Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2018-2019 Vize Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Liberal korporatizmin özelliklerinden biridir?

A
Sivil toplum ve sendikalar arası çıkarları uzlaştırma sistemi
B
Kültürel bir sistemin işleyişi
C
Farklılıklardan doğan bir çatışma sistemi
D
Katılımcı demokrasiye dayanan işçi ve işveren ilişkisi
E
Kamu politikalarının oluşturulmasında işçi ve işverenin katılması
Soru 2

Refah devleti çıkarların uzlaştırılmasını aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile kolaylaştırır?

A
Rekabet sistemi
B
Toplu pazarlık
C
Çalışma barışı
D
Gelir politikaları
E
Sosyal denetim
Soru 3

Aşağıdaki kişilerden hangisi 19 yüzyılda Fabiancı düşünce akımının temellerini atmıştır?

A
Richard Henry Tawney
B
Robert Nozick
C
Milton Friedman
D
Peter Saunders
E
Alfred Marshall
Soru 4

Sosyal politikanın evrim süreci içinde, devlet aşağıdaki dönemlerden hangisinde hemen hemen her yerdedir ve önüne sosyal sıfatı gelmiştir?

A
1841-1890
B
1890-1945
C
1945-1973
D
1973-1980
E
1980 ve sonrası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in sınıf temelli analizinin tanımında yer alır?

A
Artığa el koyma biçimi
B
Sömürü ilişkileri
C
Güç dağılımı
D
Değer kuramı
E
Tarihsel ilişkiler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İşlevselci Tabakalaşma biridir? Kuramının özelliklerinden

A
Sanayi öncesi toplumlara uygulanabilmesi
B
Doğuştan gelen özelliklerin tabakaları belirlemesi
C
Tabakaların sağlaması işlevinin toplumsal eşitlik
D
Sınıfsal konumların değişmezliğini savunması
E
Toplumsal güdülenme kuramı olması
Soru 7

Modern-ulus devletlerde vatandaşlığa yöneltilen eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatandaşlığın sadece siyasal hakları içermesi
B
Vatandaşlığın eşitsizlik içermesi
C
Vatandaşlığın sadece medeni hakları içermesi
D
Vatandaşlığın göçmenleri dışlaması
E
Vatandaşlığın mülkiyet ilişkilerini dışlaması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi,II. Dünya Savaşı sonrası dönemde refah devleti uygulamaları arasında yer alır?

A
Engellilerin sağlaması toplumsal yaşama katımını
B
insanların sağlaması yaşadığı mahallere alt yapı
C
Kadınların sağlaması toplumsal yaşama katılımını
D
Yaşlıların sağlaması toplumsal yaşama katılımını
E
Bireylere ve ailelere asgari gelir güvencesi sağlaması
Soru 9

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi sınıf çalışmalarında üretimin merkezi önemini kaybederek yerini tüketime bıraktığını savunur?

A
ilişkisel Sınıf Yaklaşımı
B
Post-modernist Pozitivist Sınıf Yaklaşımı
C
Post-pozitivist Sınıf Yaklaşımı
D
Çoklu Sınıf Yaklaşımı
E
Çatışmacı Sınıf Yaklaşımı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi modern kapitalist toplumlarda ekonomik anlamda yaşanan eşitsizlik ve tabakalaşmanın görünmesini engellemektedir?

A
Bireyin vatandaşlığının siyasi alanda tanımlanması
B
Devletin yeni sivil birimleri yaratması
C
Ekonomik alanda verilen hakların güçlü olması
D
Ekonomik alanın siyasaldan kesin çizgilerle ayrılması
E
Birey ve devlet ilişkisinin toplumsal sözleşmeye dayanması
Soru 11

Varlıkların piyasada alınır-satılır bir sermaye malı haline gelmesi sürecine ne ad verilir?

A
Metalaşma
B
Yoksullaşma
C
Mülksüzleşme
D
işçileşme
E
Sömürü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Lockvvood’un işçi sınıfı tiplemelerinden biridir?

A
Çatışan işçi
B
Bireyselleşmiş işçi
C
Özgürlükçü işçi
D
Uyumlu işçi
E
Modern işçi
Soru 13

Tabakalı vatandaşlık tezinde, vatandaşlığın pratiğinin en azından sınıf ilişkileri gibi bir grup çıkarı, çatışma ve dışlama alanları oluşturduğunu iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
B. Turner
B
A. Giddens
C
D. Lockvvood
D
R. Lister
E
M. Waters
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi modern vatandaşlığın özelliklerinden biridir?

A
Devletin vatandaşların haklarının sonuçlarıyla ilgilenmesi
B
Ailenin modern vatandaşlığın temel birimi olması
C
Modern vatandaşlık pratiğinin kent üzerinden gerçekleşmesi
D
Bireylerin özgür ve rasyonel olması
E
Vatandaşlığın din ve gelenekleri içermesi
Soru 15

Marksist sömürü kavramını Weberci güç ilişkileri içine yerleştirerek her iki yaklaşım arasındaki ayrımları aşmaya çalışan çağdaş sınıf kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
E. O. Wright
B
K. Eder
C
C. Tilly
D
E.P. Thompson
E
A. Giddens
Soru 16

Modern vatandaşlığın ortaya çıkışında esas itici güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlanma Dönemi
B
Fransız ihtilali
C
Sanayi Devrimi
D
I. Dünya Savaşı
E
II. Dünya Savaşı
Soru 17

Liberal Dünya Görüşünün neoliberalizm ile ilişkili olan yanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fırsat eşitliğinin vatandaşlıktır. ideal toplumsal alanı
B
Fırsat eşitliğinin kültürdür. ideal toplumsal alanı
C
Fırsat eşitliğinin eğitimdir. ideal toplumsal alanı
D
Fırsat eşitliğinin siyasettir. ideal toplumsal alanı
E
Fırsat eşitliğinin piyasadır. ideal toplumsal ı mekânı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal İşlevselci Tabakalaşma Kuramına referansla incelenmiştir?

A
Geleneksel sosyoloji
B
Çağdaş sosyoloji
C
Feminist sosyoloji
D
Kültür çalışmaları
E
Post-modern çalışmalar
Soru 19

Korporatizmi “melez sistem” olarak gören ve bir devlet biçimi olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerthard Lehmbruch
B
Philippe C. Schimetter
C
Charler S. Maires
D
Bob Jessop
E
Leo Panitch
Soru 20

Modern yurttaşlık kurumunu; medeni, siyasi ve sosyal hakların bir bileşkesi olarak ele alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milton Friedman
B
Robert Nozick
C
Alfred Marshall
D
Friderich Hayek
E
Peter Saunders
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x