Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Felsefenin erkek egemen iktidar yapılarını koruyarak feministlerin felsefe dışındaki alanlara yönelmesine sebep olan dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analitik
B
Etik
C
Epistemoloji
D
Rasyonalite
E
Öznelik
Soru 2

Cinselliğin ve toplumsal cinsiyetin kuruluşunda insanın edimselliğini vurgulayan ve toplumsal kurmacılık kuramları arasında yer alan feminizm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal Feminizm
B
Siyah Feminizm
C
Postyapısalcı Feminizm
D
Radikal Feminizm
E
Feminist Yeniden Üretim Kuramı
Soru 3

Fikir ve çıkarların parlamentoda temsil edilebileceği ancak toplumsal cinsiyet ve diğer kimliklerin temsil edilemeyeceği fikrine dayanan temsil anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Formel temsil
B
Tanımlayıcı temsil
C
Nitelikli temsil
D
Orantılı temsil
E
Kadın temsili
Soru 4

Kadın karakteri ve kültürünün erkekler tarafından sömürgeleştirildiğini savunan feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eko-Feminist Kuram
B
Kültürel Feminist Kuram
C
Liberal Feminist Kuram
D
Marksist Feminist Kuram
E
Sosyal Feminist Kuram
Soru 5

Çağdaş kent kavramlaştırmaları kaçıncı yüzyıldan itibaren yapılmaya başlanmıştır?

A
21.
B
20.
C
19.
D
18.
E
17.
Soru 6

Sigmund Freud’un “Ödipal öncesi süreç” ve “Ödip kompleksi” kavramlarını temel alan feminizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal Feminizm
B
Marksist Feminizm
C
Psikanalitik Feminizm
D
Küresel Feminizm
E
Ekofeminizm
Soru 7

Küresel kuzeyin hizmet ve finans sektörlerinin anahtarı olduğunu, küresel güneyin ise ucuz iş gücü kaynağına dönüştüğünü savunan kent kavramsallaştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoğulcu kent kavramlaştırmaları
B
Kent ekolojisi
C
Yarışma mekanı olarak kent
D
Üretim ilişkilerinin mekanı olarak kent
E
Kırın karşıtı olarak kent
Soru 8

Kadının öteki konumunun toplum tarafından dayatılan değerlere, kurallara ve pratiklere eleştirel yaklaşım göstermelerini sağladığını savunan feminizm türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çokkültürlü Feminizm
B
Postmodern Feminizm
C
Liberal Feminizm
D
Radikal Feminizm
E
Ekofeminizm
Soru 9

Türkiye’de yeni Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle kocanın ailenin reisi olduğuna ilişkin emredici kuralın yürürlükten kalkması hukukun hangi alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yöneliktir?

A
Feminist hukuk
B
Ceza hukuku
C
iş hukuku
D
Anayasa hukuku
E
Aile hukuku
Soru 10

“Kadınların Köleleştirilmesi” başlıklı eserinde cinsler arasındaki eşitsizliğin insanlığın ilerlemesine engel olduğu için cinsler arası eşitliği savunan liberal düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elisabeth Cady Stanton
B
John Stuart Mili
C
Susan B. Anthony
D
Mary WolIstonecraft
E
Joan B. Landes
Soru 11

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynağı olarak hukuki engelleri gören ve hukuktaki engeller kaldırıldığında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanacağını savunan feminist hukuk teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal Feminist Hukuk Teorisi
B
Kültürel Feminist Hukuk Teorisi
C
Radikal Feminist Hukuk Teorisi
D
Postmodern Feminist Hukuk Teorisi
E
Farklılık Yanlısı Feminist Hukuk Teorisi
Soru 12

Pornografinin kadınların ikincil konumunu sağlamlaştırması nedeniyle yasal düzenlemelerle yasaklanması gerektiğini savunan feminist hukuk teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Postmodern Feminist Hukuk Teorisi
B
Kültürel Feminist Hukuk Teorisi
C
Liberal Feminist Hukuk Teorisi
D
Radikal Feminist Hukuk Teorisi
E
Eşitlikçi Feminist Hukuk Teorisi
Soru 13

Osmanlı’da yayımlanmış ilk kadın dergisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehasin
B
Demet
C
Kadınlar Dünyası
D
Hanımlar Alemi
E
Terakk-i Muhadderat
Soru 14

Sermaye ve mülk sahipliğini kentin dönüşmesinin belirleyeni olarak kabul eden kent kavramlaştırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırın karşıtı olarak kent
B
Kent ekolojisi
C
Çoğulcu kent kavramlaştırmaları
D
Üretim ilişkilerinin mekanı olarak kent
E
Yarışma mekanı olarak kent
Soru 15

Ailenin ortaya çıkışı ve kadının ezilmişliğini özel mülkiyetle ilişkilendiren bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensel
B
Yapısalcı işlevselci
C
işlevsel
D
Geleneksel
E
Marksist
Soru 16

Toplumsal cinsiyetin inşa edilen bir şey olduğunu ve yeniden inşa edildiği alanların aile ve evlilik olduğunu savunan feminist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patricia Smith
B
Sigmund Freud
C
Adrienne Rich
D
Judith Butler
E
Catharine MacKinnon
Soru 17

Patricia Smith hukukun ataerkil kültürel normlara göre oluşturulmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırmaktadır?

A
Asimilasyoncu Feminist Yaklaşım
B
Kölelik aşaması
C
Androjenik Feminist Yaklaşım
D
Aynılık
E
Toplumsal cinsiyet normları
Soru 18

I. Klasik kent yazını kent kavramsallaştırmasında kadınların kent ile ilişkisini merkeze almıştır.
II. Çoğul ifadeyle kentin altyapıları feminist yazının kent çalışmalarına yaptığı doğrudan bir katkıdır.
III. Kadınların aile ve ev ile özdeşleştirilmesi Avrupa’da 18. yüzyılda gerçekleşmiştir.
Yukarıdaki kentsel yaşam ve toplumsal cinsiyet ilişkisi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

“Tarihin Cinsiyeti” başlıklı eserinde feminist tarihçiliğin toplumsal tarihin eleştirisini yapmakla kalmayıp eleştirel bir tarih yazımına yöneldiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nezihe Muhittin
B
Halide Edip Adıvar
C
Fatmagül Berktay
D
Emine Semiye
E
Ulviye Mevlan
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da genellikle cadılıkla suçlanan kadınların özelliklerinden biri değildir?

A
Dul olmaları
B
Yaşlı olmaları
C
Sıra dışı özellikleri olmaları
D
Marjinal olmaları
E
Evli olmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x