Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2016-2017 Vize Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Neoliberalizmin siyasi temelleri için referans oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Friedman
B
R. Nozick
C
F.A. Hayek
D
R.Williams
E
M.Weber
Soru 2

“Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” deyişi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kapitalist kültürel işleyişini
B
Kapitalist devlet işleyişini
C
Kapitalist ideoloji işleyişini
D
Kapitalist toplumsal işleyişini
E
Kapitalist piyasa işleyişini
Soru 3

Metayı “şu ya da bu türden insan gereksinimlerini gideren”, bu anlamıyla bir kullanım değeri olan, ancak kapitalist toplum biçiminde esas olarak değişim değerinin taşıyıcısı olarak var olan, bizim dışımızda herhangi bir nesne olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
K. Marx
B
E. P. Thompson
C
E. O. Wright
D
R. Williams
E
M. Weber
Soru 4

Refah devletine denk düşen üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post fordist üretim
B
Parçalı üretim
C
Geleneksel üretim
D
Fordist üretim
E
Esnek üretim
Soru 5

Küreselleşme tartışması ister ekonomi, ister kültür, isterse de siyaset alanında yapılsın, tartışmanın esası aşağıdaki temel aktörlerden hangisi üzerinde odaklanır?

A
Sendikalar
B
işçi sınıfı
C
Beyaz yakalılar
D
Ulus-devlet
E
Parti liderleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel toplumsal eşitsizlik çalışmalarını değişime zorlayan faktörlerden biri değildir?

A
Toplumsal cinsiyet
B
Yaşam stili
C
Yaşam düzeyi
D
Demografi
E
Teknoloji
Soru 7

Sosyal politika kavramı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Avusturya
D
Rusya
E
Fransa
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmi diğer üretim biçimlerinden farklı kılan özelliklerini anlayabilmek için kritik öneme sahip sorulardan biri değildir?

A
Üretilen artığa nasıl el konulur?
B
Üretilen artığa kim tarafından el konulur?
C
Üretimde üretimin kaynağı nedir?
D
Üretilen ve el konulan artık nasıl kullanılır?
E
Üretimde kârın kaynağı nedir?
Soru 9

İnsanlık tarihinin binlerce yıllık tarım birikiminin, diğer bir ifadeyle küçük meta üreticilerinin taşıyıcısı olduğu tohum alanında biriktirilmiş geleneksel bilginin de metalaşmasına ne ad verilir?

A
Kendi toprağında proleterleşme
B
Yerinde proleterleşme
C
Tohumun metalaşması
D
Sözleşmeli çiftçilik
E
Oliberal gıda rejimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sınıf oluşumu kavramının temel analiz düzeylerinden biri değildir?

A
Toplumsal
B
iktisadi
C
Fizyolojik
D
Siyasi
E
ideolojik
Soru 11

Toplumsal eşitsizlik kapitalizme dinamizm kazandırır görüşü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
G.E. Anderson
B
F. A. Hayek
C
R. Nozick
D
J. M. Keynes
E
T.H. Marshall
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi politik ekonominin ve tarımsal sınıflar tartışmasının temel sorularından biri değildir?

A
Kim aldıklarıyla ne yapmaktadır?
B
Kim ne almaktadır?
C
Kim ne yapmaktadır?
D
Kim neyin sahibidir?
E
Kim sattığıyla ne kazanmaktadır?
Soru 13

Kapitalizmde artı-değerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitalistler arası rekabet
B
Emek gücünün kendi değerinden fazla bir değer yaratması
C
Kapitalistlerin birikim yapma arzusu
D
Üretici güçlerin sürekli gelişmesi
E
Toplumsal işbölümü ve uzmanlaşma
Soru 14

Sınıf oluşumunun dört analiz düzeyde kavranması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Katznelson
B
K. Eder
C
E.O. Wright
D
R. Wİlliams
E
E.P. Thompson
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi devlet korporatizminin özelliklerinden biridir?

A
Devletin katılımcı demokrasiyi benimsemesi
B
Sendikaların çoğulcu temsile sahip olması
C
Devletin benzer nitelikteki grupları ortadan kaldırması
D
Yöneticilerin gönüllü üyeliğinin olması
E
Üyelerin demokratik katılımının sağlanması
Soru 16

Günümüzde hâlen varlığını sürdüren, inanç farklılıkları ile sınıfsal farklılıkların örtüştüğü sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kast sistemi
B
Sınıf sistemi
C
Modern kölelik sistemi
D
Feodal sistem
E
Cinsiyet sistemi
Soru 17

Sosyal politika kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel girişimciler tarafından geliştirilmiştir.
B
ilk kez 18. yüzyılda Amerika’da kullanılmıştır.
C
Sosya politika sadece işsizleri içerir.
D
Ortaya çıktığı dönem sınıf savaşımlarının olmadığı bir dönemdir.
E
1873’te Almanya’da Sosyal Siyaset Cemiyeti kurulmuştur.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “yerinde proleterleşme” ya da “kendi toprağında proleterleşme” kavramlarını ifade eder?

A
Küçük meta üreticilerinin değersizleşme koşulları
B
Sermayenin tarım-gıda ilişkilerinin genel hareket yasaları ile nüfuzu
C
Sermayenin, tarım-gıda ilişkilerinin ticaret sermayesi dolaşımıyla nüfuzu
D
Çokuluslu, ulusal ve yerel sermaye gruplarının tarımsal ilişkilere nüfuzu
E
Küçük meta üreticilerinin, meta-dışı geçimlik araçlarının artışı
Soru 19

Sınıfı, toplumsal sınıfların olasılığa açık bir inşası olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Ira Katznelson
C
Eric Olin Wright
D
Klaus Eder
E
Kari Marx
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerden itibaren dolaşıma giren Neo-liberal gıda rejiminin tarımdaki etkilerinden biridir?

A
Kadın emeğinin yoğun kullanımında azalmalar meydana gelmiş ve kadınların tarımdaki etkinlikleri azalmıştır.
B
Gıdaların üretimi, korunması ve dolaşımı için kullanılan kimyasalların yeraltı sularında ve toprağın yapısından yarattığı tahribat artmıştır.
C
Küçük meta üreticiliği mülkler kazanmış daha bağımsız ve değerli hale gelmiştir.
D
Ulus-devlet tarımın ileri ve geri bağlantılarında büyük oranda daha fazla aktif hale gelmeye başlamıştır.
E
Sözleşmeli çiftçilik dönemi sona ermiş ve işçilerin sınıfsal konumlarında ilerlemeler sağlanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x