Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Deneme Sınavı

Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal çalışmanın soyal ve örgütsel rol ve sorumluluklarını düzenleyen, yönlendiren ve bilgilendiren politika, mevzuat ve prosedürlerdir.
Yukarıda sosyal hizmet çalışmalarına duygulamalar için gerekli olan kaynaklardan hangisi açıklanmaktadır?

A
Gerçek bilgi
B
Mesleki bilgi
C
Uygulama bilgisi
D
Teorik bilgi
E
Pratik bilgi
Soru 2

Ruh sağlığı bozulan kişilerin tedavisiyle ilgilenen ve ilaç tedavisi ve hastanın hastaneye yatırılmasını önerebilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolog
B
Psikolojik danışman
C
Psikiyatr
D
Hemşire
E
Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı
Soru 3

Biyopsiko-sosyal yaklaşım ile aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçler, birbirleriyle süreğen bir ilişki, bir bütünlük içindedirler. 1970’li yıllarda tıp temelli yaklaşımın ekseninden çıkmaya başlamış ve George Engel ve John Romano isimli doktorlar tarafından geliştirilmiştir. Psikolojik ve sosyal etkenlerin sistematik şekilde değerlendirilmesi için ilgili sosyal bilimlerin kullanılması gereklidir.

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Daha çok uyum problemleri ile ilgilenen ve çoğu zaman öğrenci, evlilik ve aile danışmanlığı gibi özgül alanlarda yoğunlaşan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikolog
B
Psikiyatr
C
Psikolojik danışman
D
Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı
E
Sosyal hizmet uzmanı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi psikometrik psikolojinin araştırma konuları arasında yer almaktadır?

A
Test ve mülakat yoluyla öğrencilerin sorunlarını anlamak
B
Kişilik ve davranış üzerindeki sosyal etkilerle ilgilenmek
C
İş hayatını iyileştirmek ve üretimi artırmak
D
Psikolojik bilginin elde edilmesi için yöntem ve teknik belirlemek
E
İnsan gelişiminin evrelerini incelemek
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi medikal (tıbbi) modelin özellikleri arasında yer almaktadır?

A
Ruh hastalıklarını anormal bir durum ya da eksiklik olarak görür
B
Tıbbi sınıflandırmaların tedaviye dayalı kıymetinin olmadığını savunur
C
Ruhsal sorunları hastalık olarak değil, farklılık olarak ele alır
D
Bireylere yönelik müdahalelerde biyopsikososyal yaklaşıma başvurur
E
Ruhsal sorunların çözümünde için birey-toplum ilişkisine önem verir
Soru 7

Sosyal hizmet uygulamasında ilk uzmanlaşma aşağıdaki alanlardan hangisinde olmuştur?

A
Hukuk
B
Eğitim
C
İş dünyası
D
Sağlık hizmetleri
E
Kolluk kuvvetleri
Soru 8

Türkiye’de sosyal hizmet mesleğinin başlangıcı olarak Sosyal Hizmetler Enstitüsü’nün kanunla kuruluşu kabul edilir. Enstitünün kuruluşu kaç yılında kabul edilmiştir?

A
1947
B
1955
C
1959
D
1967
E
1969
Soru 9

Kişilik testleri geliştirirler. Zeka testleri geliştirirler. Veri analizi konusunda çalışma gösterirler. Verilerin yorumlanması konusunda çalışmalar yürütürler. Psikometristler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A
I, II
B
I, III
C
II, III
D
II, III, IV
E
I, II, III, IV
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının bireylere, gruplara, topluluklara ve topluma bakış açısı ve yaklaşım biçimini yönlendirmek, uygulama pratiğini doğru şekillendirmek ve yönetmek için kullandıkları en temel kaynaklar anlamına gelmektedir?

A
Yöntem
B
Model
C
Perspektif
D
Yaklaşım
E
Kuram
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle ilişkili sosyal hizmet uygulama alanıdır?

A
Aile hekimliği
B
Hastaneler
C
Yaşlı ve bakım evleri
D
Toplum sağlığı birimleri
E
Ayakta tedavi klinikleri
Soru 12

Mikro Düzey Makro Düzey Mezzo Düzey
Yukarıdakilerden hangileri sosyal çalışmacının ilişki içerisinde olduğu müracaatçı düzeylerinden biridir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 13

Bilgi, duygu ya da düşüncenin bir kişiden diğer kişiye taşınması şekline ne denir?

A
Paylaşım
B
İletişim
C
Duygusal paylaşım
D
Beklenti
E
Sosyal paylaşım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerilerinden biri değildir?

A
İletişim kurulan kişiye güven verme,
B
Bireyin kendini açık şekilde ifade etmesine imkân verecek şartları oluşturma,
C
Kendisinin ve sorununun ciddiye alındığını ve saygı gördüğünü hissetmesini sağlama.
D
Empatik bir dil benimseme, samimi bir ilgi sergileme,
E
Tedavi yönetimini güçleştirme,
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 5’nci maddesine göre sağlık hizmetlerinin sunulmasında uyulması gereken ilkeler arasında gösterilemez?

A
Kişi ailesinin ve bakanlığın izni bulunduğu müddetçe tıbbi araştırmalara konu edilebilir.
B
Kanun ile müsaade edilen haller ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
C
Bedeni, ruhi ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu, hizmetin her safhasında daima göz önünde bulundurulur
D
Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haizdir
E
Hiçbir merci veya kimse kişinin yaşama hakkını ortadan kaldırmak yetkisine sahip değildir
Soru 16

26/04/2005 tarih ve 3077 sayılı yürürlüğe giren ve birinci yönergeyi yürürlükten kaldıran Hasta Hakları Uygulama Yönergesi aşağıdaki değişikliklerden hangisini içermektedir.

A
Hasta Hakları Kurulu”na daha fazla sivil üyenin katılımının sağlanmasını
B
Tedavi hizmetlerinden adalete uygun olarak faydalanmayı
C
Tedavi hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeyi
D
Tedaviyle ilgili mahremiyete saygı gösterilmesini istemeyi
E
Tedaviyi reddetme ve durdurma sürelerinde yeniden düzenlemeyi
Soru 17

Yaşlılar, genellikle farklı sebeplerle (utanç, korku, gurur gibi) kendilerine yönelik istismarla ilgili bilgi vermeye ya da istismara uğradıklarını açıklamaya meyilli değillerdir. Bu yüzden yaşlı bir müracaatçıyla çalışırken __________ aşaması oldukça önemlidir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Planlama
B
Değerlendirme
C
İzleme
D
Uygulama
E
Sonlandırma
Soru 18

Sağlık alanındaki müdahaleler 3 aşamada ele alınmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi 3. Derece Müdahale'ye örnek olabilir?

A
Kansere genetik yatkınlığı olan bireye tarama yapmak
B
Okullarda madde kullanımı ile ilgili genel bilgilendirme yapmak
C
Kronik astım hastasına doğada daha fazla vakit geçirmesi konusunda öneride bulunmak
D
İleri derece kanser hastasının ailesi ile temasta ve onlara destek olmak
E
Hamile kadınlara anne sütünün yararı konusunda bilgilendirme yapmak
Soru 19

Ülkemizde sosyal çalışma tıbbi alan içerisine girmesi hangi yıllara denk gelir?

A
1950
B
1960
C
1970
D
1980
E
1990
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x