Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2018-2019 Vize Sınavı

Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için zehirli bir toprak olabilir?

A
Su tutma yeteneği gereğinden fazla olan toprak
B
Bazalt ana kayasından oluşan toprak
C
Maden artıklarının döküldüğü toprak
D
Hidrolize uğrayan toprak
E
Kireçtaşının ayrışmasıyla oluşan toprak
Soru 2

Buharlaşma oranının yağışlara göre çok yüksek olduğu, dışarı akıntısı olmayan alanlarda aşağıdakilerden hangisi birikir?

A
Organik artıklar
B
Güneş ışınları
C
Tuzlar
D
Mikroorganizmalar
E
Kazık köklü bitkiler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi toprak çözeltisinde yaygın oranda bulunan iyonlardan biridir?

A
Lityum
B
Baryum
C
Stronsiyum
D
Sülfat
E
Molibdat
Soru 4

Toprakta artan tuzluluğun zararsız düzeyde tutulması için arazideki fazla suyun dışarı atılmasına ne ad verilir?

A
Oksidasyon
B
Karbonasyon
C
Redüksiyon
D
Akaçlama
E
Çökelme
Soru 5

Kalıcı solma noktası nedir?

A
Toprakta suyun enerjisinin, atmosfer basıncını yenmesidir.
B
Hastalıktan kurtulamayan bitkinin solgunluğudur.
C
Toprakta aşırı kurumanın yol açtığı renk açılmasıdır.
D
Toprağa, taşıyabileceğinden fazla su uygulanmasıdır.
E
Uzun süre susuz kalan toprakta bitkilerin solmasıdır.
Soru 6

Hidrometre yöntemi ile toprağın hangi özelliği ölçülür?

A
Toprağın kireç kapsamı
B
Toprak bünyesi (tekstür)
C
Toprak tanelerinin reaksiyon eğilimi
D
Toprağın organik madde kapsamı
E
Toprak yapısı (strüktür)
Soru 7

Aşağıdaki topraklardan hangisinde toprak yapısından söz edilemez?

A
Çok killi topraklarda
B
Solucanların bol olduğu topraklarda
C
Gereğinden fazla organik madde kapsayan topraklarda
D
Çok kumlu topraklarda
E
Orta bünyeli topraklarda
Soru 8

Toprak oluşumunun, köklerin ve mikroorganizmaların en yoğun olduğu horizonlar aşağıdaki simgelerden hangisiyle gösterilir?

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Toprak çözeltisinin reaksiyonu aşağıdaki aygıtlardan hangisiyle ölçülür?

A
Piknometre
B
Spektrometre
C
Nanometre
D
Hidrometre
E
pH metre
Soru 10

Ahır gübresinin bir kenarda yığın olarak bekletilmesi ile içindeki elverişsiz asitlik, hastalık etmenleri, parazit yumurtaları vb. olumsuzlukların giderilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?

A
Yeşil gübreleme
B
Kızışma
C
Hafifleme
D
Kuruma
E
Yenileme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toprağa organik madde kazandırmak için uygulanan organik atıklardan biri değildir?

A
Ham petrol ürünleri
B
Kan tozu
C
Öğütülmüş kemik
D
Boynuz tozu
E
Deniz yosunları
Soru 12

Değişebilir katyon nedir?

A
Kil kristallerinde yer alan katyondur.
B
Alt topraktan üst toprağa geçebilen katyondur.
C
Yoğun ortamda yerini anyonlara bırakan katyondur.
D
Killerin yüzeyinde tutulan katyondur.
E
Islandığında niteliği değişen katyondur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi su erozyonuna karşı alınacak önlemlerden biridir?

A
Yüzeyi uzun süreli kapatan, güçlü bitki örtüsü kurmak
B
Anız yakmak
C
Gözenekliliği ve yüzey pürüzlülüğünü azaltmak
D
Toprağı, yüzeyindeki küçük taşlardan arındırmak
E
Toprağı un ufak eden araçlar kullanmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sıkışmış alt toprağı gevşetmek için kullanılan işleme araçlarından biridir?

A
Tapan
B
Kırlangıçkuyruğu
C
Kazayağı
D
Tırmık
E
Dipkazan
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sıkışmış toprağın özelliklerinden biri değildir?

A
Azalan su tutma kapasitesi
B
Artan toprak direnci
C
Azalan yüzey akışı
D
Azalan gözeneklilik
E
Artan hacim ağırlığı
Soru 16

Besin maddelerinin, yarı geçirgen kılcal kök hücresi duvarlarından bitkiye geçmesine ne ad verilir?

A
Dönüşüm
B
Ozmoz
C
Difüzyon
D
Hidrolik iletkenlik
E
Permeabilite
Soru 17

Arazi toplulaştırmada, ileride yer değiştirecek ve başka parçalarla birleştirilecek arazinin değeri aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle hesaplanır?

A
Parsel indeksi
B
Mekanik analiz
C
Spektrometre
D
Piknometre
E
SİT alanı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi topraklarda aşırı tuzun yıkanıp uzaklaştırılmasını engelleyen öğelerden biri değildir?

A
Çıkış ağzı bulunmaması
B
Çevresel sorunlar
C
Üst gübre kullanımı
D
Yeterli hacimde yıkama suyunun olmayışı
E
Yüksek maliyet
Soru 19

Arazi kullanımında aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin uygulanması iş verimini yükseltir?

A
Yamuk
B
Dikdörtgen
C
Daire
D
Kare
E
Üçgen
Soru 20

Toprakta en yaygın kullanılan ilk sürüm araçları aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır?

A
Alttan yırtarak işleyen araçlar
B
Dikine yırtarak işleyen araçlar
C
Yarı devirerek işleyen araçlar
D
Karıştırarak işleyen araçlar
E
Devirerek işleyen araçlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x