “Sosyal ve Ekonomik Haklara Dair Kanun”
B
1983 tarihli 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”
C
1982 tarihli 2119 sayılı “Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma Kanunu”
D
1984 tarihli 2954 sayılı “Yaşlı Hizmetlerine Dair Kanun”
E
1983 tarihli 2874 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu”
Soru 16

Bir yaşlının malnutrisyon olduğunu söylemek için son altı ay içinde kendi kilosunun en az ne kadarını kaybetmiş olması beklenir?

A
% 40 ve üstü
B
% 50 ve üstü
C
% 5 ve üstü
D
% 10 ve üstü
E
% 20 ve üstü
Soru 17

Malnutrisyon değerlendirme için hangi test kullanılır?

A
Mini malnutrisyon değerlendirme testi
B
Mini mental durum testi
C
Mini nutrisyonel değerlendirme testi
D
Mini besin alım testi
E
Mini konvansiyonel değerlendirme testi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ergonomik açıdan çalışma ortamındaki başlıca biyomekanik risk faktörüdür?

A
Enfeksiyon
B
Sabun
C
Titreşim
D
ilaçlar
E
Anestezi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ergonomik açıdan çalışma ortamındaki başlıca kimyasal risk faktörüdür?

A
Titreşim
B
Tekrarlayıcı hareketler
C
Antineoplastik ajanlar
D
Enfeksiyon
E
Kaygan zemin
Soru 20

Yaşlılarda aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğine sıklıkla rastlanır?

A
B12
B
B1
C
B6
D
A
E
C
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x