Temel İnsan Hakları Bilgisi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Temel İnsan Hakları Bilgisi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsan haklarını gerçekleştirme yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Uluslararası toplum
B
Halk
C
Devlet
D
Demokratik kitle örgütleri
E
Aydınlar
Soru 2

Toplumdaki bütün bireylerin haklar bakımından aynı statüde olduğunu ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel eşitlik
B
Formel eşitlik
C
Maddî eşitlik
D
Fırsat eşitliği
E
Siyasal eşitlik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının, diğer haklara ve hukuk kurallarına göre öncelikle dikkate alınması gerektiğini ifade eden özelliklerinden biridir?

A
Evrensellik
B
Objektiflik
C
Etkililik
D
Genellik
E
Üstünlük
Soru 4

Kişiye, çıkarlarını korumak için hukuk tarafından verilen irade gücü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük
B
Mülkiyet
C
Eşitlik
D
Hak
E
Pozitif hukuk
Soru 5

Temel haklar teriminin kapsamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitif hukuk tarafından düzenlenmiş olan insan hakları
B
Tüzük ve yönetmelikler tarafından düzenlenmiş olan insan hakları
C
Kişi özgürlükleri ve siyasal haklar
D
Anayasa tarafından düzenlenmiş olan insan hakları
E
Birinci kuşak hakların siyasal haklar dışında kalan kısmı
Soru 6

Özgürlüklere müdahale etmesi halinde devlete karşı direnme hakkını savunan yeniçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Locke
B
Sofokles
C
ibn-i Sina
D
Jean Jacques Rousseau
E
Thomas Hobbes
Soru 7

Devletin bireysel hayata müdahale etmemesi gerektiğini, bu doğrultuda bireysel hayatla ilgili hiçbir kanun yapmaması gerektiğini söyleyen Çinli düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konfüçyüs
B
Lao-Çe
C
Thaïes
D
Prens Gautama
E
Mo-Tİ
Soru 8

Bireylerin rızasını alamamış bir iktidarı alaşağı etme ve iktidarı elinde bulunduran yöneticiyi öldürme haklarının olduğunu savunan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn-i Sina
B
ibn-i Haldun
C
El-Maverdî
D
Farabî
E
ibn-i Rüşd
Soru 9

Devletin insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş insan eseri bir kurum olduğunu söyleyen Eski Yunan düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sofokles
B
Herakleitos
C
Sokrates
D
Platon
E
Demokritos
Soru 10

Hindistan’daki kast sistemine karşı çıkarak insanlar arasında eşitliği savunmuş düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mo-Tİ
B
Anaksimenes
C
Buda
D
Lao-Çe
E
Konfüçyüs
Soru 11

Modern insan haklarının başlangıcı sayılabilecek belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magna Carta
B
Haklar Dilekçesi
C
Haklar Bildirisi
D
Sened-i ittifak
E
Habeas Corpus
Soru 12

Fransa İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi’ni ilan eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Virginia Eyalet Meclisi
B
Etats Généraux
C
Paris Kent Meclisi
D
Philadelphia Kongresi
E
Fransız Ulusal Meclisi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1689 Haklar Bildirisi (Bili of Rights)’nin hükümlerinden biri değildir?

A
Parlamentonun onayı olmadan vergi toplanamayacaktır.
B
Parlamento sık sık toplanacaktır.
C
Parlamento üyelerinin seçimi serbest olacaktır.
D
Krala dilekçe verme hakkı vardır.
E
Krallık yerine cumhurbaşkanlığı kurumu getirilecektir.
Soru 14

İngiltere kralına Magna Carta’nın hükümlerini hatırlatan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransız insan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
B
Bili of Rights (Haklar Bildirisi)
C
Petition of Rights (Haklar Dilekçesi)
D
Virginia Haklar Bildirisi
E
Habeas Corpus Yasası
Soru 15

İnsanların yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme haklarına da vurgu yapan ve Amerika’nın İngiltere monarşisinden koptuğunu açıklayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haklar Dilekçesi (Petition of Rights)
B
4 Temmuz 1776 Bağımsızlık Bildirisi
C
Virginia Haklar Bildirisi
D
Ekim 1774 Philadelphia Bildirisi
E
Magna Carta
Soru 16

Kamu makamlarının emri ya da izni ile öldürülememe ve yaşama yönelik tehlike ya da risklere karşı kamu makamlarınca korunma hakkını ifade eden hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
işkence ve kötü muameleden korunma hakkı
B
Yaşam hakkı
C
Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
D
Sağlık hakkı
E
Barınma hakkı
Soru 17

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahkûmiyet kararı üzerine hapsedilme
B
Sekiz gün süren gözaltı uygulaması
C
Bir küçüğün eğitiminin izlenmesi amacıyla hukuka uygun bir kararla tutulması
D
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için bunu taşıyanların hukuka uygun olarak tutulması
E
Ülkeye izinsiz girmek isteyen bir kimsenin girişinin önlenmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak insan haklarından biridir?

A
Sosyal güvenlik hakkı
B
Parasız öğrenim görme hakkı
C
Tarafsız bir yargıç önünde yargılanma hakkı
D
Sağlık hakkı
E
Barınma hakkı
Soru 19

Sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde meşru güç kullanma yetkisini merkezileştirerek tekeline almış devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk devleti
B
Sosyal devlet
C
Ulus devlet
D
Modern devlet
E
Feodal devlet
Soru 20

Vatandaşların seçmen olabilme hakkını servet, eğitim, vergi, cinsiyet ve ırk gibi kayıtlamalara bağlamayan seçim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık sayım ve döküm
B
Eşit oy
C
Serbest seçim
D
Gizli oy
E
Genel oy
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x