Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2015-2016 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. iktisatçılar için kalkınma niceliksel büyümeye dayanır.
II. Teknokratlara göre kalkınma sanayileşmeyi içerir.
III. Sosyologlar için kalkınma niteliksel toplumsal değişim sürecini hedefler.
Kalkınma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin sınıflandırılma ölçütlerinden biri değildir?

A
Su baskınları ve çevresel yıkımlar
B
Yıkım büyüklüğü
C
Doğal ya da insan eylemiyle yaratılması
D
Belirli bir kasıt taşıması
E
Yerleşim yerine mesafesi
Soru 3

I. Kadınlar arasındaki farklılıklara dikkat çekmiştir.
II. Söyleme odaklanarak kadın mücadelesinin zeminini zayıflattığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.
III. Eşitsiz iktidar ilişkilerini gözden kaçırdığı için eleştirilmiştir.
Post-modern feminist yaklaşım ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Kendi koyunundan süt sağıp evinde yoğurt yapan ve bu yoğurdu evine gelen misafirlerle paylaşan kadının emeği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Karşılıksızdır.
B
Kullanım değerine sahiptir.
C
Nesneleşmemiştir.
D
Piyasa değerine sahiptir.
E
Miktarı belirlenemez.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin özelliklerinden biri değildir?

A
Kişiye verilen psikolojik ve / veya fiziksel zararı kapsaması
B
Yalnız kadınlara yönelik şiddeti kapsaması
C
Fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik türde şiddet tipleri bulunması
D
Kamusal ve / veya özel alanda gerçekleşen şiddeti kapsaması
E
Şiddete uğrayan kişinin kişiliğini olumsuz etkilemesi
Soru 6

Şiddete uğrayanın, şiddet uygulayana bağımlı hale gelmesi ve şiddeti normalleştirmesi durumuna ne ad verilir?

A
Öğrenilmiş çaresizlik
B
Stockholm sendromu
C
Paternalizm
D
Psikolojik şiddet
E
Ev - içi şiddet
Soru 7

1975’ten itibaren meslek olarak yayıncılığı seçen kadınların sayısında büyük artış olmasına rağmen, kadınların medya sektöründe yönetici konuma gelememesine ne ad verilir?

A
Simgesel yok etme
B
Kamusal alan
C
Cam tavan
D
Pozitif ayrımcılık
E
Uzmanlık bilgisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ana akım medya çalışmalarının özelliklerinden biri değildir?

A
işlevselci olması
B
Eleştirel olması
C
Sınanabilir hipotezler kullanılması
D
Klasik, tutucu nitelendirilmesi gibi kavramlarla
E
Nicel ölçümlere dayalı olması
Soru 9

I. Kadınların sünnet edilmesi - Kültürel şiddet
II. Namus cinayetleri - Ekonomik şiddet
III. Alay etme - Psikolojik şiddet
Toplumsal cinsiyete dayalı olarak kadına yönelik şiddet ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Şiddet ve dehşet anlatımında rasyonelliğini kaybetme tehdidi altında olan haber anlatısının, bu tehdidi yok etmek için, kamera önüne çıkardığı yetkili ve bilgili kadın, haberlerde kullanılan hangi kadın imajını yansıtır?

A
Kişilik hakları çiğnenen kadın
B
Uzmanlık bilgisine başvurulan kadın
C
Şöhretli kadın
D
Kurban kadın
E
Edilgen ve pasif kadın
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Etme Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik yapılacaklardan biridir?

A
Kadınların güçlendirilmesine ilişkin program hazırlanması
B
Telefonla yardım hattı kurulması
C
Koruma tedbirleri alınması
D
Kadına hukuki destek sağlanması
E
Sığınma evleri açılması
Soru 12

Ele alınan konuların hafifliği ve konuların işlenişinin özensizliğiyle ön plana çıkan ve çoğunlukla kadınlara yönelik olarak üretilen dizi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Romans
B
Sabun köpüğü
C
Korku
D
Magazin
E
Komedi
Soru 13

Hegemonik erkekliğin ikincil ve tabi erkekliklerin bazı öğelerini yanma çektiğini, çünkü hegemonyanın farklı erkekliklerin hibritleşmesiyle kurulduğunu savunarak farklı erkekliklerin eklemlenmesine dikkat çeken düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gramsci
B
Jeff Hearn
C
Demetriou
D
R. W. Connell
E
Howson
Soru 14

Mevcut yapı içinde var olmak için verilen tavizleri kişinin kendi tercihiymiş gibi gösteren, sömürünün baskısız haline ne ad verilir?

A
Asceticism
B
Medikalizasyon
C
içsel hegemonya
D
Tin
E
Özne
Soru 15

Kimmel'in sınıf-dışı toplum kesimlerinde bir tür erkeklik kaybına uğramaları nedeniyle şiddete daha sık başvurduğunu iddia ettiği erkeklik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Madun erkeklik
B
Hegemonik erkeklik
C
Egemen erkeklik
D
Pederşahi erkeklik
E
Erkekliğin hegemonyası
Soru 16

I. Cinsellik kadınlar için zevk değil hizmet olarak öğütlenir.
II. Namus kavramı, bedene uygulanan baskının meşrulaştın İmasına yardımcı olur.
III. Feminizm, ensest gibi özel alanda görülen deneyimlerin görünür kılınması gerektiğini savunur.
Beden ve cinsellik ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi erillik-dişillik karşıtlığında dişil özelliklerden biridir?

A
Barışçıl olması
B
Çatışmadan kaçmaması
C
Kahramanlık istencinin olması
D
Risk alması
E
Macera peşinde koşması
Soru 18

Cinsiyet farklarının kaçınılmaz ve doğal olduğu, erkeklere ait özelliklerin önemli ve üstün olduğu düşüncesine ne ad verilir?

A
Hegemonik erkeklik
B
Erkekliğin krizi
C
Kullanışlı kadınlık
D
Egemen erkeklik
E
Toplumsal iktidar ilişkileri düzeni
Soru 19

Bryan Turner, bilim ve akademi çevresinde beden konusuna ağırlık verilmesini sosyal bilimlerin hangi dalının ağırlık kazanmasıyla başlayan bir süreç olarak açıklar?

A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Tarih
D
Antropoloji
E
Psikoloji
Soru 20

18. yüzyılda devletin bedeni tıp, eğitim sistemi, psikiyatri ve hukuk gibi kurumlar aracılığıyla disipline ettiğini iddia eden ve bedeni gözetim ve denetimin öncelikli aracı olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baudrillard
B
Bacon
C
Descartes
D
Hartmann
E
Foucault
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x