Toplumsal Değişme Kuramları 2015-2016 Vize Sınavı

Toplumsal Değişme Kuramları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aydınlanma projesine yönelik eleştirilerin, genel olarak modernité projesine bağlanmasına karşı çıkan ve Aydınlanmanın yıkıcı sonuçlarının, kapitalizme ait olan bugünkü toplumsal ve kültürel durumdan kaynaklandığını ileri süren kuramcı kimdir?

A
A. Giddens
B
K. Marx
C
J. Habermas
D
E. M. Wood
E
D. Harvey
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen teknolojik faktörlerden biridir?

A
iklim değişikliği
B
Telefonun icadı
C
Doğal afetler
D
Hızlı nüfus artışı
E
Toprağın verimliliği
Soru 3

Toplumu, temel unsurları iklim ve coğrafya olan bir sistem olarak gören ve bu unsurların toplumsal yapıya katkısını çözümlemeye çalışan Aydınlanma düşünürü kimdir?

A
Voltaire
B
Hobbes
C
Ferguson
D
Montesquieu
E
Rousseau
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi modernitenin kurumsal boyutu olan gözetim unsurlarından biridir?

A
Enformasyonun kontrolü
B
Şiddet araçlarının denetimi
C
Doğanın dönüştürülmesi
D
Yapay çevrenin gelişimi
E
Üretimin makineleşmesi
Soru 5

Avrupa’da, aristokrasi ve kilisenin otoritesi yönetimindeki geleneksel toplum düzenini yıkarak yerine özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine dayanan yeni bir toplumsal düzen kurmayı hedefleyen devrim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi Devrimi
B
Fransız Devrimi
C
Endüstri Devrimi
D
Kültürel Devrim
E
Bilimsel Devrim
Soru 6

Max Weber’e göre bürokrasinin en etkili olduğu otorite türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal otorite
B
Karizmatik otorite
C
Geleneksel Otorite
D
Rasyonel-yasal otorite
E
Rasyonel otorite
Soru 7

Feodal üretim biçiminde gerçekleşecek değişimin ancak dışarıdan gelen öğelerle olanaklı olduğunu iddia eden düşünür kimdir?

A
K. Marks
B
M. Dobb
C
R. Brenner
D
P. Sweezy
E
M. Weber
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’e göre kişinin herhangi bir statü grubuna üyeliği için belirlenmiş öznel değerlerinden biri değildir?

A
Topluluk içerisindeki konumları
B
Birbirlerinin kökenleri
C
Birbirlerinin karakterleri
D
Birbirlerinin ahlakları
E
Ekonomik durumları
Soru 9

Kari Marx'ın yabancılaşma kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yabancılaşma devleti ortaya çıkarır.
B
Teknolojik gelişmeler yabancılaşmayı artırır.
C
Yabancılaşmış olan insandır.
D
Yabancılaşma özel mülkiyeti ortaya çıkarır.
E
Yabancılaşmanın en üst noktası modern burjuva toplumudur.
Soru 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir grubun üretici güçler üzerinde denetim kurarak doğrudan üreticileri çalışmaya zorlamasını ifade eder?

A
işbölümü
B
Emek gücü
C
Yabancılaşma
D
Sınıf çatışması
E
Sömürü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi erken dönem işlevselci/evrimci kuramların temel varsayımlarından olan Yönleme varsayımını ifade eder?

A
Toplumsal değişme döngüsel değil, ilerleyicidir.
B
Uygarlığın ilerlemesinde etkili olan güçler her yerde aynıdır.
C
Toplumsal değişme aşamaları birikimsel ve düzenlidir.
D
Toplumsal değişme evrensel, doğal ve süreklidir.
E
Değişme, değişmekte olan birimin içinde gizlidir.
Soru 12

Parsons’a göre toplumun uyum kapasitesinin artmasını sağlayan ve farklılaşmayla başlayan süreci anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrim
B
Devrim
C
Uyum sağlama
D
Farklılaşma
E
Ayrışma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Neil Smelser’in toplumsal değişmenin belirleyicisi olarak sunduğu temel ilkelerden biri değildir?

A
Değişim için harekete geçme isteği
B
Toplumsal kontrol
C
Üst seviye kitle tüketimi
D
Yapısal Ortam
E
Güçlü değişme dürtüsü
Soru 14

Parsons’ın beş farklı eylem kalıbı ve dört farklı toplumsal yapı gruplarını kullanarak modernleşme kuramı geliştiren ve bu kuram ile hem geleneksel hem modern toplumları açıklayan sosyal bilimci kimdir?

A
B. Hoselitz
B
A. Giddens
C
A. G. Frank
D
E. Durkheim
E
W. Gouldner
Soru 15

Doğal Seleksiyon kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türün üremesi hızla artarken nüfus sabit kalır.
B
Çevrelerine daha iyi uyum sağlayanlar yaşar.
C
Bireyi aracısız ve doğrudan topluma bağlar.
D
Bir seçim mekanizmasıdır.
E
Türün bazı üyeleri yok olurken diğerleri yaşamaya devam eder.
Soru 16

Eklemlenme kuramı aşağıdaki kuramcıların hangisinin etkisinde geliştirilmiştir?

A
E. Laclau
B
L. Althusser
C
I. Wallerstein
D
A. Giddens
E
S. Amin
Soru 17

Eklemlenme kuramının diğer kuramlardan farklı olarak, toplumsal formasyon kavramını kullanarak analiz yaptığı süreçler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Sosyolojik, ekonomik ve politik süreç
B
Politik ve ekonomik süreç
C
Politik, ekonomik ve ideolojik süreç
D
Ekonomik süreç
E
Ekonomik ve ideolojik süreç
Soru 18

Modernleşme Okulunun teorik arka planında yer alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrimci ve işlevselci kuramlar
B
Emperyalizm kuramları
C
Marksist kuram
D
Dünya sistemi kuramı
E
Annales okulu
Soru 19

Wallerstein'a göre dünya tarihinde şimdiye kadar bütünlük olarak kavramsallaştırılabilecek üç üretim biçimi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gelişmemiş sistemler - dünya imparatorlukları - evrensel ekonomiler
B
Derebeylikler - dünya imparatorlukları -dünya ekonomileri
C
Kıtasal sistemler - dünya imparatorlukları -dünya ekonomileri
D
Avcı toplayıcı toplum - tarım toplumu -kapitalist toplum
E
Mini sistemler- dünya imparatorlukları-dünya ekonomileri
Soru 20

Bağımlılık Okulunun Üçüncü Dünya'nın sorunlarına dair çözüm önerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma odaklı kapitalist gelişme
B
Merkez ve uydunun yer değiştirmesi
C
Merkez ve uyduda yer alan burjuvazi sınıfının ortak girişimlerde bulunması
D
Merkezle bağlantının azaltılması ve sosyalist devrim
E
Bağımsız yerli sermayenin güçlenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x