Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şüpheli veya sanığın kendisine isnat edilen fiil ile ilgili olarak hakim veya mahkeme tarafından beyanının alınması işlemine ne ad verilir?

A
Bilgi toplama
B
ifade alma
C
Gözaltına alma
D
Tanıklık
E
Sorgu
Soru 2

Adli işlemler bakımından kolluğun amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülki amir
B
Cumhuriyet savcısı
C
Ağır ceza mahkemesi başkanı
D
Sulh ceza hâkimi
E
Belediye başkanı
Soru 3

Suçun işlendiği yer belli değilse ve sanık yakalanmamışsa. yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mağdurun yerleşim yeri mahkemesi
B
Sanığın nüfusa bağlı olduğu yer mahkemesi
C
Sanığın son adresinin olduğu yer mahkemesi
D
Sanığın yerleşim yeri mahkemesi
E
ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Yasallık
B
Süreklilik
C
Görünüşte haklılık
D
Gecikmede tehlike
E
Araç oluş
Soru 5

İspat aracı olan veya müsadereye konu olabilecek eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin zilyedin rızası hilafına kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Gözlem altına alma
B
Müsadere
C
Muhafaza altına alma
D
Elkoyma
E
Gözaltına alma
Soru 6

İletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine soruşturma evresinde aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilir?

A
Ağır ceza mahkemesi
B
Sulh ceza hâkimi
C
Cumhuriyet savcısı
D
Mülki amir
E
Nöbetçi asliye ceza hâkimi
Soru 7

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre şüphelinin üstünde, eşyasında veya ona ait yerlerde arama yapılabilmesi için gerekli olan en az şüphe derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvvetli şüphe
B
Yeterli şüphe
C
Makul şüphe
D
Varsayılan şüphe
E
Basit şüphe
Soru 8

Örgüt faaliyeti kapsamında olmayan suçlar bakımından teknik araçlarla izleme tedbirine, uzatma süresi hariç, en fazla kaç haftalık süre için başvurulabilir?

A
1
B
3
C
4
D
6
E
10
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza muhakemesinde sanığın sahip olduğu haklardan biridir?

A
Kimliğini gizleme
B
Susma
C
Zorunlu müdafii reddetme
D
Jüri tarafından yargılanmayı isteme
E
Duruşmaya katılmama
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi meslekleri nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkına sahip olan kişilerden biri değildir?

A
Subay
B
Hekim
C
Eczacı
D
Avukat
E
Mali müşavir
Soru 11

Ceza muhakemesinde yapılan tüm araştırmalara rağmen, fiilin sanık tarafından işlendiği sabit olmaz ise aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerli olur?

A
Şüphe mağdur lehine yorumlanır.
B
Şüpheden sanık yararlanır.
C
Şüphe suçluluğu gösterir.
D
Şüphe kamu güvenliği lehine yorumlanır.
E
Durum şüpheli kalmışsa, bunu ne şekilde değerlendireceğini mahkeme takdir eder.
Soru 12

Kendisi hakkında yürütülmeyen bir muhakemede, uyuşmazlık konusu olay hakkında beş duyusu aracılığıyla öğrendiklerini aktaran üçüncü kişiye ne ad verilir?

A
Zabıt katibi
B
Katılan
C
Tanık
D
Bilirkişi
E
Sanık
Soru 13

Adalet bakanının Cumhuriyet savcısından belirli suçların takip edilmesini istemesine ne ad verilir?

A
Talep
B
Mütalaa
C
Müracaat
D
Şikayet
E
Bildirim
Soru 14

Re’sen soruşturulan ve kovuşturulan suçların hem üçüncü kişiler hem de suçtan zarar gören tarafından yetkili mercilere bildirilmesine ne ad verilir?

A
Bildirim
B
Şikayet
C
Talep
D
Müracaat
E
ihbar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iddianamede bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri
B
Gözaltına alınma tarihi
C
Soruşturmadaki kolluk görevlileri
D
Şüphelinin tutuklu olup olmadığı
E
Suçun işlendiği yer
Soru 16

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itirazı incelemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi
B
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimi
C
Bölge adliye mahkemesi
D
Yargıtay 5. Ceza Dairesi
E
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesi
Soru 17

Duruşma günü ne zaman belirlenir?

A
Duruşma hazırlığı devresinde iddianamenin kabulünden sonra
B
Soruşturma evresinde şüpheli ifadeye çağrıldığında
C
Soruşturma evresinde iddianame hazırlanırken
D
Soruşturma evresinde keşif sırasında
E
Soruşturma evresinde şüphelinin sorgusunda
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kovuşturma evresine dahil değildir?

A
Olağan kanunyolları
B
Duruşma
C
Duruşma hazırlığı
D
Hüküm verme
E
Olağanüstü kanunyolları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?

A
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
B
Karar düzeltme
C
Yargılamanın yenilenmesi
D
Kanun yararına bozma
E
Temyiz
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biri değildir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
B
Davanın reddi kararı
C
Beraat kararı
D
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
E
Düşme kararı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x