Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2017-2018 Vize Sınavı

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toprağın özelliklerini değiştiren insan etkinlikleri arasında yer almaz?

A
Sulama, gübreleme gibi eklemeler
B
Taşlılık, tuzluluk gibi sorunlarla savaşılması
C
Organik ve inorganik ürünlerin işlemeyle birbirine karıştırılması
D
Her hasatta topraktan bir miktar bitki besin maddesinin uzaklaştırılması
E
Çok ses çıkaran arazi araçlarının kullanılması
Soru 2

Akaçlama nedir?

A
Anyonlarla katyonların bir araya gelmesidir.
B
Karadeniz Bölgesinde pekmeze toprak karıştırılmasıdır.
C
Arazideki fazla suyun dışarı atılmasıdır.
D
Toprağın geceleri serinlemesidir.
E
Bol havalanan toprağın zamanla ağarmasıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir tortul kayaçtır?

A
Granit
B
Kiltaşı
C
Gabro
D
Bazalt
E
Diyorit
Soru 4

Yaşlı topraklar aşağıdakilerden hangisinde yaygındır?

A
Yağışın bol, sıcaklığın yüksek olduğu tropikal bölgelerde
B
Mikroorganizma etkisinin yoğun olduğu yerlerde
C
Çöllerde
D
Yoğun erozyon etkisinde kalan alanlarda
E
ibreli ağaçların egemen olduğu ormanlarda
Soru 5

Bir ölçü silindirine 400 ml su konup, üzerine 100 g toprak ekleniyor. Hava kabarcıkları çıkarıldıktan sonra silindirdeki su düzeyi 438 ml ölçülüyor.
Yukarıdaki deney ile toprağın hangi özelliği belirlenmek istenmiştir?

A
Bünyesi (tekstürü)
B
Kireç kapsamı
C
Islanınca renginin koyulaşması
D
Hacim ağırlığı
E
Yoğunluğu
Soru 6

Furda yapılı bir toprakta kümeleşmiş toprakların büyüklüğü yaklaşık olarak ne kadardır?

A
Elma büyüklüğünde
B
Ortalama kesek büyüklüğünde
C
Mercimek büyüklüğünde
D
Fındık büyüklüğünde
E
Gözle görülmeyecek kadar küçük
Soru 7

Baklagillerin köklerinde yaşayıp, toprağa azot kazandıran bakteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Termit
B
E. Koli
C
Mikorizza
D
Streptokok
E
Rhizobium
Soru 8

Güneşin, yağmurun, tozun, rüzgârın toprakla buluştuğu, toprağın en dinamik katmanı olarak adlandırılan horizon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ai
B
A2
C
A3
D
C
E
R
Soru 9

“Organik artıkları deşenler”, “yüzey toprağını kazanlar” ve “derin toprakta gece çalışanlar” olmak üzere üç ana grupta toplanan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köstebekler
B
Solucanlar
C
Mantarlar
D
Örümcekler
E
Tavşanlar
Soru 10

Fosfor bileşiklerinin bitkilere en yararlı olduğu pH aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0-1
B
1,5-3
C
4-5,5
D
6,5-7
E
12-15
Soru 11

Tamponluk, plastiklik, agregat oluşturma ve şişme-büzülme aşağıdakilerden hangisinin yaygın özellikleridir?

A
Çakılların
B
Killerin
C
Millerin
D
Kumların
E
Taşların
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bilinen en yaygın 1:1 tipi kil mineralidir?

A
Kaolinit
B
illit
C
Allofan
D
Montmorillonit
E
Vermikulit
Soru 13

Toprakta aşırı tuzluluğu gidermenin tek ekonomik yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprağı kireçlemek
B
Toprağa kum ekleyip karıştırmak
C
Tuzları yıkayıp ortamdan uzaklaştırmak
D
Toprağa gereğince asit uygulamak
E
Toprağa gereğince alkali uygulamak
Soru 14

Aşağıdaki kirlilik türlerinden hangisi toprağın betonla kaplanıp gömülmesini gerektirir?

A
Hayvansal üretim artıkları
B
Aşırı kurtlanmış topraklar
C
Radyoaktif atıklar
D
Uçucu organik bileşikler
E
Çöp yığınları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toprak sıkışmasının yol açtığı zararlardan biridir?

A
Toprağın daha fazla havalanması
B
Fosfor kayıplarının artması
C
Suyun toprağa girişinin kolaylaşması
D
Azot kayıplarının artması
E
Demir kayıplarının artması
Soru 16

Normal gübreleme isteği analizleri için yapılacak bir örneklemede yaklaşık olarak kaç kg toprak örneği alınır?

A
1
B
3
C
5
D
10
E
12
Soru 17

Jipsli topraklarda aşağıdaki bitki besin maddelerinden hangisinin eksikliğine rastlanmaz?

A
Azot
B
Potasyum
C
Fosfor
D
Bakır
E
Kalsiyum
Soru 18

Vermikompost (vermikest) nasıl elde edilir?

A
Leonarditin üzerine hidroklorik asit eklenmesiyle
B
Organik atıkların solucanlarla kompostlaştırılması yoluyla
C
Organik atıkların mikrobiyel canlılarla ayrıştırılmasıyla
D
Organik atıklarla mineral tanelerin iyice birbirine karıştırılmasıyla
E
Toprakların laboratuvar ortamında, havanda dövülmesiyle
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi alt topraktaki sıkışık katmanın giderilmesi veya derinlerdeki geçirimsiz bantların yok edilmesi için kullanılan araçlardan biridir?

A
Kazayağı
B
Kültivatör
C
Tırmık
D
Dipkazan
E
Kırlangıçkuyruğu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ekim ve dikimle birlikte en yaygın ve en eski tarımsal girdidir?

A
Budama
B
Sulama
C
Toprak işleme
D
ilaçlama
E
Gübreleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x