Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki besin elementlerinden hangisi bitkiye yeşil renk veren klorofil moleküllerinde merkez atomu olarak yer alır?

A
Magnezyum
B
Azot
C
Kükürt
D
Potasyum
E
Fosfor
Soru 2

Tamponluk, plastiklik, agregat oluşturma ve şişme-büzülme aşağıdakilerden hangisinin yaygın özellikleridir?

A
Kumların
B
Killerin
C
Çakılların
D
Taşların
E
Millerin
Soru 3

Klor, bitki kökleri ile alındıktan sonra hangi hücresel yapı ile iletim borularına taşınır?

A
Kloroplast
B
Si m pl ast
C
Apoplast
D
Protoplast
E
Vakuol
Soru 4

Bitki besin elementi noksanlıklarında yapraklarda gözlenen sararmalara genel olarak ne ad verilir?

A
Kohezyon
B
Fiksasyon
C
Nekroz
D
Kloroz
E
Stoma
Soru 5

Kural olarak, arazide kullanılabilecek kalem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uçlu kalem
B
Dolma kalem
C
Divit kalem
D
Kurşun kalem
E
Tükenmez kalem
Soru 6

Mugineik ve avenik asitler gibi protein olmayan amino asit formundaki yapılara ne ad verilir?

A
Fitosiderofor
B
Kileyt
C
Molibden
D
Rizosfer
E
Simplast
Soru 7

Topraktaki alınabilir P ve K miktarını belirlemeye yarayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bray Yöntemi
B
Liebig Yöntemi
C
Mitscherlich Saksı Denemesi Yöntemi
D
Neubauer Saksı Denemesi Yöntemi
E
izleme Tekniği Yöntemi
Soru 8

Toprakta en yaygın kullanılan ilk sürüm araçları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A
Karıştırarak işleyen araçlar
B
Devirerek işleyen araçlar
C
Yarı devirerek işleyen araçlar
D
Alttan yırtarak işleyen araçlar
E
Dikine yırtarak işleyen araçlar
Soru 9

Toprakta birikme horizonu aşağıdaki simgelerden hangisiyle gösterilir?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Bitki besleme alanında ilk ölçüme dayalı deneysel çalışmalar kim tarafından yapılmıştır?

A
Joseph Priestley
B
John Woodward
C
Stephan Hales
D
J.B. Lawes
E
J.B. van Helmont
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yeşil gübrelemede kullanılan bitkilerden biridir?

A
Domates
B
Biber
C
Ispanak
D
Maydanoz
E
Fiğ
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisinden yararlanan, fotosentezle besin üretebilen en ilkel canlıdır?

A
Virüsler
B
Şapkalı mantarlar
C
Algler
D
Protozoa
E
Uğur böcekleri
Soru 13

Vermikompost (vermikest) nasıl elde edilir?

A
Toprakların laboratuvar ortamında, havanda dövülmesiyle
B
Organik atıkların mikrobiyel canlılarla ayrıştın İmasıyla
C
Organik atıkların solucanlarla kompostlaştırılması yoluyla
D
Leonarditin üzerine hidroklorik asit eklenmesiyle
E
Organik atıklarla mineral tanelerin iyice birbirine karıştırılmasıyla
Soru 14

Horizon nedir?

A
Toprakta birbirine paralel katmanların her biridir.
B
Gübrelerin saklandığı depodur.
C
Çimentolu toprak kümesidir.
D
Toprağın düşey kesitidir.
E
Traktörün tarladaki tekerlek izleridir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mikorizaların salgıladığı değerli bir salgıdır?

A
Glomalin
B
Lipid
C
Dehidrogenaz
D
Dekstroz
E
Beta karoten
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toprak sıkışmasının yol açtığı zararlardan biridir?

A
Suyun toprağa girişinin kolaylaşması
B
Demir kayıplarının artması
C
Fosfor kayıplarının artması
D
Azot kayıplarının artması
E
Toprağın daha fazla havalanması
Soru 17

Bitki kökleri suyu aşağıdakilerden hangisi yoluyla alır?

A
Katyonik dengelemeyle
B
iyonik değişimle
C
Ozmoz yoluyla
D
Elektroforez yoluyla
E
Anyonik dengelemeyle
Soru 18

Transpirasyon nedir?

A
Bitkinin besin elementi ve su almasında ortaya çıkan antogonistik etkileşimdir.
B
Bitkinin kökleri aracılığıyla su alması ve bu suyu hücrelere vermesidir.
C
Bitkinin büyük çoğunluğu stomalardan olmak üzere buhar halinde su kaybetmesidir.
D
Kök hücrelerinin hipertonik özellikleri nedeniyle toprak çözeltisinden su alma eğilimidir.
E
Mobil ve immobil elementlerin bitkideki hareket etme özellikleridir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x