Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi radikal feminizmin geliştirmeye çalıştığı söylem çerçevesinin özelliklerinden biri değildir?

A
Yeni bir dil
B
Siyasal reformlar
C
Özgürleşmek
D
Kollektivizim
E
Siyasetle yüzleşmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi feminist aktivist araştırmaların özelliklerinden biri değildir?

A
Enformel süreçleri kullanması
B
Söylemsel inşaları kullanması
C
Araştıran ve araştırılan arasındaki güç dengesini gizlemesi
D
Kadınların öznelliklerini gizleyen ilişkileri açığa çıkarması
E
Kurumsal güç ilişkilerini kullanması
Soru 3

Birinci dalga feminizm tarafından göz ardı edilen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınları kamusal alana çıkarılması
B
Seçme ve seçilme alanında yasal düzenlemeler yapılması
C
Yasal alanda kadın erkek eşitliğinin gözetilmesi
D
Özel alandaki eşitsizliklerin giderilmesi
E
Aile hukuku alanında yasal düzenlemeler yapılması
Soru 4

Kişilerin biyolojik özelliklerinin değişmeyeceğinden hareketle biyolojiye dayalı toplumsal ilişkilerin de değişmeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal belirlemecilik
B
Biyolojik belirlemecilik
C
Politik belirlemecilik
D
Ekonomik belirlemecilik
E
ideolojik belirlemecilik
Soru 5

Walter Benjamin’in kenti deneyimlemek için kentte avarece dolaşan kişiyi tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentli
B
Modern
C
Flânör
D
Gezgin
E
Planör
Soru 6

Varoluşçu feminist Simone de Beauvoir’e göre, kadınlar evlilikle birlikte kişisel gelişimlerinde aşağıdakilerden hangisini kaybederler?

A
Sükûnet
B
Özgürlük
C
Tatmin
D
Mutluluk
E
Güvenlik
Soru 7

Kentlerin ortaya çıkışında, üretimi ve üretimde kullanılan teknolojileri temel alan görüşlerde göz ardı edilen süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avcılık
B
Tarım
C
Toplayıcılık
D
Yeniden üretim
E
Sanayi
Soru 8

Kente göç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Feminist çalışmalar göçü başlayıp biten bir olgu olarak ele alır.
B
Küreselleşmeyle birlikte göçün kadınlaşması süreci başlamıştır.
C
1970’li yıllara kadar kadınlar göç teorilerinde yer almamışlardır.
D
Çalışan kadınların ev işlerini devredecek başka kadınlara ihtiyaç duyması göçün kadınlaşmasının sebeplerinden biridir.
E
ilk göç edenin kim olduğundan bağımsız olarak göç cinsiyetlidir.
Soru 9

Kimberle Crenshavv'un kadının homojen bir toplumsal kategori olarak ele alınmasına karşı geliştirdiği eleştirel kavrama ne ad verilir?

A
Eşitlik
B
Ayrışımcılık
C
Çeşitlilik
D
Heterojenlik
E
Kesişimlilik
Soru 10

Maria Mies’ın ev kadınlığı konumu ile düşük ücretle istihdam arasındaki ilişkiyi gösterdiği kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Narsapur’un Dantelcileri
B
Kadınlığın Gizemi
C
Kadının Yeri
D
ikinci Gins
E
Nesneler Sistemi
Soru 11

Ailenin ortaya çıkışını, özel mülkiyetin ortaya çıkışı ile açıklayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Bakış
B
Feminist Bakış
C
Radikal Feminist Bakış
D
işlevselci Bakış
E
Evrenselci Bakış
Soru 12

Fine'ın “Her başarılı akademisyen erkeğin arkasında bir kadın var, ama her başarılı akademisyen kadının arkasında soyulmuş bir patates ve biraz ilgi bekleyen bir çocuk vardır.” sözü ile vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erkeklerin kadınlardan daha çok çalıştığını
B
iş yaşamında kadınların çok başarılı olduğunu
C
Ev işlerinin çalışan kadının sorumluluğunda olduğunu
D
Ev işlerinin kadın-erkek arasında adil bir şekilde bölüşüldüğü
E
Çalışan kadınların kendilerine fazla zaman ayırdığını
Soru 13

1997 yılında Diyarbakır’da kurulan kadın merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ka-mer Kadın Merkezi
B
Görünmeyen Emek Kolektifi
C
Mor Çatı
D
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu
E
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Soru 14

1988 yılında yayınlanan ve 55 baskı yapan “Kadının Adı Yok” kitabının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buket Uzuner
B
Duygu Asena
C
inci Aral
D
Elif Şafak
E
Ayşe Kulin
Soru 15

Pornografinin kadınların ikincil konumunu sağlamlaştırdığını ve bu nedenle yasaklanması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal Feminist Hukuk Teorisi
B
Farklılık Yanlısı Feminist Hukuk Teorisi
C
Postmodern Feminist Hukuk Teorisi
D
Kültürel Feminist Hukuk Teorisi
E
Radikal Feminist Hukuk Teorisi
Soru 16

Devletin temel kuruluşunu ve bireylerin devlet karşısındaki temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kuralların bütününden oluşan kamu hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza hukuku
B
Medeni hukuk
C
iş hukuku
D
Aile hukuku
E
Anayasa hukuku
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga feminizmin mücadele alanlarından biri değildir?

A
Seçme ve seçilme hakkı
B
Eğitim hakkı
C
Velayet
D
Kürtaj hakkı
E
Evlilik içinde mülkiyet
Soru 18

Patricia Smith, hukukun ataerkil normlara göre oluşturulmasına ne ad vermiştir?

A
Geçiş aşaması
B
Sosyalist aşama
C
Feodal aşama
D
Kölelik aşaması
E
Kapitalist aşama
Soru 19

“Kadın Hakları Bildirgesi” adlı bildirisinde “İnsan (Erkek) Hakları Bildirgesi'ne” karşı kadınların erkeklerle eşit yurttaşlık haklarını kazanması gerektiğini savunan ve giyotinle idam edilen oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Betty Friedan
B
Jean Darc
C
Christina de Pisan
D
Simone de Beauvoir
E
Olympe de Gouges
Soru 20

13. yüzyılda Belçika, Fransa ve Almanya’da etkili olan, evliliği reddeden ve yerleşik kilise öğretisine karşı çıktıkları için işkenceye mahkum edilen ve yakılan kadınların üye oldukları tarikat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deliler
B
Sapkınlar
C
Beguineler
D
Cadılar
E
Dullar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x