Temel Gerontoloji 2016-2017 Vize Sınavı

Temel Gerontoloji 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma sürecinin boyutlarından biri değildir?

A
Sosyolojik yaşlanma
B
Kronolojik yaşlanma
C
Biyolojik yaşlanma
D
Psikolojik yaşlanma
E
Kriminolojik yaşlanma
Soru 2

Yaşlanmanın nedenini yaşla birlikte bazı hormon düzeylerinin azalması olarak gören yaşlanma teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endokrin teorisi
B
Bağışıklık teorisi
C
DNA hasar teorisi
D
Aşınma teorisi
E
Serbest radikal teorisi
Soru 3

Yaşlanmayla birlikte, günlük yaşam aktivitelerinin azalmasına yönelik ergonomik çözümlerle ilgilenen gerontolojinin alt kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal gerontoloji
B
Geronto-sosyoloji
C
Geronto-psikiyatri
D
Geronto-psikoloji
E
Geron-teknoloji
Soru 4

Toplumun yaşlanmasına rağmen, geçmişte yüksek doğurganlık sebebiyle genç nüfusun nüfus içindeki payının artması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Parametre
B
Nüfus momentumu
C
Nüfus patlaması
D
Demografik dönüşüm
E
Nüfus yaşlanması
Soru 5

Yaşlılık döneminde giderek yaygınlaşan en önemli toplumsal değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnızlaşma
B
Sosyal güvenlikten mahrum olma
C
Yoksullaşma
D
Evde bakım
E
Kurum bakımı
Soru 6

Hayat tabloları yoluyla elde edilen yaşlılık göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşlı bağımlılık oranı
B
Doğuşta beklenen yaşam süresi
C
Ortalama yaş
D
Ortanca yaş
E
65 yaş üzeri ölüm hızı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların iyi olma durumlarını ölçmek için kullanılan “yaşlılık indeksi” göstergelerinden biridir?

A
65 yaş üzeri nüfus
B
Yılda eve giren ortanca gelir
C
Doğumda yaşam beklentisi
D
Beklenen yaşam süresi
E
Nüfusun ortanca yaşı
Soru 8

Toplumda bakıma muhtaç kronik hastaların çoğalması, bakım problemleri ve toplumun kocaman bir bakımevine dönüşme riski, aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A
Ortanca yaş
B
Özel sigorta
C
Bakım yükü
D
Nüfus momentumu
E
Rehabilitasyon merkezleri
Soru 9

Bu evrede ölüm hızı ve doğum hızı düşer; ancak nüfus artışı azalarak devam eder.
Yukarıda söz edilen bu özellikler aşağıdaki demografik evrelerden hangisine aittir?

A
Evre 1
B
Evre 2
C
Evre 3
D
Evre 4
E
Evre 5
Soru 10

Yaşlanmaya bağlı olarak çizgili kas lifi çapının azalmasına ne ad verilir?

A
Osteopenia
B
Satellit
C
Osteoporoz
D
Osteoartit
E
Sarkopeniya
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, “bireylerin sosyal olarak aktif olduğu ölçüde yaşamdan duyacakları doyumun artacağını” savunan yaşlanma kuramıdır?

A
Yaşam Döngüsü Kuramı
B
Yakınsama Kuramı
C
Yaşamdan Kopma Kuramı
D
Etkinlik Kuramı
E
Sosyal Yapılandırmacılık Kuramı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaşlı istismarı gruplamasında yer alır?

A
Patolojik yaşlanma
B
Yaşamdan kopma
C
Yaşlı ayrımcılığı
D
Demografik yaşlanma
E
Kuşak çatışması
Soru 13

Yaşlanmaya bağlı olarak akciğer fonksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Solunum kaslarının gücü ve dayanıklılığı azalır.
B
Göğüs kafesinin şekli ve hacmi değişir.
C
KOAH hastalığı riski artar.
D
Arteriyel kan oksijen düzeyi artar.
E
Solunum yolları esnekliğini kaybeder.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığı etkileyen psikolojik faktörler arasında yer almaz?

A
Toplumsal dışlanma
B
Depresyon
C
Sosyal güvenceden yoksunluk
D
Yalnızlık duygusunun artması
E
Sosyal uyum problemi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, “herkes için sağlık hedefleri” ile “aktif yaşlanma” kavramlarını ortaya koyan kuruluştur?

A
DB (WB)
B
UNFPA
C
CDC
D
DSÖ (WHO)
E
UNDP
Soru 16

Yaşlanmaya bağlı olarak ara bağ dokusunda kalsiyum birikimi sonucu damarda meydana gelen sertleşmeye ne ad verilir?

A
Stres
B
Atriyum
C
Arteriyol
D
Arter
E
Ateroskleroz
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığı “toplumsal rollerden geri çekilme” olarak açıklayan kuramdır?

A
Yaşamdan Kopma Kuramı
B
Sosyal Yapılandırmacılık Kuramı
C
Yaşam Döngüsü Kuramı
D
Etkinlik Kuramı
E
Yakınsama Kuramı
Soru 18

Adrese dayalı nüfus tespitinin kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
De Facto
B
Araştırma
C
Survey
D
De Jure
E
Fiili durum
Soru 19

Hücrenin yapısal proteinlerinin başta çevresel faktörler olmak üzere farklı şartlara göre değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Proteomik
B
Genomik
C
Proteaz
D
Apopitoz
E
Eksojen
Soru 20

Kadınlarda menopozdan sonra yumurtalıklarında yeterince salgılanmayan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kortizon
B
Östrojen
C
insulin
D
Oksitosin
E
Kalsitonin
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x