Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2015-2016 Vize Sınavı

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toprak oluşumunun ilk aşamalarında, aşağıdakilerden hangisinin sahip olduğu özelliklerin toprak üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha belirgindir?

A
iklim
B
Topografya
C
Ana materyal
D
Zaman
E
Canlılartopluluğu
Soru 2

Taban suyundan kılcal yolla yükselen suyun getirdiği iyonların toprakta yığılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Birikme
B
Yıkanma
C
Podzollaşma
D
Kireçleşme
E
Lateritleşme
Soru 3

Alkalileşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Serin ve bol yağışlı iklimlerde görülür.
B
Tuzlulaşmanın bir türü olarak düşünülebilir.
C
Bu tip topraklara siyah alkali de denilmektedir.
D
Drenajı bozuk alanlarda görülür.
E
Tuzlu toprakların çevresinde görülür.
Soru 4

Toprakta artan tuzluluğun zararsız düzeyde tutulması için arazideki fazla suyun dışarı atılmasına ne ad verilir?

A
Çökelme
B
Redüksiyon
C
Akaçlama
D
Karbonasyon
E
Oksidasyon
Soru 5

Toprağı oluşturan kum, mil ve kilin yüzde miktarları aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A
Toprak çözeltisi
B
Kolloid
C
Yapı (Strüktür)
D
Agregat
E
Toprak bünyesi
Soru 6

Türkiye'de toprak bünyesini belirlemek için genellikle aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

A
Doku testi
B
ABD bünye üçgeni
C
Elle yoklama
D
Parsel indeksi
E
Uzaktan algılama
Soru 7

Toprak oluşumunun ve özellikle mikrobiyel etkinliklerin en gelişmiş üst horizonları aşağıdaki simgelerden hangisiyle gösterilir?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Çoğu toprakta hiç bulunmaz. Birikme ürünleri, ana materyalle karışmış olup, topraktan ana materyale bir geçiş horizonudur. Kimi zaman BC simgesiyle gösterilir.
Yukarıda sözü edilen horizon aşağıdaki simgelerden hangisiyle gösterilir?

A
A
B
A2
C
B3
D
O
E
R
Soru 9

Mikorizalar aşağıdaki toprak canlılarından hangisine örnektir?

A
Yosun
B
Liken
C
Bakteri
D
Mantar
E
Alg
Soru 10

Taşkürede en yaygın bulunan iki element aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çinko ve sodyum
B
Sodyum ve oksijen
C
Silisyum ve titanyum
D
Demir ve çinko
E
Oksijen ve silisyum
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toprağa organik madde kazandırmak için uygulanan organik atıklardan biri değildir?

A
Kan tozu
B
Boynuz tozu
C
Deniz yosunları
D
Öğütülmüş kemik
E
Ham petrol ürünleri
Soru 12

Toprak çözeltisinin reaksiyonu aşağıdaki aygıtlardan hangisiyle ölçülür?

A
Hidrometre
B
Nanometre
C
Piknometre
D
pHmetre
E
Spektrometre
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sıkışmış alt toprağı gevşetmek için kullanılan işleme araçlarından biridir?

A
Dipkazan
B
Tapan
C
Kırlangıçkuyruğu
D
Kazayağı
E
Tırmık
Soru 14

Kural olarak, arazide kullanılabilecek kalem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolma kalem
B
Kurşun kalem
C
Divit kalem
D
Uçlu kalem
E
Tükenmez kalem
Soru 15

Besin maddelerinin, yarı geçirgen kılcal kök hücresi duvarlarından bitkiye geçmesine ne ad verilir?

A
Perméabilité
B
Difüzyon
C
Ozmoz
D
Hidrolik iletkenlik
E
Dönüşüm
Soru 16

Belirli bir iyonun toprak çözeltisinde aşırı miktarlarda bulunması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açar?

A
Anyon, katyon uyuşmazlığı
B
Özgül iyon etkisi
C
Beslenme bozukluğu
D
Terselme
E
iyonik çekim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi hafif asit ortamı seven bitkilerden biridir?

A
Pancar
B
Böğürtlen
C
Pamuk
D
Yonca
E
Arpa
Soru 18

Arazi toplulaştırmada, ileride yer değiştirecek ve başka parçalarla birleştirilecek arazinin değeri aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle hesaplanır?

A
SİT alanı
B
Mekanik analiz
C
Parsel indeksi
D
Piknometre
E
Spektrometre
Soru 19

Toprakta en yaygın kullanılan ilk sürüm araçları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A
Devirerek işleyen araçlar
B
Karıştırarak işleyen araçlar
C
Alttan yırtarak işleyen araçlar
D
Yarı devirerek işleyen araçlar
E
Dikine yırtarak işleyen araçlar
Soru 20

Bir kazı işleminde ayrı bir yerde korunup saklanması gereken toprak katı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birikme horizonu
B
Ana materyal
C
Geçiş horizonları
D
Ana kaya
E
Yüzey toprağı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x