Temel Bakım Hizmetleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Temel Bakım Hizmetleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Taburcu planı olmayan, demans bakımı, diyaliz, hopsis bakımına ihtiyaç duyan yaşlılar için, eğitilmiş personel yardımı ile yapılan bakım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel bakım
B
Kronik bakım
C
Akut bakım
D
Subakut bakım
E
Temel bakım
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi temel günlük yaşam aktivitelerinden biri değildir?

A
Kontinans
B
Giyinme
C
Medikasyonlar
D
Banyo
E
Beslenme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi eklem dejenerasyonu anlamına gelir?

A
Deliryum
B
Nöropati
C
Asfiksi
D
Pulmoner
E
Artroz
Soru 4

Yaşlıların ve yaşlanmanın toplumsal yapıyı nasıl etkilediği ve bu etkiden nasıl etkilendiğini inceleyerek kuramsal bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan disipline ne ad verilir?

A
Sosyal-gerontoloji
B
Gerontoloji
C
Geriatri
D
Pediatri
E
Geriontoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülünün değerlendirme ölçütlerinden biri değildir?

A
Bağımsızlık düzeyi
B
Ruhsal
C
Çevresel
D
Kişisel inançlar
E
Düşünme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanma yöntemlerinden biri değildir?

A
Markayla ödüllenme
B
Kendini denetim
C
itici uyarıcılara koşullama
D
Biyobildirim
E
Grup ile koşullama
Soru 7

Aşağdıakilerden hangisi meşguliyet tedavilerindeki uygulama ilkelerinden biri değildir?

A
Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmak
B
Kararlı olmak
C
ilginç, eğlendirici olmak
D
Günün farklı saatlerinde hastanın en uygun olduğu zamanlarda yapmak
E
Yan etkisi bulunmamak
Soru 8

Geriatrik depresyon ölçeği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geriatrik depresyon skalası kısa formunda beş puan ve üzeri, depresyon ile uyumlu olabilir.
B
Testin Türkiye’de geçerlilik ve güvenirliği Ertan ve Eker tarafından 2000 yılında araştırılmış ve güvenilir olduğu saptanmıştır.
C
Yaşlı hastalara depresyon taraması yapılması için 1983 yılında Yesavage ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.
D
40 soruya hastanın verdiği evet veya hayır cevaplarından oluşur.
E
1991 yılında Burke ve arkadaşları tarafından 15 soruluk kısa formu geliştirilmiştir.
Soru 9

Temel ilkesi, sıkıntı yaratan konu veya objeyi hayalde veya gerçek yaşamda bütün şiddeti ile yaşamak, çekinilen durumla aşamalı olarak yüzleşmek olan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
itici koşullama
B
Üstüne gitme
C
Operant koşullama
D
Ters niyetleme
E
Markayla ödülleme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel ve Davranışçı terapilerde terapist ve danışanın birlikte yaptıkları planın aşamalarından biri değildir?

A
Sorunun kişinin günlük hayatına, düşünce, duygu ve davranışlarına etkisini saptamak
B
Tedavi sonrası sık sık kontrol görüşmeleri yapmak
C
Sorunun ne olduğu konusunda ortak bir fikir sahibi olmak
D
Tedavi hedeflerini belirlemek ve tedavi planı oluşturmak
E
Sorunu tanımak ve anlamak
Soru 11

Türkiye’de son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere bakım parası altında bir maddi yardım ile evde bakımlarını mümkün kılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için aşağıdakilerden hangisine başvuruda bulunmak gerekir?

A
Kızılay il Bölge Müdürlüğü veya Kızılay ilçe Müdürlüğü
B
Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü
C
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dairesi
D
Sosyal Hizmetler Evde Bakım Dairesi
E
il Sosyal Hizmetler Müdürlüğü veya ilçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Soru 12

Hasta ve sağlık profesyonelleri açısından kuralları belirleyen etiğe tıp etiği adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi tıp etiğinin tanımlandığı dört ana ilkeden biri değildir?

A
Hasta özerkliğine saygı
B
Zarar vermeme
C
Güncellik
D
Yararlılık
E
Adalet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kişinin alkol ya da madde kullanımını bıraktıktan sonra tekrar kullanmaya başlamasına verilen addır?

A
Relaps
B
Turn
C
Tekrar bağımlılık
D
Başarısız terapi
E
Başarısız bırakma girişimi
Soru 14

Yayımcılık eğitimi, interaktif psiko-drama eğitimi, yaratıcı yazma, fotoğrafçılık, eğitimleri aşağıdaki terapilerden hangisinde kullanılır?

A
Spor terapisi
B
Sanat terapisi
C
Motivasyonel görüşme
D
Relaps önleme
E
Biyobildirim
Soru 15

Yaşlılık ve demansda psikososyal iletişim terapisinde, kişinin önceden tanıdığı yerlerin ziyareti ile hatırlamasının sağlanması, bilmediği yerlerin ziyareti ile değişiklik yaratılarak yaşam isteğinin arttırılmasına katkıda bulunulan aktiviteye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oyun aktiviteleri
B
Manevi bakım aktiviteleri
C
Dış ortam aktiviteleri
D
Sanat aktiviteleri
E
Müzik aktiviteleri
Soru 16

Türkiye’de sosyal hizmetler aşağıdakilerden hangisi ile hukuken tanımlanmıştır?

A
1982 tarihli 2119 sayılı “Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma Kanunu”
B
1984 tarihli 2567 sayılı “Sosyal ve Ekonomik Haklara Dair Kanun”
C
1984 tarihli 2954 sayılı “Yaşlı Hizmetlerine Dair Kanun”
D
1983 tarihli 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu”
E
1983 tarihli 2874 sayılı “Sosyal Hizmetler Kanunu”
Soru 17

İletişime girilebilen hastalarda sürgü pozisyonunun verilmesine yardımcı olan pelvis altına yerleştirilip pompa ile şişirilen ve tuvalet esnasında hastaya rahatlık sağlayan alete ne ad verilir?

A
Ayarlanabilir banyo teknesi
B
Elektrikli ayarlanabilir yataklar
C
Pelvik kaldırma aleti
D
Kaydırma aleti
E
Kaldırma asansörü
Soru 18

Bir yaşlının malnutrisyon olduğunu söylemek için son altı ay içinde kendi kilosunun en az ne kadarını kaybetmiş olması beklenir?

A
% 10 ve üstü
B
% 5 ve üstü
C
% 20 ve üstü
D
% 40 ve üstü
E
% 50 ve üstü
Soru 19

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geriatrik yaş grubunu kaç yaş ve üzeri olarak tanımlamaktadır?

A
65 yaş ve üzeri
B
67 yaş ve üzeri
C
69 yaş ve üzeri
D
70 yaş ve üzeri
E
72 yaş ve üzeri
Soru 20

Çökkün, yaşamdan zevk almayan duygudurum hastalığına ne ad verilir?

A
Alzheimer
B
Depresyon
C
inkontinans
D
Disabilite
E
Osteoporoz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x