Temel Gerontoloji 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Temel Gerontoloji 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yaşlılık döneminde giderek yaygınlaşan en önemli toplumsal değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlikten mahrum olma
B
Yalnızlaşma
C
Yoksullaşma
D
Evde bakım
E
Kurum bakımı
Soru 2

Geriyatrik rehabilitasyon ekibinde özellikle ev içi güvenlik ve para harcama gibi konularda da önerilerde bulunan ekip üyesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hemşireler
B
Uğraşı terapistleri
C
Hekimler
D
Fizyoterapistler
E
Konuşma terapistleri
Soru 3

Nüfus, tek yaşa göre sıralandığında ortada kalan yaş olan ve nüfusu iki eşit parçaya bölen toplumsal yaşlılık ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortanca yaş
B
Nüfusun ortalama yaşı
C
Yaşlı bağımlılık oranı
D
65 yaş üzerinde beklenen yaşam süresi
E
Yaşlılık indeksi
Soru 4

Yaşlanmaya bağlı olarak akciğer fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Solunum kaslarının gücü ve dayanıklılığı azalır.
B
Göğüs kafesinin şekli ve hacmi değişir.
C
KOAH hastalığı riski artar.
D
Arteriyel kan oksijen düzeyi artar.
E
Solunum yolları esnekliğini kaybeder.
Soru 5

Kadınlarda menopozdan sonra yumurtalıklarında yeterince salgılanmayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oksitosin
B
Östrojen
C
Kortizon
D
Kalsitonin
E
insulin
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarı gruplamasında yer alır?

A
Patolojik yaşlanma
B
Demografik yaşlanma
C
Yaşamdan kopma
D
Yaşlı ayrımcılığı
E
Kuşak çatışması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, “Nesnel Sağlık Sonuç” göstergelerinden biri değildir?

A
Ölümlülük, doğurganlık, göç gibi demografik sonuçlar
B
Kan şekeri, kan basıncı gibi biyokimyasal ve vital fonksiyon sonuçları
C
Klinik hasta grupları üzerinde yapılan araştırma sonuçları
D
Boy, beden ağırlığı, bel çevresi gibi antropometrik sonuçlar
E
Kaç kat merdiven çıkalabildiği, günlük işleri ne derecede yapabildiği gibi işlevsellikle (fonksiyon) ilgili sonuçlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta ölüm nedenleri arasında birinci sıradadır?

A
Diabetes mellitus
B
Kazalar
C
Akciğer enfeksiyonları
D
Felçler
E
Kalp damar hastalıkları
Soru 9

Aşağıdaki minarellerin hangisinin eksikliğinde yaşlanma ile birlikte kemik yapıcı hücrelerin aktivitesinde ve kemik emiliminde azalma sonucu kemik kaybı olur?

A
Kalsiyum
B
Magnezyum
C
Demir
D
Fosfor
E
Çinko
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta yaşam kalitesini etkileyen sorunlardan biri değildir?

A
Bağımlılık
B
Düşük eğitim düzeyi
C
Düşme
D
Geç evlilik
E
Yoksulluk
Soru 11

Aşağıdaki yaşlılık sorunlarından hangisi, yaşlıya bakım verenin yaşam kalitesini diğerlerinden daha çok etkiler?

A
Sosyal izolasyon
B
Demans (bunama)
C
Düşme riski
D
Depresyon
E
Osteoporoz (kemik erimesi)
Soru 12

Birleşmiş Milletler 1983'te “Viyana Uluslararası Yaşlanma Eylem Plam”ında aşağıdaki başlıklardan hangisine yer vermiştir?

A
Yaşlı ihmali ve istismarı
B
Yaşlı Ayrımcılığı
C
Yaşlı Dostu Çevre Programı
D
Yaşlılarda Yaşam Kalitesi
E
Barınma ve Çevre
Soru 13

Yaşlı bireylerde ağrı ve sakatlığın en sık nedeni olan, eklem kıkırdağını tutan dejeneratif, ilerleyici özellikte olan, sistemik olmayan, özellikle yaşlılarda çok sık görülen eklem hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osteoartrit
B
Paget hastalığı
C
Osteofit
D
Tendinit
E
Osteoporoz
Soru 14

Aylık bağlanması için yaşlının muhtaç olup olmadığına karar veren birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhtarlıklar
B
Kamu yararına çalışan dernekler
C
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
D
Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü
E
Valilikler
Soru 15

Yaşlılar için “sosyal hizmet ve yardım” hizmetleri asli görevleri arasında sayılan kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliye Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Belediyeler
D
Hastaneler
E
Sağlık ve Sosyal Hizmet Müdürlükleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların ruh sağlığı gereksinimlerinin karşılanması için önerilen politikalar arasında yer almaz?

A
Yaşlılar ile çalışan sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi
B
Algılama eğitim programları açılması
C
Psiko sosyal destek sağlanması
D
Bakım veren aile üyelerine eğitim verilmesi
E
Kişiye özel beslenme programları yapılması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Yaşlı Sağlığı Programının amaçlarından biri değildir?

A
Uzun ömürlü olmaları için yaşlıları pasif hale getirmek
B
Yaşlıların sağlık ve sosyal gereksinimlerine dikkat çekmek
C
Sağlık ekibi üyelerinin dikkatlerini çekerek verilecek hizmetleri güçlendirmek
D
Yaşlılık dönemindeki kronik hastalıklar ve komplikasyonları azaltmak
E
Yaşlılara kaliteli hizmetler sunmak
Soru 18

Noterlikler, Mahkemeler, Tapu Müdürlükleri, hangi yaştan sonra kişilerden 'fiil ehliyeti'ne sahiplik raporu isterler?

A
55
B
60
C
65
D
70
E
75
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfusun artmasının ekonomiye olan olumsuz etkilerini azaltmada önerilen politikalardan biridir?

A
Aktif nüfusun içinde yer alamayan yaşlı nüfusunu oransal olarak artırmak
B
Yaşlıları üretimden uzaklaştırmak
C
Yaşlılardan daha az vergi almak
D
Yaşlıları çalışmaya özendirmek
E
Yaşlı bireyleri tüketime teşvik etmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara kamu alanında hizmet veren çalışanların uyması gereken temel etik ilkelerden biri değildir?

A
Halka hizmet bilinci taşımaları
B
Amaç ve misyona bağlı olmaları
C
Dürüst ve tarafsız olmaları
D
Çıkar çatışmasından kaçınmaları
E
Otoriter olmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x