Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2017-2018 Final Sınavı

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de toprak işleme hangi arazilerde yapılmaktadır?

A
Kentsel dönüşüme uğrayacak arazilerde
B
Yalnızca orman arazilerinde
C
Tarım arazilerinde ve ormanlarda
D
Yalnızca tarım arazilerinde
E
Tarım arazilerinde, ormanlarda ve otlaklarda
Soru 2

Aşağıdaki bitki besin elementlerinden hangisi meyve ağaçlarına ilkbahardan başlayarak azar azar, 2-3 bölümde verilmelidir?

A
Fosfor
B
Azot
C
Potasyum
D
Çinko
E
Demir
Soru 3

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde toprağın organik maddesinin genellikle düşük olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprağı eşeleyip su kaybını hızlandıran köstebek ve karınca gibi canlılar
B
Bu bölgelerde kışların çok soğuk geçmesi
C
Mineralizasyonun yavaş seyretmesi
D
Sürekli organik artıklarla beslenen solucanlar
E
ilkbaharda nemli ve sıcak ortamda aşırı çalışan mikrobiyel canlılar
Soru 4

Aşağıdaki topraklardan hangisinde horizonlar cok net, çoğu zaman sayıca fazla ve kalındır?

A
Genç topraklarda
B
Sodyumlu topraklarda
C
Organik topraklarda
D
Normal (olgun) topraklarda
E
Yaşlı topraklarda
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi borlu toprakların geri kazammında uygulanabilir bir yöntemdir?

A
Toprağa sodyum karbonat karıştırılması
B
Bora duyarlı bitki yetiştirilmesi
C
Toprağın bol suyla yıkanması
D
Toprağın derinliklerine boru döşenmesi
E
Toprağın altüst edilmesi
Soru 6

Alman bilim insanları Adolf Frank ve Heinrich Caro aşağıdakilerden hangisinin sentezi ile Azotlu gübre üretmişlerdir?

A
Amonyak
B
Potasyum
C
Kalsiyum
D
Magnezyum
E
Fosfat
Soru 7

Minimum Yasası olarak bilinen, bitki besleme ve gübreleme alanında çalışanların düşüncelerine uzun süre yön veren yaklaşım aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

A
Julius von Sachs
B
Heinrich Caro
C
Justus von Liebig
D
Hermann Hellriegel
E
Al f re d Müntz
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tarımsal Nano Biyoteknolojinin bileşenlerinden biri değildir?

A
Biyoloji
B
Fizik
C
Biyoteknoloji
D
NanoTeknoloji
E
Kültürel işlemler
Soru 9

Potasyum topraklarda kil mineralleri halinde de bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen duruma örnek bir mineraldir?

A
illit
B
Apatit
C
Kalsit
D
Epsomit
E
Pirit
Soru 10

Kompost yığını kaç ay sonra gübre olarak kullanıma hazır hale gelir?

A
1-2 ay
B
3-4 ay
C
5-6 ay
D
10-12 ay
E
24-48 ay
Soru 11

Toprak içerisinde N kapsayan organik maddenin parçalanarak inorganik N bileşiklerinin açığa çıkmasına ne ad verilir?

A
Nitrifikasyon
B
Aminizasyon
C
Mineralizasyon
D
immobilizasyon
E
Amonifikasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi endotermik bir olaydır?

A
Kitle hareketi
B
Suyun donması
C
Osmoz
D
Suyun buharlaşması
E
Şişme
Soru 13

Bitki besin elementlerinin yapraktan diğer organlara taşınmasında etkili olan iletim demeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Floem
B
Kasparian şeridi
C
Kök hücreleri
D
Kütiküla
E
Meristematik yöre
Soru 14

Transpirasyon nedir?

A
Bitkinin besin elementi ve su almasında ortaya çıkan antogonistik etkileşimdir.
B
Mobil ve immobil elementlerin bitkideki hareket etme özellikleridir.
C
Kök hücrelerinin hipertonik özellikleri nedeniyle toprak çözeltisinden su alma eğilimidir.
D
Bitkinin büyük çoğunluğu stomalardan olmak üzere buhar halinde su kaybetmesidir.
E
Bitkinin kökleri aracılığıyla su alması ve bu suyu hücrelere vermesidir.
Soru 15

Aşağıdaki besin elementlerinden hangisi bitki bünyesine havadan alınmaktadır?

A
Fosfor
B
Karbon
C
Çinko
D
Potasyum
E
Magnezyum
Soru 16

Lüks tüketim aşağıdaki besin elementlerinden hangisinin fazla kullanılmasında ortaya çıkan bir durumdur?

A
Fosfor
B
Azot
C
Çinko
D
Potasyum
E
Magnezyum
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için makro besin elementi değildir?

A
Kalsiyum
B
Azot
C
Demir
D
Potasyum
E
Fosfor
Soru 18

Bitkilerde yaşamsal öneme sahip aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında Molibden yer alır?

A
Fosfolipaz
B
Nitrat redüktaz
C
Karboksipeptidaz
D
Alkalin fosfataz
E
Alkol dehidrogenaz
Soru 19

Mangan noksanlığına genellikle aşağıdaki topraklardan hangisinde rastlanır?

A
Kireçli alkalin ve kumlu bünyeli topraklarda
B
Nötr pH’lı ve killi bünyeli topraklarda
C
Yaşlı ve düşük pH’lı topraklarda
D
Düşük pH’lı ve killi bünyeli topraklarda
E
Nötr pH’lı ve tın bünyeli topraklarda
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde Zn noksanlığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır?

A
Uç yapraklarda kuruma görünümü
B
Yaprakların beyaza dönük renk alması
C
Yaşlı yapraklarda parçalı kloroz görünümü
D
Yaşlı yapraklarda buruşma
E
Rozet yaprak görünümü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x