Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kovuşturma evresinde suç isnadı altında olan kimseye ne ad verilir?

A
Davalı
B
Şüpheli
C
Zanlı
D
Müşteki
E
Sanık
Soru 2

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derhal uygulanma
B
Lehe olan kanunun uygulanması
C
Aleyhe olan kanunun uygulanması
D
Kanunilik
E
Ülkesellik
Soru 3

Toplu suç en az kaç kişi tarafından işlenir?

A
2
B
3
C
5
D
7
E
10
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinin doğrudan kaynaklarından biridir?

A
Doktrin
B
Gelenek kuralları
C
Uluslararası sözleşmeler
D
Mahkeme içtihatları
E
Ahlâk kuralları
Soru 5

Ceza muhakemesinde kovuşturma evresi ne zaman başlar?

A
Suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesiyle
B
Hükmün açıklanmasıyla
C
Sanığın sorgusunun yapılmasıyla
D
iddianamenin mahkeme tarafından kabulüyle
E
iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak soruşturma sırasında zorunlu savcılık yapar?

A
Sulh ceza hâkimi
B
Asliye ceza hâkimi
C
infaz hâkimi
D
Kolluk amiri
E
Nöbetçi mahkeme hâkimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hakimin davaya bakmasının yasak olduğu hallerden biri değildir?

A
Mağdurun amcası olması
B
Sanığın boşandığı eşi olması
C
Sanığın nişanlısı olması
D
Aynı olayda daha önce müdafilik yapmış olması
E
Aynı olayda daha önce tanık olarak dinlenmiş olması
Soru 8

Kanunda belirtilen katalog suçlarla ilgili soruşturmalar bakımından müdafiin soruşturma dosyasını inceleme yetkisi aşağıdakilerden hangisinin kararı ile kısıtlanabilir?

A
Sulh ceza hâkimi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Kolluk amiri
D
Ağır ceza mahkemesi başkanı
E
Nöbetçi asliye ceza hâkimi
Soru 9

Somut bir uyuşmazlığa ilişkin yargılama yapacak mahkemenin kuruluşunun, görev ve yetkileri ile yargılama usulünün kanunla ve daha bu uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce belirlenmiş olması gerekliliği aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Kanunilik
B
Şüpheden sanık yararlanır
C
Aleniyet
D
Masumiyet karinesi
E
Doğal hâkim
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi makam itibarıyla süjedir?

A
Sanık
B
Tanık
C
Müdafi
D
Suçtan zarar gören
E
Bilirkişi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yer yönünden yetki kurallarının istisnalarından biridir?

A
istinabe
B
Niyabet
C
Olağan kanunyolu
D
Olağanüstü kanunyolu
E
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece genel ceza mahkemelerinden biridir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Asliye ceza mahkemesi
C
Bölge idare mahkemesi
D
Vergi mahkemesi
E
Sulh ceza mahkemesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel görev kurallarının istisnalarından biridir?

A
Olağan kanunyolu başvurusu
B
Hâkimin reddi
C
Uyuşmazlıklar arası dar bağlantı
D
Olağanüstü kanunyolu başvurusu
E
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
Soru 14

Soruşturma sırasında uyuşmazlığın takibinin ceza muhakemesi şartına bağlı olduğu ve şartın gerçekleşme imkanının bulunmadığı tespit edilirse, aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Davanın reddi
B
Beraat
C
Kovuşturmaya yer olmadığı
D
Düşme
E
Durma
Soru 15

Mahkemeler arasında yetki uyuşmazlığı ortaya çıkarsa yetkili mahkemeyi aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Bölge adliye mahkemesi
B
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Yargıtay
D
Ortak yüksek görevli mahkeme
E
Bölge idare mahkemesi
Soru 16

Hâkim kararı olmaksızın şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanmasına, gözaltına alınıp alınmayacağı hususunda bir karar verilinceye kadar denetim ve gözetim altında tutulmasına ne ad verilir?

A
Adli kontrol
B
Yakalama
C
Elkoyma
D
Teknik takip
E
Tutuklama
Soru 17

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlarda uzatma süresi dahil tutukluluk süresi en fazla kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 18

Tüm suçlar bakımından gözaltına almaya kural olarak aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Kolluk görevlisi
B
Ağır ceza mahkemesi başkanı
C
Sulh ceza hâkimi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Nöbetçi asliye ceza hâkimi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerinden biri değildir?

A
Elkoyma
B
Adli kontrol
C
Teknik araçlarla izleme
D
Gözaltı
E
Erişiminin engellenmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında yer alan tedbirlerden biri değildir?

A
Konutunu terk etmemek
B
Güvence yatırmak
C
Adli para cezası
D
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek
E
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x