Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2017-2018 Vize Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İktidar kavramını, “sosyal ilişkiler çerçevesi içinde bir iradenin ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkânı” şeklinde tanımlayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simmel
B
Marks
C
Hegel
D
Habermas
E
Weber
Soru 2

Kadının, erkek ve kendisi arasındaki eşitsiz ilişkinin değiştirilemeyeceğine inanarak erkeğin iktidarını toplumsal yaşamın her alanında koşulsuz olarak kabul etmesine neden olan psikolojik mekanizmaya ne ad verilir?

A
Öğrenilmiş Çaresizlik
B
Yadsıma
C
Aklileştirme
D
Yansıtma
E
Özdeşleşme
Soru 3

Birinci Dalga Feminizmin en temel talebi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Sosyal haklar
B
Ekonomik haklar
C
Evlilikle ilgili haklar
D
Siyasi haklar
E
Eğitim hakkı
Soru 4

Toplumsal cinsiyet kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Biyolojik olarak doğuştan gelen evrensel bir tanımlamadır.
B
Kadınlık ve erkeklik olarak kategorilendirilmiş sosyal bir tanımlamadır.
C
Bireyin cinsiyeti doğrultusunda nasıl davranması gerektiğini belirler.
D
Öinsiyet rolleri ve ilişkideki konumu kadını ikincilleştirmektedir.
E
Her cinsiyete belli roller ve konumlar yüklenmiştir.
Soru 5

“Özel olan politiktir.” sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kadınların insan hakları taleplerini
B
Cinsiyet rollerinin kadını ikincilleştirmesini
C
Özel alandaki deneyimlerin kamusal alanda tartışılmasını
D
Kadının eşitsizliğinin kadın devrimi ile durdurulmasını
E
Ataerkil düzenin özel alanda yeniden üretilmesini
Soru 6

Erkekliğin, erkeklerin hormonları ve testosteron yapılarından dolayı genetik olarak kodlandığını ve liderlik, saldırganlık, hırs, rekabetçilik, bağımsızlık, güçlülük gibi özelliklerin erkeğin yaratılış özelliği olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik Determinizm
B
Sosyal inşacılık
C
Organik Belirlenimcilik
D
Anatomik indirgemecilik
E
Hegemonik Erkeklik
Soru 7

Çatışma çözümleri, barış çalışmaları, dış politika yönetimi, askeri kurumların düzenlenmesi gibi konularda kadınların aktif olarak yer almasına ilişkin tartışmalar, feminist çalışmalar ile hangi bilim dalının ortak çalışma alanıdır?

A
Felsefe
B
Uluslararası ilişkiler
C
Sosyoloji
D
Siyaset Bilimi
E
Antropoloji
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iki kişi arasında var olan iktidar ilişkisinin tesis edilme yöntemlerinden biri değildir?

A
Tehdit
B
Meşru güç
C
Manevi baskı
D
Etkileme
E
ikna
Soru 9

İkinci Dalga Feminist hareketlerin temelini oluşturan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cinsiyet Belası (Judith Butler)
B
Kadın Haklarının Savunusu (Mary WolIstonecraft)
C
Emile (J.J. Rousseau)
D
ikinci Cins (Simone de Beauvoir)
E
Eşitlik Üzerine (Sarah Grimke)
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi eril tahakkümün sürdürülmesinde rol oynayan kavramlardan biri değildir?

A
Sembolik şiddet
B
Sembolik iktidar
C
Sembolik bağlılık
D
Hegemonik erkeklik
E
Ön plana çıkarılmış kadınlık
Soru 11

Kartezyen bakışın beden anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Beden toplumsal ve politik bir kavramdır.
B
Beden diğer fiziki nesnelerden farksızdır.
C
Akıl bedeni kontrol edendir.
D
Beden biyolojik ve doğal alana aittir.
E
Beden modern tıp biliminin çalışma alanıdır.
Soru 12

Afrika ve Güney Asya’da yaygın olarak görülen kırdan kıra göçün daha çok kadınlar tarafından gerçekleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

A
Sanayileşme
B
Evlilik
C
Gecekondulaşma
D
Cinsel istismar
E
Siyasete katılım
Soru 13

Bedenin toplumsal kategoriler ve duygular temelinde geliştiğini ve toplumsal sembolizmin önemli bir unsuru olduğunu savunan Klasik Sosyoloji kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turner
B
Foucault
C
Durkheim
D
Descartes
E
Elias
Soru 14

Toplumun ve kişiler arası etkileşimlerin bedeni şekillendirdiğini ve insan bedeninin uygarlaşma sürecinden etkilendiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turner
B
Elias
C
Merleau-Ponty
D
Foucault
E
Mauss
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kente göç etmiş kadınların karşılaştığı zorluklardan biri değildir?

A
Fiziki ve cinsel saldırıya maruz kalma
B
Altyapısı eksik konutlarda yaşama
C
Beslenme ve sağlık sıkıntıları
D
Uzun saatler boyu çalışma
E
Daha geç yaşta ve az sayıda çocuk sahibi olma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bedenin toplumsal niteliğini değiştiren toplumsal gelişmelerden biri değildir?

A
Yaşam beklentisinin artması
B
Boş zaman ve emeklilik kavramlarının ortaya çıkması
C
Artan yaşlılık oranı
D
Tüketim kültürünün yükselişi
E
Dış görünüşte ortaya çıkan sapmalar
Soru 17

Göçün nedenlerini dünya üzerindeki kaynakların eşitsiz dağılımı ekseninde açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesişen Fırsatlar
B
Göç Sistemleri
C
ilişkiler Ağı
D
Dünya Sistemi
E
İtme-Çekme
Soru 18

Patriarşik toplum yapısında kadın bedeninin erkek için değerli olmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın bedenine yönelik tüketim değerlerinin daha yaygın olması
B
Kadın bedeninin biyolojik niteliklerine işaret etmesi
C
Kadın bedeninin tüketme kapasitesine uygun halde tutulması gereği
D
Soyunun sürmesi ve soyuna başka bir soyun karışmaması için korunması inancı
E
Kadının üretme kapasitesi ile değerlendirilmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi göçmen kadınların iş konusunda seçici olamamasının önündeki engellerden biri değildir?

A
Geride bıraktıklarının geçimini üstlenmiş olmaları
B
Kaçak yollarla göç etmiş olmaları
C
Düşük nitelikli işleri daha nitelikli işlere geçiş için fırsat olarak görmeleri
D
Barınma sorunları yaşamaları
E
Duygusal ve fiziksel istismara maruz kalmaları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ev içi bakım ve temizlik alanında yeni bir işgücü ihtiyacının doğmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Muhtaç yaşlı sayısının artması
B
Çocuk bakımı için devlet hizmetinin yetersizliği
C
Gönüllü ve zorunlu kadın göçü
D
Muhtaç yaşlılara devlet tarafından sunulan imkanların yetersizliği
E
Kadınların işgücüne katılımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x