Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ceza muhakemesi kurallarının yer yönünden uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derhal uygulanma ilkesi
B
Lehe kanunun uygulanması ilkesi
C
Ülkesellik ilkesi
D
Kanunilik ilkesi
E
Evrensellik ilkesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi makam itibarıyla süjedir?

A
Suçtan zarar gören
B
Müdafi
C
Sanık
D
Tanık
E
Bilirkişi
Soru 3

Mahkemeler arasında yetki uyuşmazlığı ortaya çıkarsa yetkili mahkemeyi aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Ortak yüksek görevli mahkeme
B
Bölge idare mahkemesi
C
Yargıtay
D
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E
Bölge adliye mahkemesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında öngörülen tedbirlerden biri değildir?

A
Konutu terk etmeme
B
Araç kullanamama ve sürücü belgesini teslim etme
C
Güvence yatırma
D
Disiplin hapsi uygulama
E
Yurt dışına çıkamama
Soru 5

İspat aracı olan veya müsadereye konu olabilecek eşya üzerinde kişinin tasarruf yetkisinin zilyedin rızası hilafına kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Gözaltına alma
B
Müsadere
C
Muhafaza altına alma
D
Gözlem altına alma
E
Elkoyma
Soru 6

Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdaki mercilerden hangisi karar verebilir?

A
Belediye başkanı
B
Mülki amir
C
Cumhuriyet savcısı
D
Ağır ceza mahkemesi
E
Kolluk amiri
Soru 7

İletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirlerine soruşturma evresinde aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilir?

A
Ağır ceza mahkemesi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Nöbetçi asliye ceza hâkimi
D
Sulh ceza hâkimi
E
Mülki amir
Soru 8

Bilirkişilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhuriyet savcısının hiçbir koşulda bilirkişi görevlendirmesi söz konusu olamaz; bu yetki sadece hâkim veya mahkemeye aittir.
B
Usul ekonomisi gereğince istisnasız olarak, her uyuşmazlıkta ancak bir kişi, bilirkişi olarak atanabilir.
C
Ancak gerçek kişiler bilirkişi olabilir.
D
Hukuki konularda bilirkişiye gidilemez.
E
Resmi bilirkişilerin bilirkişiliği kabul zorunluluğu yoktur.
Soru 9

Ölüm zamanı ve ölüm nedenini belirlemek için vücuda müdahale edilmeksizin cesedin dıştan yapılan muayenesine ne ad verilir?

A
Beden muayenesi
B
Moleküler genetik inceleme
C
Adli muayene
D
Otopsi
E
Fizik kimliğinin tespiti
Soru 10

Ceza muhakemesinde yapılan tüm araştırmalara rağmen, fiilin sanık tarafından işlendiği sabit olmaz ise aşağıdaki ilkelerden hangisi geçerli olur?

A
Şüphe suçluluğu gösterir.
B
Şüphe kamu güvenliği lehine yorumlanır.
C
Durum şüpheli kalmışsa, bunu ne şekilde değerlendireceğini mahkeme takdir eder.
D
Şüpheden sanık yararlanır.
E
Şüphe mağdur lehine yorumlanır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi meslekleri nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişilerden biri değildir?

A
Ebe
B
Mali müşavir
C
Polis
D
Eczacı
E
Avukat
Soru 12

Adalet bakanının Cumhuriyet savcısından belirli suçların takip edilmesini istemesine ne ad verilir?

A
Bildirim
B
Mütalaa
C
Şikayet
D
Müracaat
E
Talep
Soru 13

Gerekli kanuni koşulların oluşması halinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararını aşağıdakilerden hangisi verir?

A
Sulh ceza hâkimi
B
Uyuşmazlık bakımından görevli ve yetkili mahkeme
C
Sanığın nüfusa kayıtlı olduğu yer ağır ceza mahkemesi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi
Soru 14

Kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı itirazı incelemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi
C
Yargıtay 5. Ceza Dairesi
D
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesi
E
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimi
Soru 15

Soruşturma evresi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesiyle sona erer?

A
Şüphelinin ifadesinin alınmasıyla
B
Sanığın sorgusunun yapılmasıyla
C
Sanığın sorgusunun yapılmasıyla
D
iddianamenin kabulüyle
E
iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
Soru 16

Yargılama sonunda suçun takibinin muhakeme şartına bağlı olduğu ve şartın gerçekleşme imkânının bulunmadığı anlaşılırsa mahkeme, aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Düşme
B
Kovuşturmaya yer olmadığı
C
Durma
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Beraat
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi geniş anlamda kovuşturma evresine dahil değildir?

A
Duruşma hazırlığı
B
Duruşma
C
Hüküm verme
D
Olağanüstü kanunyolları
E
Olağan kanunyolları
Soru 18

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararma karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulur?

A
Temyiz
B
itiraz
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
istinaf
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biri değildir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Durma
C
Davanın reddi
D
Düşme
E
Beraat
Soru 20

CMK’ya göre duruşmanın sonunda mahkeme tarafından son söz kime verilir?

A
Cumhuriyet savcısına
B
Katılana
C
Müdafiye
D
Katılan vekiline
E
Sanığa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x