Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı

Temel Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinde geçerli olan ilkelerden biridir?

A
Kanuni delil ilkesi
B
Davasız yargılama olmaz ilkesi
C
Şüphenin sanık aleyhine kabul edilmesi ilkesi
D
Biçimsel ispat ilkesi
E
Taraflarca hazırlama ilkesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi somut bir uyuşmazlığa ilişkin yargılama yapacak mahkemenin kuruluşunun, yetkilerinin ve yargılama usulünün kanunla ve daha bu uyuşmazlık ortaya çıkmadan önce belirlenmiş olması gerekliliğini ifade eder?

A
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
B
Davasız yargılama olmaz ilkesi
C
Hakim önüne çıkarılma ilkesi
D
Doğal hakim ilkesi
E
Derhal uygulama ilkesi
Soru 3

Kural boşluğu bulunan bir alanda yeni kural oluşturulmasına ne ad verilir?

A
Kıyas
B
iyiniyet
C
istisna
D
Takdir yetkisi
E
Yorum
Soru 4

Soruşturma evresinde görevli yargılama makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. savcısı
B
Ağır ceza mahkemesi başkanı
C
Kolluk amiri
D
Sulh ceza hakimi
E
Asliye ceza mahkemesi hakimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi şahıs itibarıyla süjedir?

A
Bilirkişi
B
Hakim
C
Cumhuriyet savcısı
D
Tanık
E
Sanık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesi kurallarının herkese uygulanacağı kuralının istisnasını oluşturan kişilerden biridir?

A
Kamu hizmetlileri
B
Kamu görevlileri
C
Milletvekilleri
D
Öğretmenler
E
Subaylar
Soru 7

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derhal uygulanma
B
Lehe kanunun uygulanması
C
Aleyhe kanunun uygulanması
D
Ülkesellik
E
Evrensellik
Soru 8

CMK’ya göre, soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanık
B
Zanlı
C
Şüpheli
D
Kaçak
E
Gaip
Soru 9

Kolluğun adli işlemleri bakımından amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vali
B
Cumhuriyet savcısı
C
Kaymakam
D
Ağır ceza mahkemesi başkanı
E
Sulh ceza hakimi
Soru 10

CMK’ya göre soruşturma ne zaman sona erer?

A
Şüphelinin sorguya çekilmesiyle
B
iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C
Sanığın mahkemece sorguya çekilmesiyle
D
iddianamenin sanığa tebliğiyle
E
iddianamenin kabulüyle
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi CMK'da belirtilen adli kontrol tedbirlerinden biri değildir?

A
Konutu terk etmeme
B
Yurt dışına çıkamama
C
Disiplin hapsi
D
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
E
Silah bulunduramama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bakımından ceza mahkemelerinin bekletici mesele sayma zorunluluğu vardır?

A
Uygulanacak kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğuna ilişkin yerinde görünen iddiaları
B
Mağdurun yaşıyla ilgili ortaya çıkan şüpheli durumları
C
Sanığın yaşıyla ilgili ortaya çıkan şüpheli durumları
D
Sanığın akıl sağlıyla ilgili ortaya çıkan tereddütleri
E
Mağdurun akıl sağlığıyla ilgili ortaya çıkan tereddütleri
Soru 13

Tutuklama kararına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurulabilir?

A
istinaf
B
itiraz
C
Karar düzeltme
D
Temyiz
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi görev kurallarının istisnalarından birini oluşturur?

A
Davanın nakli
B
istinabe
C
Nispi yargılama
D
Dar bağlantı
E
Eski hale getirme
Soru 15

Aralarında bağlantı bulunan uyuşmazlıklardan tamamının ceza muhakemesinin alanına girmesi ve cezai nitelikte olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek yönlü bağlantı
B
Karışık bağlantı
C
Nispi yargılama
D
Çok yönlü bağlantı
E
Bekletici mesele
Soru 16

Çağrı üzerine gelmeyen veya bulunduğu yer bilinemediği için çağrı yapılamayan şüpheli hakkında yakalama emrini düzenlemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Savcısı
B
Ağır ceza mahkemesi başkanı
C
Asliye ceza mahkemesi hakimi
D
Kolluk amiri
E
Sulh ceza hakimi
Soru 17

Ankara 3 Asliye Ceza Mahkemesi ile Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi bakımından ortak yüksek görevli mahkeme hangisidir?

A
Ankara 5 Ağır Ceza Mahkemesi
B
Uyuşmazlık mahkemesi
C
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
D
Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 18

Tutuklama kararı verilebilmesi için şüpheli veya sanığın suçu işlediğine dair en az hangi şüphe derecesinin bulunması gerekir?

A
Basit şüphe
B
izlenim şüphesi
C
Yeterli şüphe
D
Kuvvetli şüphe
E
Makul şüphe
Soru 19

Suçun işlendiği yer belli değilse ve şüpheli de yakalanmam ıssa, suça ilişkin davaya bakmakla yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
B
Şüphelinin yerleşim yeri mahkemesi
C
Şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
D
iddianame hazırlanıncaya kadar son usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
E
Şüphelinin son adresinin bulunduğu yer mahkemesi
Soru 20

Hakim kararı olmaksızın şüphelinin özgürlüğünün kısıtlanması, gözaltına alınıp alınmayacağı hususunda bir karar verilinceye kadar denetim ve gözetim altında tutulmasına ne ad verilir?

A
Tutuklama
B
Muhafaza altına alma
C
Disiplin hapsi
D
Gözlem altına alma
E
Yakalama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x