Tıp Terimleri 2018-2019 Final Sınavı

Tıp Terimleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi üriner sisteme ait bir köktür?

A
Hem
B
Ocul
C
Urethr
D
Leuk
E
Myel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insan vücudundaki uzun kemiklere bir örnektir?

A
Scapula
B
Vertebra
C
Femur
D
Kafatası kemikleri
E
Sacrum
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mide kanaması sonrası kan kusmayı tanımlar?

A
Metroraji
B
Hematemes
C
Melena
D
Hemoptizi
E
Hemoraji
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisinde “Nasopharyngeal” teriminde yer alan köklerin anlamları doğru şekilde yer alır?

A
Akciğer-Larenks
B
Ağız-Burun
C
Burun-Farenks
D
Larenks-Farenks
E
Hava-Akciğer
Soru 5

Eksikliğinde Parkinson, fazlalığında ise Şizofreni hastalığına zemin hazırlayan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noradrenalin
B
Dopamin
C
Adrenalin
D
Seratonin
E
Asetil kolin
Soru 6

“Aşırı susamak” anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiperglisemi
B
Hipernatremi
C
Poliüri
D
Polidipsi
E
Hiperkalsemi
Soru 7

Narkolepsi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tütün bağımlılığı
B
Beyin dokusu içine kanama
C
Sinir zafiyeti
D
Uykusuzluk
E
Tekrarlayan uyku nöbetleri
Soru 8

Romatizmal hastalıklar ile aşağıdaki tıp dallarından hangisi ilgilenir?

A
Fizik tedavi ve rehabilitasyon
B
Geriatri
C
Travmatoloji
D
Ortopedi
E
Romatoloji
Soru 9

Doku parçası almayı belirten terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksizyon
B
Aspirasyon
C
Otopsi
D
Biyopsi
E
Ameliyat
Soru 10

Kansızlığı tanımlayan tıbbi terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anemi
B
Pansitopeni
C
Trombopeni
D
Sitopeni
E
Lökopeni
Soru 11

Kan pulcukları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eritrosit
B
Trombosit
C
Eozinofi
D
Lökosit
E
Bazofil
Soru 12

Bir firma tarafından standart bir formülasyona uygun olarak hazırlanan ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkin ilaç
B
Ofisinal ilaç
C
Farmasötik ilaç
D
Majistral ilaç
E
Müstahzar
Soru 13

Psikotrop ilaçlar aşağıdaki reçete türlerinden hangisine yazılır?

A
Beyaz
B
Kırmızı
C
Mor
D
Yeşil
E
Turuncu
Soru 14

Bir maddenin diğer bir maddenin etkisini önlemesi, azaltması ya da zıt etkili olması durumuna ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
antagonizma
B
agonist etki
C
biyoeşdeğer
D
sinerjizma
E
biyobenzer
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hayvansal kaynaklı ilaç grubunda yer alır?

A
Heparin
B
Antibiyotik
C
Alkoloid
D
Glikozid
E
Reçine
Soru 16

Toplumlarda sunulan hastayı tedavi etmeye dayalı sağlık hizmeti anlayışı, aşağıdaki hangi önemli olaydan sonra değişmiştir?

A
1918 influenza Pandemisi
B
Birinci Dünya Savaşı
C
Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulması
D
Alma - Ata konferansı
E
ikinci Dünya Savaşı
Soru 17

Holistik yaklaşımın benimsendiği yeni sağlık hizmetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laboratuvar hekimliği
B
Sosyal hekimlik
C
Toplum sağlığı
D
Koruyucu hekimlik
E
Tedavi edici hekimlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi evde bakım kurumlarında verilen sağlık hizmeti kapsamındadır?

A
Tedavi-cerrahi
B
Koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon
C
Tedavi-acil cerrahi
D
Teşhis ve tedavi
E
Teşhis-acil cerrahi
Soru 19

Temel korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hastalık riskini arttırıcı sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam özelliklerinin oluşmasını önlemek
B
Sakatlıkları önlemek
C
Erken teşhis sağlamak
D
Uygun tedavi yapmak
E
Hastalıkların nedenlerine yönelik koruma önlemlerini almak
Soru 20

Aşağıdaki terimlerden hangisi “konuşma zorluğu”nu tanımlar?

A
Dipleji
B
Diskinezi
C
Disfazi
D
Dizartri
E
Dorsalji
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x