Temel Gerontoloji 2016-2017 Final Sınavı

Temel Gerontoloji 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çağdaş gerontolojinin yaşlılığa yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların sorunları sistemin başarısızlığı olarak kabul edilir.
B
Kişiden kişiye farklılık gösteren kayıplar üzerine sistem kuran devlet kurumlarının, yaşlılığı yapılandırma girişimlerinin başarısız olma ihtimali yüksektir.
C
Günümüzde yaşlılık sorunlarının çözümü yaşlının bağımsız yaşamasının ön kabulü ile mümkündür.
D
Temel hedef, yaşlıları kendi ayakları üzerinde durabilen, yaşamlarını kendi beklenti ve ihtiyaçlarına göre ayarlayabilen insanlar olmasını sağlamaktır.
E
Kentleşme ve sanayileşme bu yeni yaklaşıma engel çıkarmaktadır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal gerontolojinin ilişkili olduğu bilim dallarından biri değildir?

A
Yaşlılık siyaset bilimi
B
Yaşlılık psikolojisi
C
Psikiyatri
D
Din
E
Politika
Soru 3

Nüfus, tek yaşa göre sıralandığında ortada kalan yaş olan ve nüfusu iki eşit parçaya bölen toplumsal yaşlılık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlı bağımlılık oranı
B
Ortanca yaş
C
65 yaş üzerinde beklenen yaşam süresi
D
Yaşlılık indeksi
E
Nüfusun ortalama yaşı
Soru 4

Aşağıdalerden hangisi, bireyin osteoporoz riskini artırmaz?

A
Menopoza girmesi
B
Çok fazla çay içmesi
C
Hareketsiz bir yaşamının olması
D
Tuzlu yiyecekler tüketmesi
E
Asit düzenleyici gazlı içecekler tüketmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta yaşam memnuniyetini etkileyen temel alanlar içinde yer almaz?

A
Mutlu olduğu bir çevrede yaşaması
B
Sağlıklı olması
C
Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar parasının olması
D
Yurt dışı deneyiminin olması
E
Hobilerini tatmin edebilmesi
Soru 6

Bireylerin sosyal olarak aktif olduğu ölçüde yaşamdan duyacakları doyumun artacağını savunan yaşlanma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Yapılandırmacılık Kuramı
B
Etkinlik Kuramı
C
Yaşamdan Kopma Kuramı
D
Yakınsama Kuramı
E
Yaşam Döngüsü Kuramı
Soru 7

Yaşlanmayla birlikte hangi vitamin sentezinin azalması kemik kaybına neden olur?

A
Avitamini
B
Kvitamini
C
Bvitamini
D
Cvitamini
E
Dvitamini
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, “Nesnel Sağlık Sonuç” göstergelerinden biri değildir?

A
Ölümlülük, doğurganlık, göç gibi demografik sonuçlar
B
Kan şekeri, kan basıncı gibi biyokimyasal ve vital fonksiyon sonuçları
C
Boy, beden ağırlığı, bel çevresi gibi antropometrik sonuçlar
D
Klinik hasta grupları üzerinde yapılan araştırma sonuçları
E
Kaç kat merdiven çıkalabildiği, günlük işleri ne derecede yapabildiği gibi işlevsellikle (fonksiyon) ilgili sonuçlar
Soru 9

Aşağıdaki yaşlılık sorunlarından hangisi, yaşlıya bakım verenin yaşam kalitesini diğerlerinden daha çok etkiler?

A
Demans (bunama)
B
Osteoporoz (kemik erimesi)
C
Düşme riski
D
Sosyal izolasyon
E
Depresyon
Soru 10

Yaşlı bireylerde ağrı ve sakatlığın en sık nedeni olan, eklem kıkırdağını tutan dejeneratif, ilerleyici özellikte olan, sistemik olmayan, özellikle yaşlılarda çok sık görülen eklem hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osteoartrit
B
Tendinit
C
Paget hastalığı
D
Osteoporoz
E
Osteofit
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta ölüm nedenleri arasında birinci sıradadır?

A
Felçler
B
Kazalar
C
Akciğer enfeksiyonları
D
Diabetes mellitus
E
Kalp damar hastalıkları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta yaşam kalitesini etkileyen sorunlardan biri değildir?

A
Bağımlılık
B
Yalnızlık
C
Yoksulluk
D
Geç evlilik
E
Düşük eğitim düzeyi
Soru 13

Aylık bağlanması için yaşlının muhtaç olup olmadığına karar veren birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtarlıklar
B
Kamu yararına çalışan dernekler
C
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
D
Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü
E
Valilikler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireye verilen evde bakım hizmetlerinin yararlarından biridir?

A
Yaşlının acı çekmeden ölmesini sağlaması
B
Maliyetinin az olması
C
Sağlık hizmetlerine ayrılan bütçeyi artırması
D
Aile üyelerinin bakım yükünü artırması
E
Sağlık harcamalarını artırması
Soru 15

Noterlikler, Mahkemeler, Tapu Müdürlükleri, hangi yaştan sonra kişilerden 'fiil ehliyeti'ne sahiplik raporu isterler?

A
55
B
60
C
65
D
70
E
75
Soru 16

65 yaş üzeri yaşlıların kamu hizmetinden %50 oranında indirimli yararlandığı hizmet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediyelerin şehirlerarası otobüsleri
B
Şehir içi belediye otobüsü
C
THY yurt içi hatları
D
Şehir içi dolmuş ya da taksi
E
Demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların ruh sağlığı gereksinimlerinin karşılanması için önerilen politikalar arasında yer almaz?

A
Algılama eğitim programları açılması
B
Psiko sosyal destek sağlanması
C
Kişiye özel beslenme programları yapılması
D
Bakım veren aile üyelerine eğitim verilmesi
E
Yaşlılar ile çalışan sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara kamu alanında hizmet veren çalışanların uyması gereken temel etik ilkelerden biri değildir?

A
Otoriter olmaları
B
Amaç ve misyona bağlı olmaları
C
Halka hizmet bilinci taşımaları
D
Dürüst ve tarafsız olmaları
E
Çıkar çatışmasından kaçınmaları
Soru 19

Birleşmiş Milletler 1983'te “Viyana Uluslararası Yaşlanma Eylem Plam”ında aşağıdaki başlıklardan hangisine yer vermiştir?

A
Yaşlı Dostu Çevre Programı
B
Yaşlı ihmali ve istismarı
C
Yaşlılarda Yaşam Kalitesi
D
Barınma ve Çevre
E
Yaşlı Ayrımcılığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Yaşlı Sağlığı Programının amaçlarından biri değildir?

A
Uzun ömürlü olmaları için yaşlıları pasif hale getirmek
B
Yaşlılık dönemindeki kronik hastalıklar ve komplikasyonları azaltmak
C
Sağlık ekibi üyelerinin dikkatlerini çekerek verilecek hizmetleri güçlendirmek
D
Yaşlılara kaliteli hizmetler sunmak
E
Yaşlıların sağlık ve sosyal gereksinimlerine dikkat çekmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x