Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin duruşmada tanıklara doğrudan soru sorma yetkisi vardır?

A
Sanık
B
Suçtan zarar gören
C
Müdafi
D
Bilirkişi
E
Kolluk amiri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesine hakim olan ilkelerden biri değildir?

A
Delil serbestisi ilkesi
B
Şüpheden sanık yararlanır ilkesi
C
Davasız yargılama olmaz ilkesi
D
Kamu davasının mecburiliği ilkesi
E
Lehe kanunun uygulanması ilkesi
Soru 3

Kanunkoyucu tarafından aşağıdaki mahkeme içtihatlarından hangisine, benzer hukuki konularda bağlayıcı etki tanınmıştır?

A
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarına
B
Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararlarına
C
Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarına
D
Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına
E
Ağır Ceza Mahkemesi Kararlarına
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi savunma makamı süjesidir?

A
Suçtan zarar gören vekili
B
Suçtan zarar gören
C
Hakim
D
Cumhuriyet savcısı
E
Sanık
Soru 5

Aşağıdaki durumlardan hangisinde şüpheli veya sanığın bir müdafiin hukuki yardımından faydalanması zorunlu değildir?

A
Sanık veya şüphelinin kusur yeteneğinin araştırılması için gözlem altına alınmasına karar verilecek olmasında
B
Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama talep edilmesinde
C
Kaçak sanık hakkında duruşma yapılmasında
D
Şüphelinin fizik kimliğinin tespit edilecek ve vücudundan örnek alınacak olmasında
E
Duruşma disiplinini bozan sanığın yokluğunda oturumlara devam edilmesinde
Soru 6

İlk derece mahkemesinin duruşma hazırlığı devresinde şüpheli; mağdurun hakimin eski iş ortağı olduğunu öğrenmiştir. Bu durumda söz konusu gerekçeye dayanarak en geç ne zamana kadar hakimin reddi talebini ileri sürebilir?

A
Sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar
B
Hüküm kesinleşinceye kadar
C
Sanık son sözünü söyleyinceye kadar
D
Duruşma başlayıncaya kadar
E
Hüküm verilinceye kadar
Soru 7

CMK m.163’de belirtilen durumlarda aşağıdakilerden hangisi zorunlu savcı olarak görev yapar?

A
infaz hakimi
B
Mülki amir
C
il emniyet müdürü
D
Kolluk amiri
E
Sulh ceza hakimi
Soru 8

Kolluk tarafından; soruşturma konusu suçla ilgili olmak üzere, şüphelinin bilgisine başvurulmasına ne ad verilir?

A
Raporlama
B
Bilgi toplama
C
Sorgu
D
ifade alma
E
Duruşma
Soru 9

CMK’ya göre; aralarında iştirak iradesi olsun veya olmasın en az kaç kişi tarafından işlenen suç toplu suç olarak kabul edilir?

A
3
B
5
C
6
D
7
E
8
Soru 10

Ceza muhakemesinde kıyas ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kıyas ile yorum birbiriyle aynı kavramlardır.
B
Kıyas, kural boşluğu bulunan bir alanda yeni kural oluşturmaktır.
C
Hem istisnai hem de sınırlandırıcı hükümler kıyas yoluyla genişletilebilir.
D
Sadece istisnai hükümler, kıyas yoluyla genişletilebilir.
E
Sadece sınırlandırıcı hükümler, kıyas yoluyla genişletilebilir.
Soru 11

I. Suçüstü halinde herkes yakalama yetkisine sahiptir.
II. Yakalama emrine istinaden herkes yakalama yetkisine sahiptir.
III. Yakalama işlemi zorunlu olarak kişinin gözaltına alınmasını gerektirmemektedir. Yakalanan kişi kural olarak Cumhuriyet savcısının kararıyla gözaltına alınabileceği gibi, yine Cumhuriyet savcısının kararıyla serbest de bırakılabilir.
Yakalama ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Ceza mahkemeleri arasında olumlu ya da olumsuz görev uyuşmazlığı çıktığında; görevli mahkemeyi aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Ortak Yüksek Görevli Mahkeme
B
Yüksek Görevli Mahkeme
C
Yargıtay
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Anayasa Mahkemesi
Soru 13

Duruşma sırasında; cezai uyuşmazlığın çözümünün muhakeme şartına bağlı olduğu, şartın henüz gerçekleşmediği ancak gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu görülürse, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Mahkumiyet
B
Düşme
C
Durma
D
Kovuşturmaya yer olmadığı
E
Davanın reddi
Soru 14

Kişi özgürlüğüne uzun sayılabilecek bir süre müdahaleyi gerektirmesi itibariyle, koruma tedbirleri arasında en ağır olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutuklama
B
Müsadere
C
Muhafaza altına alma
D
Gözaltına alma
E
Gözlem altına alma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi CMK’da adli kontrol kapsamında düzenlenen tedbirlerden biri değildir?

A
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek
B
Vatandaşlığın sağladığı hakları iki yıla kadar kullanamamak
C
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek
D
Konutu terk etmemek
E
Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkum edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi görev kurallarına istisna getirir?

A
Mahkemeler arası istinabe
B
Kamu güvenliği nedeniyle davanın nakli
C
Suçun hukuki niteliğinin değiştiği gerekçesiyle görevsizlik kararının verilememesi
D
Hukuki nedenlerle davanın nakli
E
Fiili nedenlerle davanın nakli
Soru 17

Davaların birleştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uyuşmazlıklar arasında geniş bağlantı varsa birleştirme zorunludur.
B
Farklı göreve sahip ceza mahkemelerindeki dar bağlantılı uyuşmazlıklar bu mahkemelerden herhangi birinde birleştirilebilir.
C
Uyuşmazlıklar arasında dar bağlantı varsa birleştirme zorunludur.
D
Birleştirilen davalar, birleştirmeye gerek kalmazsa sonradan ayrılabilir.
E
Farklı mahkemelerin görev veya yetkisine giren geniş bağlantılı uyuşmazlıklar birleştirilebilir.
Soru 18

CMK’ya göre; fiili veya hukuki nedenlerle davanın nakline aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Hakimler ve Savcılar Kurulu
B
Yargıtay
C
Anayasa Mahkemesi
D
Adalet Bakanlığı
E
Yüksek Görevli Mahkeme
Soru 19

I. Süreklilik
II. Yasallık
III. Amaç oluş
IV. Gecikmede tehlike
V. Görünüşte haklılık
Yukarıdakilerden hangileri koruma tedbirlerinin ortak özelliklerindendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve IV
D
II, IV ve V
E
I, II, IV ve V
Soru 20

Soruşturma yönünden zorunlu olması ve bir suç işlediği şüphesini gösteren somut delillerin bulunması hâlinde, yakalanmış olan kişinin Cumhuriyet savcısının kararıyla belirli bir süre özgürlüğünün kısıtlanmasına ne ad verilir?

A
Adli arama
B
Gözaltına alma
C
Müsadere
D
Tutuklama
E
Muhafaza altına alma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x