Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2016-2017 Final Sınavı

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu hızlandırır?

A
Ortamda kuvarsın bol olması
B
Ana materyalin gözenekli yapıda olması
C
Yükseltinin fazla olması
D
Az yağış alması
E
Düşük sıcaklığın yaşanması
Soru 2

Toprak oluşumunun, köklerin ve mikroorganizmaların en yoğun olduğu horizonlar aşağıdaki simgelerden hangisiyle gösterilir?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

Aşağıdaki bitkilerden hangisi asit toprakları sever?

A
Pamuk
B
Şeker pancarı
C
Yonca
D
Buğday
E
Çay
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi su erozyonuna karşı alınacak önlemlerden biridir?

A
Yüzeyi uzun süreli kapatan, güçlü bitki örtüsü kurmak
B
Toprağı, yüzeyindeki küçük taşlardan arındırmak
C
Gözenekliliği ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmak
D
Toprağı un ufak eden araçlar kullanmak
E
Anız yakmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toprağı devirerek işleyen bir sürüm aracıdır?

A
Kazayağı
B
Soklu pulluk
C
Anadolu sabanı
D
Otyolar
E
Diskli tırmık
Soru 6

Bitki besleme alanında ilk ölçüme dayalı deneysel çalışmalar kim tarafından yapılmıştır?

A
J.B. Lawes
B
Stephan Hales
C
John Woodward
D
J.B. van Helmont
E
Joseph Priestley
Soru 7

Minimum Yasası olarak bilinen görüşleri ile bitki besleme ve gübreleme alanında çalışanların düşüncelerine uzun süre yön veren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Al f re d Müntz
B
Heinrich Caro
C
Julius von Sachs
D
Hermann Hellriegel
E
Justus von Liebig
Soru 8

Tarla denemeleriyle ortaya koyduğu sonuçlar nedeniyle Tarla denemecilerinin babası olarak bilinen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Senebier (1742-1809)
B
Jan Ingen-Housz (1730-1799)
C
Justus von Liebig (1803-1873)
D
L. J.Gay-Lussac (1778-1850)
E
Jean B. Boussingault (1802-1887)
Soru 9

Alman bilim insanları Adolf Frank ve Heinrich Caro aşağıdakilerden hangisinin sentezi ile Azotlu gübre üretmişlerdir?

A
Fosfat
B
Kalsiyum
C
Potasyum
D
Amonyak
E
Magnezyum
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi toprakta bulunan azot formlarından biri değildir?

A
inorganik azot bileşikleri
B
Elementel azot
C
Sıvı Azot
D
Amonyum
E
Organik azot bileşikleri
Soru 11

Çözünebilir haldeki fosforun toprak tarafından tutulmasına ne ad verilir?

A
Fosfor Nitrifikasyonu
B
Fosfor Erezyonu
C
Fosfor Fiksasyonu
D
Fosfor Aminizasyonu
E
Fosfor Kalsifikasyonu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi baklagil bitkilerinin köklerinde nodüller oluşturarak ortak yaşayıp havanın bağımsız azotunu bitkiye kazandıran bakterilere örnektir?

A
Nitrosomonas bakterileri
B
Rizobium bakterileri
C
Laktobasilus bakterileri
D
Clostridium bakterileri
E
Azotobakterler
Soru 13

Aynı yüklü iyonların arasında, birbirlerinin yerine geçme eğilimiyle, diğerlerini tutundukları yerden sökmeleri şeklinde gözlenen rekabete ne ad verilir?

A
Antogonistik etki
B
izotonik etki
C
interaksiyon
D
Adhezyon
E
Sinergistik etki
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinde şişme doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Seçici geçirgen bir zardan her türlü maddenin geçmesidir.
B
Turgor ve Ozmos'u açıklayan fizikokimyasal bir olgudur.
C
Jel halindeki kolloidlerin miselleri arasına su alarak, katı yapılarını kaybetmeden hacimlerinin artmasıdır.
D
Bitkinin fotosentez yapmasında temel rolü olan önemli bir etmendir.
E
Atom, molekül gibi madde parçacıklarının ortamlar arasında yer değiştirmesidir.
Soru 15

Bitkilerde Ca noksanlığı öncelikli olarak aşağıdaki organların hangisinde gözlenir?

A
Yaşlı yapraklarda
B
Köklerde
C
Gövdede
D
Genç yapraklarda
E
Tohumda
Soru 16

Aşağıdaki besin elementlerinden hangisi bitkiye yeşil renk veren klorofil moleküllerinde merkez atomu olarak yer alır?

A
Potasyum
B
Fosfor
C
Azot
D
Kükürt
E
Magnezyum
Soru 17

Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırmak, parazitlerin gelişimi ve zararını azaltabilmek, bitkide tuz-su oranını dengelemek, enzim aktivitesini artırmak ve stoma hareketlerini düzenlemek gibi bir çok önemli işlevi vardır.
Yukarıda sözü edilen besin elementi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Potasyum
B
Azot
C
Fosfor
D
Kalsiyum
E
Magnezyum
Soru 18

Klor, bitki kökleri ile alındıktan sonra hangi hücresel yapı ile iletim borularına taşınır?

A
Kloroplast
B
Sim plast
C
Vakuol
D
Apoplast
E
Protoplast
Soru 19

Aşağıdaki elementlerden hangisi mutlaka gerekli mikro bitki besin elementlerinden biridir?

A
Magnezyum (Mg)
B
Azot (N)
C
Fosfor (P)
D
Demir (Fe)
E
Kalsiyum (C)
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin Cu alımı üzerinde etkili değildir?

A
Toprak sıcaklığı
B
Toprağın P içeriği
C
Toprağın Ni içeriği
D
Toprak tuzluluğu
E
Toprak pH’ı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x