Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2016-2017 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bedenin toplumsal kategoriler ve duygular temelinde geliştiğini, toplumsal sembolizmin de önemli bir unsuru olduğunu ortaya koyan Klasik Sosyoloji Kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. Durkheim
B
R. Descartes
C
N. Elias
D
B. Turner
E
M. Foucault
Soru 2

I. Kadınların eğitim imkânlarından faydalanmalarını engellemek ve kadınlara kendi tarih bilgilerini vermemek
II. Yasaklar ve çoğu zaman da baskı yoluyla kadınların ekonomik imkânlara ve siyasi özgürlüklere erişiminde eşitliksizlik yaratmak
III. Saygınlık ve aykırılığı kadınların cinsel faaliyetlerine göre tanımlayarak kadınları iyi-kötü, edepli-edepsiz gibi kategoriler üzerinden birbirinden ayırmak ve ayrıştırmak
IV. Kadına doğduğu andan itibaren toplumsal cinsiyet kimliğine ve kendinden beklenen rollere ilişkin bilgi vermek ve bunu öğrenme ve pekiştirme süreçleri ile desteklemek
Yukarıdakilerden hangileri kadınların ataerkil sistemi içselleştirmesinde kullanılan yöntemlerdendir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Batı ülkelerinin özellikle 1980'lerden sonra mülteci kabul etme ile ilgili yasal statülerini sıkılaştırmaları hangi göç türünün artmasına yol açmıştır?

A
Düzenli göç
B
Dış göç
C
Düzensiz göç
D
Zorunlu göç
E
Gönüllü göç
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi feminist çalışmaları diğer sosyolojik çalışmalardan farklı kılan unsurlardan biridir?

A
Feminist bakış açısının yetersizliğine vurgu yapılması
B
Araştırmacı ve araştırılan arasında hiyerarşi kurulması
C
Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde değişimlerin gerekli görülmemesi
D
Kadınların gündelik yaşam ve kişisel deneyimlerinin göz ardı edilmesi
E
Toplumsal cinsiyet ilişkilerine odaklanılması
Soru 5

Osmanlı toplumundan Cumhuriyet toplumuna geçiş döneminde İnas (Kız) Sanayii Nefise Mektebi’nin kurulması için çalışan ve sonrasında okulun müdürlüğüne atanan, kendisi de yetenekli bir ressam ve öncü bir eğitmen olarak Türkiye Cumhuriyeti resim tarihine çok değerli katkılarda bulunmuş sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülsün Karamustafa
B
Linda Nochlin
C
Osman Hamdi Bey
D
Mihri Müşfik Hanım
E
Shirin Neshat
Soru 6

Toplumda kadına yakıştırılan elişlerini kadınlıkla ilgili sorunları dile getirmede bir araç olarak kullanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marina Abramovic
B
Cindy Sherman
C
Güneş Terkol
D
Tracey Emin
E
Kutluğ Ataman
Soru 7

1985’de New York Modern Sanatlar Müzesi’nde açılan Uluslararası Resim ve Heykele Bakış sergisindeki kadın sanatçıların sayısının erkek sanatçılardan az olmasına tepki göstermek için başlattıkları hareketi; cinsiyetçi kültür endüstrisini eleştirmeye devam ettikleri çeşitli etkinlik ve performanslarla günümüzde de sürdüren oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Queer Art Project
B
Gran Fury Grubu
C
Gerilla Kızlar
D
Peruk Takan Kadınlar
E
Feminist Hareket
Soru 8

Simone de Beauvoir’ın romanlarındaki kadınlara geleneksel roller çizmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınların ev yaşamlarındaki sorumluluklarını bilmelerini sağlamak
B
Kadının kendine ait bir odası olmasıyla geleneksel rollerden kurtulabileceğini öne sürmek
C
Geleneksel rollerin ne kadar bulaşıcı olduğunu ve kendini gerçekleştirmede nasıl bir engel teşkil ettiğini ortaya koymak
D
Sıradan bir kadının hayatını ve koşullarını bilerek sıradışı kadınların başarılarını ölçebilmek
E
Özne konumundaki erkeğin karşısında kadını edilgen olarak konumlandırmak
Soru 9

19. yüzyıla kadar kadının edebi eserlerde erkeğin hikayesinin ilerlemesine nasıl bir katkısı olmuştur?

A
Ulaşılması gereken amaç olmuştur.
B
Bir nesne olarak kullanılmıştır.
C
Kendi kimliğiyle sahnede olmuştur.
D
Kimliğini gizlemek zorunda kalmıştır.
E
Erkeğin iradesine etki etmiştir.
Soru 10

Aydınlanma çağı ile birlikte kadın haklarını gündeme getiren ilk kadın yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simone de Beauvoir
B
Mary WolIstonecraft
C
Margaret Fuller
D
Christine de Pisan
E
Virginia Woolf
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sisteme getirdiği eleştirilerle sanatın içeriğini ve yöntemlerini tartışmaya açarak kadınların da bu alana dâhil olmasına katkı sağlamış akımlardan biri değildir?

A
Sürrealizm
B
Dadaizm
C
Avangart Sanat
D
Oryantalizm
E
Kavramsal Sanat
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Virginia Woolf'un “Kendine Ait Bir Oda” adlı eserinde açıkladığı, kadınların edebiyatta yetersiz olarak görülmelerinin sebeplerinden biridir?

A
Bozuk bir zihinden çıkan çarpıtılmış şeyler yazmaları
B
Erkeklerle aynı eğitimi almamaları ve aynı deneyimi yaşamamaları
C
isimlerini gizleyerek yazmak zorunda kalmaları
D
Öfke patlamalarının kurbanı olmaları
E
Geçinme kaygısıyla yazıyor olmaları
Soru 13

Medyada kadın temsilinin kurgulamacı-inşacı olması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A
Toplumsal olanı nötr bir şekilde yansıtmak yerine yeni anlamlar yapılandırması
B
Kadınların toplumsal yaşamdaki değişim ve dönüşümlerini anlatması
C
Kadının toplumdaki ikincil konumunu pekiştiren sembolleri yeniden üretmesi
D
Kadının nasıl ve neden baskı altında tutulduğunu anlamaya çalışması
E
Haber üretim süreçlerinde haber değerliliği içinde yer almaması
Soru 14

Kadınların maruz bırakıldıkları şiddet sonucu yaşadıkları psikolojik süreçleri anlatmak üzere tanımlanan Hırpalanmış Kadın Sendromunun aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
inkar, suçluluk, aydınlanma, sorumluluk
B
inkar, kabul, bağımlılık, öfke
C
Suçluluk, kabul, bağışlama, bağımsızlık
D
Suçluluk, bağımlılık, öfke, bağımsızlık
E
Bağımlılık, öfke, sorumluluk, bağışlama
Soru 15

2014 yılında yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nde kadına karşı şiddet tanımında aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Kadına karşı şiddetin, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerinin bir sonucu olduğu
B
Kadına karşı şiddetin, kadınlar tarafından da kadına uygulanan şiddet biçimlerinden biri olduğu
C
Kadına karşı şiddetin, kamusal alandan çok, özel alanda ortaya çıktığı
D
Kadına karşı şiddetin, bilişsel olarak kadına yöneltilmiş bir şiddet eyleminin sonucu olduğu
E
Kadına karşı şiddetin, kadınlar kadar erkeklerin de fiziksel ve psikolojik olarak zarar görmesi sonucunu ortaya çıkarttığı
Soru 16

İş yaşamında cam tavan sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çalışan kadın ve ev kadını rolleri çatışmaktadır.
B
Örgüt kültürü ataerkil parametrelerle örülür.
C
Yöneticilik kadınlara özgü bir iş olarak görülmektedir.
D
Kadının en üst pozisyona erişmesinin önündeki görünmez engellerdir.
E
Kadın istihdamında ve iş gücüne katılımında görülen artıştır.
Soru 17

Kadın eylemleri ile ilgili haberlerin yumuşak haber kategorisinde kurgulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önemli haberlerin erkekleri ile ilgili olarak görülmesi
B
Kadın eylemlerinin politik anlamının önemsizleştirilmesi
C
Mutlu ev kadını miti yaratılmak istenmesi
D
Kadının şiddet kurbanı ya da tüketen özne olarak temsil edilmesi
E
Haberlerin erkek editörler tarafından kurgulanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biridir?

A
Kadınların sosyal yaşama katılım için daha çok fırsata sahip olması
B
Kadınların ücretli çalışmaya katılımda fırsat eşitliğine sahip olması
C
Kadınların erkekler tarafından korunmaya ihtiyaç duyması
D
Kadınların kendileri için kullanabilecekleri daha çok zamanlarının olması
E
Kadınların, insan haklarının ihlal edilmesi
Soru 19

Tüketim kültüründe kadının kamusal alanda varoluşunun temeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel rollerini mükemmel bir şekilde yapma
B
Evin yönetiminden sorumlu olma
C
Erotik özne olma
D
Tüketen özne olma
E
Modaya uygun davranma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kadına karşı şiddetle mücadele için atılmış adımlardan biridir?

A
Nüfusu 100.000’i geçen tüm belediyelerin sığınmaevi açmasının sağlanması
B
Kadın sığınmaevlerinin adının, kadın konukevleri olarak değiştirilmesi
C
Her ilde en az bir kadın danışma merkezinin açılması
D
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün ilk kez Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermesi
E
Şiddeti Önleme ve izleme Merkezlerinin hayata geçirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x