Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ceza muhakemesi kurallarının yer bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lehe kanunun uygulanması ilkesi
B
Ülkesellik ilkesi
C
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
D
Kanunilik ilkesi
E
Derhal uygulanma ilkesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi CMK’da düzenlenen koruma tedbirlerinden biri değildir?

A
Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
B
Tutuklama
C
Teknik araçlarla izleme
D
Adli kontrol
E
internet erişiminin engellenmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi süjesi değildir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Hakim
C
Bilirkişi
D
Sanık
E
Müdafi
Soru 4

Yetkili mahkemenin; görmekte olduğu uyuşmazlığa ilişkin olarak kendi yetki alanı dışında yapılması gereken bir muhakeme işleminin yapılmasını, işlemin yapılacağı yerdeki mahkemeden istemesine ne ad verilir?

A
Katılma
B
Birleştirme
C
Müsadere
D
Müdahale
E
istinabe
Soru 5

Şüpheli veya sanığın yakalanması veya suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla kişinin üstü, ona ait eşya, ev veya diğer yerlerde yapılan araştırmalara ne ad verilir?

A
Olay yeri incelemesi
B
Adli arama
C
Bilgi toplama
D
Elkoyma
E
Önleme araması
Soru 6

CMK’ya göre; iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulanması sırasında, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse, o ana kadar yapılan tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar en geç ne kadar zaman içinde yok edilir?

A
10 gün
B
25 gün
C
1 ay
D
2 ay
E
3 ay
Soru 7

Hakkında kuvvetli şüphe sebepleri bulunan şüphelinin; akıl hastası olup olmadığını, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun o kişi üzerindeki etkilerini tespite yönelik olarak resmi bir sağlık kurumunda izlenmesine ne ad verilir?

A
Karantinaya alma
B
Gözaltına alma
C
Gözlem altına alma
D
Muhafaza altına alma
E
Tutuklama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi delillerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Gizlilik
B
Gerçekçilik
C
Olayı temsil edicilik
D
Erişilebilirlik
E
Müştereklik
Soru 9

Aşağıdaki suçlardan hangisiyle ilgili soruşturmada; telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri uygulanamaz?

A
Fuhuş
B
Parada sahtecilik
C
Yağma
D
Kasten yaralama
E
Nitelikli hırsızlık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mesleki uğraşları nedeniyle öğrendikleri bilgilere ilişkin tanıklıktan çekinebilme hakkına sahiptir?

A
Subaylar
B
Mühendisler
C
Öğretmenler
D
Kolluk görevlileri
E
Eczacılar
Soru 11

Bilirkişi görevlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hakim, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözülmesi olanaklı konularda bilirkişiye başvuramaz.
B
Sadece soruşturma evresinde bilirkişi görevlendirilebilir.
C
ihtiyaç olsa bile, bir uyuşmazlıkta kesinlikle birden fazla bilirkişi görevlendirilemez.
D
Soruşturma evresinde bilirkişi görevlendirme yetkisi Sulh Ceza Hakimi'ndedir.
E
Sadece kovuşturma evresinde bilirkişi görevlendirilebilir.
Soru 12

CMK hükümlerine göre; koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talebini inceleyecek mahkeme, kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koruma tedbirinin uygulanmasına karar veren mahkeme
B
Zarara uğrayan hakkında ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
C
Zarara uğrayanın nüfusa kayıtlı olduğu yer ağır ceza mahkemesi
D
Yargıtay 5. Ceza Dairesi
E
Zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesi
Soru 13

I. Kanun yararına bozma
II. itiraz
III. Temyiz
IV. istinaf
Yukarıdakilerden hangileri olağan kanun yollarındandır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay ilgili ceza dairesinin temyiz incelemesi sonunda verebileceği kararlardan biridir?

A
Beraat
B
Düşme
C
Durma
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Mahkumiyet
Soru 15

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi hâlinde, sanık kaç yıl denetim süresine tâbi tutulur?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
7
Soru 16

Soruşturmanın yürütülmesinden asıl sorumlu olan muhakeme süjesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülki Amir
B
Kolluk Amiri
C
Cumhuriyet Savcısı
D
infaz Hakimi
E
Sulh Ceza Hakimi
Soru 17

Adalet bakanının belirli suçların takip edilmesini Cumhuriyet savcısından istemesine ne ad verilir?

A
Şikayet
B
Talep
C
Müracaat
D
ihbar
E
izin
Soru 18

CMK’ya göre; aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa, mahkeme hangi kararı verir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Durma
C
Kovuşturmaya yer olmadığı
D
Davanın reddi
E
Beraat
Soru 19

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra; denetim süresi içerisinde şüpheli kasıtlı bir suç islemezse aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Kovuşturmaya yer olmadığı
B
Eski hale getirme
C
Beraat
D
Davanın reddi
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma işlemlerinin “farklı zamanlarda, farklı yerlerde, farklı kişilerce yapılabilmesini” ifade eden soruşturma evresi özelliğidir?

A
Doğrudan doğruyalık
B
Mecburilik
C
Dağınıklık
D
Aleniyet
E
Gizlilik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x