Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin genel misyon ve hedefleri çerçevesinde uygulanacak Binyıl Kalkınma Hedeflerinden biri değildir?

A
Herkes için evrensel üniversite eğitimi sağlamak
B
Çocuk ölümlerini azaltmak
C
Aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmak
D
Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak
E
Kalkınma için küresel ortaklık kurmak
Soru 2

I. Hak eşitliğine vurgu : Radikal feminizm
II. Bedene ve cinselliğe vurgu : Liberal feminizm
III. Sınıfsal farklılığa vurgu : Marksist feminizm
IV. Uzlaştırıcı bir yaklaşım : Sosyalist feminizm
İkinci feminist dalga ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afetlere bir örnektir?

A
Yangın
B
iç savaş
C
Deprem
D
Kuraklık
E
Salgın
Soru 4

Çalışanların daha yüksek ücret taleplerini geri çevirmek için, işverenin aynı işi yapmaya hazır pek çok işsizin dışarıda beklediğini söylemesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Yedek sanayi ordusu kuramına
B
insan sermayesine
C
Vasıfsızlaşma tezine
D
ikili sistemler teorisine
E
Parçalı emek piyasası kuramına
Soru 5

Burjuva kamusal alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kölelikten feodal sisteme geçiş zamanında ortaya çıkmıştır.
B
Kurumsal olarak teokrasi biçimini almıştır.
C
Kamusal alan vatandaşların dışlandığı bir alandır.
D
Kamusal alan tartışmaya kapalıdır.
E
Kamusal alanı kavramsallaştırıp Batı Avrupa’daki köklerini araştıran isim Habermas’tır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin özelliklerinden biri değildir?

A
Kamusal ve / veya özel alanda gerçekleşen şiddeti kapsaması
B
Kişiye verilen psikolojik ve / veya fiziksel zararı kapsaması
C
Yalnız kadınlara yönelik şiddeti kapsaması
D
Fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyokültürel ve ekonomik türde şiddet tipleri bulunması
E
Şiddete uğrayan kişinin kişiliğini olumsuz etkilemesi
Soru 7

I. Kadınların sünnet edilmesi - Kültürel şiddet
II. Namus cinayetleri - Ekonomik şiddet
III. Alay etme - Psikolojik şiddet
Toplumsal cinsiyete dayalı olarak kadına yönelik şiddet ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Şiddete uğrayanın, şiddet uygulayana bağımlı hale gelmesi ve şiddeti normalleştirmesi durumuna ne ad verilir?

A
Ev - içi şiddet
B
Öğrenilmiş çaresizlik
C
Paternalizm
D
Psikolojik şiddet
E
Stockholm sendromu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi otuz yıldan beri Batı ülkelerinde yaşanan medya sektöründeki kadın çalışanların artışını inceleyen araştırmaların sonuçlarından biridir?

A
Kadın çalışanların mesleki kariyerlerine erkeklere oranla daha az ara vermeleri
B
Erkek çalışanlara kıyasla kadın çalışanların çoğunun bekar olmaları
C
Kadın çalışanların 25 yaşın üzerinde olmaları
D
Kadın çalışanların erkeklerden daha çok kazanmaları
E
Kadın çalışanların köylerde yaşamaları
Soru 10

Yasa önünde eşitliğin toplumsal hayatta fiili eşitliğe ulaşabilmenin olanağını yaratmadığı fikrinden hareketle, fiili eşitliği sağlayabilmek için dezavantajlı gruplar lehine alınacak etkin önlemler çerçevesinde değerlendirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cam tavan
B
Cinsiyet ayrımcılığı
C
Dikey ayrışma
D
Pozitif ayrımcılık
E
Simgesel yok etme
Soru 11

Batı Avrupa’da ilk basılı kitabın yayınlanmaya başlandığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
16.
B
17.
C
18.
D
19.
E
20.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Etme Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik yapılacaklardan biridir?

A
Kadına hukuki destek sağlanması
B
Telefonla yardım hattı kurulması
C
Kadınların güçlendirilmesine ilişkin program hazırlanması
D
Sığınma evleri açılması
E
Koruma tedbirleri alınması
Soru 13

Kadınlara ve erkeklere dayatılan bedensel normlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaslı bir vücuda sahip olmayan erkek için oğlan çocuğu benzetmesi yapılır.
B
iri yarı kadınlara erkek Fatma benzetmesi yapılır.
C
Kadınlar konu diyet meselelerine geldiğinde bedenlerini iflah olmaz olarak tanımlarlar.
D
Erkekler bedenlerini kontrol edebilen varlıklardır.
E
Travestiler bedenlerini kontrol edemeyen erkeklerdir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dişil değerlerden biridir?

A
Çıkarlarını iyi bilmek
B
Kazanmak için hareket etmek
C
Başkalarını yönetmek
D
Uyumlu ve itaatkar olmak
E
Teknolojiyi ve bilimi insanların refahı için kullanmak
Soru 15

Güzellik - beden ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Beden sosyal sınıf farklılaşmalarında etkin değildir.
B
Kadınlar aynı kusursuz beden imajına özendirilir.
C
Sınıfsal farklılıkların güzellik anlayışına etkisi yoktur.
D
Beden düzenlenemeyen bir meta olarak görülür.
E
Beden sınıfsal beğeninin manevileşmesidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çocuk doğurmanın annenin yükümlülüğüne bırakılmasının sonuçlarından biridir?

A
Baba adayları için kitap hazırlanması
B
Baba adaylarının bilgi alışverişinde bulunması
C
Baba adaylarının teşvik edilmemesi
D
Baba adayları için alıştırma gruplarının oluşması
E
Baba adayları için yardım kurulularının açılması
Soru 17

İktidarsızlık kelimesini en iyi tanımlayan kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erkeklik, iktidar
B
Erkeklik, cinsellik, iktidar
C
Erkeklik, cinsellik
D
Erkeklik, cinsellik, vajinismus
E
Cinsellik, iktidar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iktidarı elinde tutan hegemonik oluşumun onayladığı hegemonik erkeklik pratiklerinden biri değildir?

A
Alt-sınıf erkeklerin futbol maçlarında taşkınlık yapmalarına hoşgörülü olma
B
Kadınsı-eşcinsel erkekleri aşağılama özgürlüğü
C
Evde çocuğuna bakma, eşine yardımcı olma
D
Alt-sınıf erkeklerin barlarda taşkınlık yapmalarına hoşgörülü olma
E
Kocalık ve babalık sayesinde erkeklerin kadınlar üzerinde sağladığı iktidardan yararlanma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Göran Therborn’a göre ataerkilliğin tanımlarından biri değildir?

A
Kocanın karısının hareketlerini denetleme hak ve görevi vardır.
B
Cinsel ahlakta çifte standart vardır.
C
Aile reisi olarak kocanın karar yetkisi vardır.
D
Erkek cinsinin lehine kadından beklenen fedakârlıklar vardır.
E
Erkek için de tek eşliliğin kuralları geçerlidir.
Soru 20

Erkekler arası arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin kadınlara kapalı olarak sürdürüldüğü mekânlara ne ad verilir?

A
Erkekliğin yeniden üretim mekânları
B
Homososyal erkek mekânları
C
Güçlü erkek mekânları
D
Homoseksüel erkek mekânları
E
Homofobik erkek mekânları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x