Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Temsil coğrafi olarak tanımlanır.
II. Toplumsal cinsiyet ve diğer kimlikler temsil edilemez.
III. Kadınların temsilinde kritik çoğunluk kavramına dikkat çeker.
Formel temsil anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2

1. Feminist Duruş Kuramı
2. Pozitivist Bilim Anlayışı
3.Feminist Ampirizm
A. Bilgi, kişilerin deneyimlerinin ötesinde gerçekleşen bir olgudur.
B. Bilen özne, toplumsal inşa sürecinin güç ilişkilerine bağımlıdır.
C. Bilginin deneyimle temellenmesi her durumda tutarlı bilginin elde edilmesi anlamına gelmez.

Yukarıdaki bilim ile ilgili ifadelerle farklı bilimsel yaklaşımların doğru olarak eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-B, 2-C, 3-A
B
1-C, 2-A, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-A, 2-C, 3-B
E
1-A, 2-B, 3-C
Soru 3

I. En önemli temsilcilerinden biri Harriet Taylor’dır.
II. Toplumsal cinsiyet ve üretim biçimi ilişkisine odaklanır.
III. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının devrim ile değil reform ile olacağı görüşünü benimser.
Marksist Feminist Kuram ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4

________ , en genel özelliği ile feminist bilginin ve feminist bilgi üretiminin toplumsal güce dayalı olduğu ve feminist bilginin de kadın deneyimine dayandığı düşüncesini savunur.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Postmodern Kuram
B
Batı Felsefesi
C
Feminist Ampirizm
D
Feminist Duruş Kuramı
E
Pozitivist Epistemoloji
Soru 5

Toplumsal cinsiyet merceğini en önce ve en yetkin şekilde kullanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antropoloji
B
Felsefe
C
Tarih
D
Psikoloji
E
Sosyoloji
Soru 6

Feminist epistemolojideki ________ vurgusu hem kadınlar arasındaki farklılıkların zenginliğinin gizlenmemesine hem de bu farklılıkların genellenerek bütünleşik bir kadın kategorisinin yaratabileceği yanlılığı önlemeye yöneliktir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
nesnellik
B
tarafsızlık
C
evrensellik
D
öznelllik
E
bilimsellik
Soru 7

“Kişisel olan siyasaldır.” anlayışını savunan ve yaygınlaştıran feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Sosyal Feminist Kuram
B
Liberal Feminist Kuram
C
Eko-Feminist Kuram
D
Radikal Feminist Kuram
E
Marksist Feminist Kuram
Soru 8

Kadın öznelliğine yoğunlaşarak bilen özneyi yapı söküme uğratıp göreceliğe yönelen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminist Ampirizm
B
Feminist Duruş Kuramı
C
Klasik Ampirizm
D
Feminist Felsefe
E
Postmodern Kuram
Soru 9

I. Araştırılan kişiler bilimsel sürece edilgen olarak katılmalıdır.
II. Bilimin amacı gerçek olanı keşfetmektir.
III. Öznellikler araştırmaya dahil edilmelidir.
Feminist Kuram'ın bilim anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Eko-feministlere göre yaşanılan çevre krizinde suçlanması gereken ____________ merkezli dünya görüşüdür.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hayvan
B
insan
C
bitki
D
erkek
E
kadın
Soru 11

Cinsiyet/toplumsal cinsiyet ayrımını reddederek hem ataerkilliği hem de kadın ve erkek kavramlarını sorgulayan feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal Feminist Kuram
B
Kültürel Feminist Kuram
C
Liberal Feminist Kuram
D
Eko-Feminist Kuram
E
Postmodern Feminist Kuram
Soru 12

1. Kültürel ideolojik sebepler
2. Siyasi kurumlardan kaynaklanan sebepler
3. Sosyoekonomik faktörler
A. Kız çocuklarının çocuk bakmaya teşvik edilmesi
B. Kadınların hem iş hem de eve vakit ayırması sebebiyle siyasetle ilgilenecek vakitlerinin kısıtlanması
C. Siyasi hayatın erkek kural ve değerleriyle tanımlanması

Yukarıdaki kadının siyasete katılımının önündeki engeller ve sebeplerinin doğru olarak eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-A, 2-C, 3-B
B
1-B, 2-A, 3-C
C
1-B, 2-C, 3-A
D
1-C, 2-A, 3-B
E
1-A, 2-B, 3-C
Soru 13

Öğrencilerde eğitim söylemindeki konumlanışları konusunda eleştirel bilinci geliştirmeyi hedefleyen feminizm aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Radikal
B
Liberal
C
Siyah
D
Klasik
E
Postyapısalcı
Soru 14

I. Kız okulları önemli bir tartışma odağıdır.
II. Eğitimi ezilme örüntülerinin yeniden üretildiği düzlemlerden biri olarak görür.
III. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin eğitimdeki yaygınlığını eleştirir.
Radikal feminizmin eğitim anlayışı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 15

Kadın öğretim gücünün eğitim hiyerarşisinin alt basamaklarında toplanması ve kadın yöneticilerin azlığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay ayrışma
B
Soğuk iklim
C
Kritik çoğunluk
D
Kültürel sermaye
E
Cam tavan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet kotalarının olumsuz yönlerine dikkat çekmek için kullanılan argümanlardan biridir?

A
Kadın kotaları seçmenler için daha geniş bir seçim olanağı sunar.
B
Kadınlar vatandaş olarak eşit temsil hakkına sahiptir.
C
Cinsiyet kotaları siyasi temsili sosyal kimlikler temeline çekmektedir.
D
Kadın kotaları adaletsiz temsilin sonuçlarını düzeltmeyi hedefler.
E
Erkekler kadınların çıkarlarını temsil edemeyecekleri için kadın kotaları uygulanmalıdır.
Soru 17

1. Söylemsel stratejiler
2. Olumlu eylemler stratejileri
3. Pozitif ayrımcılık stratejileri
A. Kadınları siyasi katılıma teşvik etmek için planlanan eylemler
B. Siyasette toplumsal cinsiyet kotalarının uygulanması
C. Kadınların siyasi katılımı ile ilgili uluslararası antlaşmaların onaylanması

Yukarıdaki kadının siyasi katılımını artırmaya yönelik stratejiler ile bu stratejilere verilebilecek örneklerin doğru olarak eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1-B, 2-A, 3-C
B
1-C, 2-A, 3-B
C
1-B, 2-C, 3-A
D
1-A, 2-B, 3-C
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 18

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temelinin cehalet olduğunu ve kadınların eşit eğitim olanaklarını kazandıklarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyah Feminizm
B
Feminist Yeniden Üretim Kuramı
C
Liberal Feminizm
D
Postyapısalcı Feminizm
E
Radikal Feminizm
Soru 19

Seçim yasaları kotaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Parlamentoda nihai bir kadın sayısı öngörülür.
B
Partilerin tümünün uygulamakla yükümlü oldukları kota türüdür.
C
Yalnızca 13 ülke tarafından uygulanır.
D
Uygulamada en az görülen kota türüdür.
E
Partilerin iç tüzüklerinde düzenlenen kotalardır.
Soru 20

İşçi sınıfından kız ve erkek çocukların eğitim aracılığıyla işçi sınıfı kadın ve erkeklerine dönüştüğünü savunan bir kişi aşağıdaki feminist kuramlardan hangisini benimsemiştir?

A
Feminist Yeniden Üretim Kuramı
B
Postyapısalcı Feminist Kuram
C
Siyah Feminist Kuram
D
Radikal Feminist Kuram
E
Liberal Feminist Kuram
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x