Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı

Tıbbi Ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Hizmet Uzmanının klinik düzeydeki rollerinden biridir?

A
Ruhsal Risk Taraması ve Araştırması
B
Psiko-Eğitim ve Danışmanlık
C
Psikiyatrik Sosyal Hizmet
D
Sosyal içerme
E
Toplum Eğitimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet mesleğinde değer sisteminin merkezi unsurudur?

A
Herkesin eşitliği, değeri ve haysiyetine saygılı olma
B
Mesleğin değer ve itibarına sadık kalma
C
Katılım hakkını destekleme
D
Kendi değerlerini savunma
E
Diğerlerinin güvendiği kişi olma
Soru 3

Zihinsel, duygusal bozuklukları olan insanlara yardım etmek amacıyla çalışmalar yürüten sosyal hizmet meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi sosyal hizmet uzmanı
B
Okul sosyal hizmet uzmanı
C
Psikolojik sosyal hizmet uzmanı
D
Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı
E
Engelli sosyal hizmet uzmanı
Soru 4

Pragmatizm’in kurucusu olan ve psikolojiyi ruhsal yaşamı inceleyen bir bilim olarak ele alan Amerikalı ünlü filozof ve tıpçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigmund Freud
B
AlfredAdler
C
Cari Jung
D
John Dewey
E
William James
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi psikometrik psikolojinin sosyal hizmet uygulamalarında kullanımına bir örnektir?

A
Ruh sağlığı kurumunda çalışan sosyal hizmet uzmanının psiko-eğitim programı düzenlemesi
B
Sosyal hizmet uzmanının engelli ailelerine ev ziyaretinde bulunması
C
Sosyal hizmet uzmanının çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara ilgi ve yetenek testi uygulaması
D
Sosyal hizmet uzmanının huzurevlerindeki yaşlılara yönelik sağlık hizmetini takip etmesi
E
Sosyal hizmet uzmanının sosyal politikaların belirlenmesine katkıda bulunması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi öncelikli sosyal hizmet bekleyen gruplar arasında yer almaz?

A
Kronik hastalar
B
Yaşlı, dul ve yetim hastalar
C
Mülteci ve sığınmacı hastalar
D
Sağlık güvencesiz hastalar
E
Randevulu hastalar
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının görev ve sorumluluklarındandır?

A
Birime başvuran hastaları Sosyal Hizmet Birimi Kayıt Defterine kayıt eder.
B
Mesleki çalışmalarını ilgili mevzuata uygun olarak yürütür.
C
Birimin her türlü belge ve dokümanını dosyalar.
D
Birimin çalışmalarının ilgili mevzuata göre yürütülmesini sağlar.
E
Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katkı ve katılımlarını sağlar ve hizmetlerini düzenler.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi topluma verilen tıbbi sosyal hizmetlerden biridir?

A
Bilgilendirme ve sevk
B
Yatış öncesi ve sonrasın planlama ı (taburculuk)
C
Sosyal hizmet değerlendirilmesi gereksiniminin
D
Olgu sunma ve araştırma
E
Topluluk planlaması ve faaliyetleri koordinasyon
Soru 9

Farklı meslek gruplarının birlikte çalışarak multidisipliner bir yaklaşımı benimsemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan ihtiyaçlarının çeşitliliği
B
Bilim dallarının yeterli bilgi birikimine sahip olmaması
C
Bilimin çok hızlı ilerlemesi
D
indirgemeci bir yaklaşımın benimsenmesi
E
Her bir disiplinin farklı amaca sahip olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında yürütülen sosyal hizmet müdahalelerinde kullanılan takım çalışmalarının işlevlerinden biri değildir?

A
Bilgi paylaşımı
B
Görev ve sorumlulukların devri
C
Girdilerin analiz edilmesi
D
Müdahale planlarının geliştirilmesi
E
Planların gerektiğinde değiştirilmesi
Soru 11

“Bir hastaya tıbbi bir bilgi vermek istendiğinde, bireyin bu bilgiyi anlayıp, yorumlaması ve buna uygun davranış göstermesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık Okur-Yazarlığı
B
Subakut
C
Savunuculuk
D
Biyopsikososyal-Manevi Değerlendirme Yaklaşımı
E
Kültür
Soru 12

Hastalıkla yaşama konusunda beceriler geliştirmeye yönelik sosyal çalışma hangi tür müdahale kapsamında yer alır?

A
Üçüncü derece müdahale
B
ikinci derece müdahale
C
Biyomedikal müdahale
D
Birinci derece müdahale
E
Dördüncü derece müdahale
Soru 13

Sosyal Hizmetin önemli değerlerinden biri olan adaleti “Faziletler arasında en yüksek fazilet” olarak gören bilgin kimdir?

A
Hipokrat
B
Platon
C
Aristotales
D
Carol
E
ibn-i Sina
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ABD Sosyal Çalışmacılar Ulusal Birliği’ne göre tıbbi alanda görevli sosyal çalışmacının görevlerinden biri değildir?

A
Hastalık ve tedavi seçenekleri konusunda hastaları bilgilendirmek
B
Hastaların kapsamlı psiko-sosyal değerlendirmesini yapmak
C
Hastaneye yatış sürecinde hastalara yardımcı olmak
D
Tedavi sürecinde alınması gerekli kararlar konusunda hastaya danışmanlık yapmak
E
Hastanın ekonomik sorunlarını çözmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının görev tanımları içerisinde yer almaz?

A
Olası sağlık sorunlarının önceden tespit edilmesi
B
Eğitimler düzenleyerek toplumda sağlık bilinci oluşturmasına yönelik çalışmalar yapılması
C
Mevcut sağlık sorunlarının oluşturduğu hasarın değerlendirilmesi
D
Hastaların psiko-sosyal değerlendirmesini yapılması
E
Sağlık konusunda politika oluşturulması sürecine önderlik edilmesi
Soru 16

Sosyal hizmet uzmanlarının etkili bir eğitimci olmalarının ilk şartı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birim sorumlusu olmak
B
Hasta Hakları Eğitici Sertifikası sahibi olmak
C
Bilgi sahibi olmak
D
Lisans mezunu olmak
E
Yüksek lisans mezunu olmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sağlık davranışlarını etkileyebilecek farklılıklardan biri değildir?

A
Engellik
B
Cinsiyet
C
Kültür
D
Tarihi şartlar
E
Yaş
Soru 18

Hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan sağlık personelinin, tıbbi müdahale sırasında ortamda bulunması halinde aşağıdakilerin hangisi ortaya çıkar?

A
Yardımlaşma
B
Onam
C
Dayanışma
D
Mahremiyet ihlali
E
Konsültasyon
Soru 19

“Kendimizle ilgili algımız diğer insanlarla olan etkileşim ve iletişim sürecinde diğer kişilerden saygı görür ve takdir edilirseniz kendinizi iyi hissetmeniz kaçınılmazdır” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öz belirlenim
B
Kişisel gelişim
C
Aynada benliğine bakmak
D
Kendini dev aynasında görmek
E
Bireysel farkındalık
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet disiplinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Sosyal adalet
B
Ampirik düşünme
C
insan hakları
D
Ortak sorumluluk
E
Farklılıklara saygı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x