Tüketici Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

Tüketici Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tehlikeli hale gelen malın toplatılmasını talep etme, aşağıdaki temel tüketici haklarından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Tercihte bulunma hakkı
B
Sesini duyurma hakkı
C
Tazmin hakkı
D
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
E
Bilgilendirilme hakkı
Soru 2

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tüketiciye tanınmış olan korumadan yararlanamaz?

A
Doktorun yanlış iğne yapması sonucu hastanın uzun süre çalışamaması
B
Tamir ettirilen otomobilin çalışmaması
C
Gönderilen eşyanın, kargo şirketinde düşürülerek kırılması
D
Vatandaşın, belediyenin hatalı yaptığı yolda düşüp yaralanması
E
Hatır için arkadaşının evini boyayan kişinin, evdeki avizeyi kırması
Soru 3

Bir reklamın aldatıcı reklam olarak kabul edilebilmesi öncelikle aşağıdaki hususlardan hangisine bağlıdır?

A
Tüketicinin özelliklerine
B
Hedef kitlenin kabul etmesine
C
Hedef kitlenin aldanmasına
D
Reklam verenin kapasitesine
E
Mal ve hizmetin özelliklerine
Soru 4

Bağlı kredilerde, mal veya hizmetin hiç veya gereği gibi teslim veya ifa edilmemesi halinde kredi verenin sorumluluğu kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 5

Tüketici kredisi sözleşmesinin özelliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tüketici kredisi sözleşmesinin belli bir özelliği tanımlanmamıştır.
B
Mecburi ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
C
Mecburi ve eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
D
Rızai ve tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
E
Rızai ve eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
Soru 6

Tüketiciye verilen kredinin belli bir mal veya hizmete bağlantısının kurulmadığı; kredinin tüketiciye nakit olarak ödenerek, tercihin tamamen tüketiciye bırakıldığı kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrudan nakit olarak verilen tüketici kredisi
B
Bağlı tüketici kredisi
C
Kredili mevduat hesabı
D
Tedarik kredisi
E
Finanse edilmiş taksitle satım
Soru 7

Yazılı şekilde kurulmayan bir tüketici kredisi sözleşmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sözleşmenin yazılı olarak akdedilmesi zorunlu değildir.
B
Sözleşme tarafların iradesinden bağımsızdır.
C
Sözleşme ancak tarafların iradelerini açıkça belirtmeleri durumunda geçerli olur.
D
Sözleşme kesin hükümsüzdür (batıldır).
E
Taraflar istedikleri anda sözleşmenin varlığını inkâr edebilir.
Soru 8

Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında, birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren sözleşmelere ne ad verilir?

A
Kampanyalı sözleşmeler
B
Devre tatil sözleşmeleri
C
Paket tur sözleşmeleri
D
Abonelik sözleşmeleri
E
Promosyonlu sözleşmeler
Soru 9

Gazeteye abone olan kişilere dergi hediye edilmesi uygulaması aşağıdaki satış türlerinden hangisine örnektir?

A
Abonelik satışı
B
Mesafeli satış
C
Promosyonlu satış
D
iş yeri dışında yapılan satış
E
Kampanyalı satış
Soru 10

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında işyeri dışında kurulacak sözleşmeler bakımından aşağıdakilerden hangisi satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri arasında yer almaz?

A
Tüketiciye verilen mal veya hizmetin karşılığı teminat alınması
B
Sözleşmeye tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasının sağlanması
C
Sözleşmenin konusunu teşkil eden mal veya hizmetin tüketiciye verilmesi
D
Kurulan sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi
E
Tüketicinin kurulan sözleşmeyi imzalamasının sağlanması
Soru 11

Sözleşme kurulduktan sonra tek taraflı irade beyanıyla veya eşdeğer etkide zımni bir davranışla ilk baştaki iradenin etkisizleştirilmesi, ortadan kaldırılması veyahut sözleşmenin hukuksal sonuç doğurmasının önüne geçilmesine ne ad verilir?

A
iade etme hakkı
B
Geri alma hakkı (cayma hakkı)
C
Kabul etmeme hakkı
D
istememe hakkı
E
Reddetme hakkı
Soru 12

Paket tur sözleşmelerinde aşağıdakilerden hangisi tüketici haklarından biri değildir?

A
Bedelin indirilmesini isteme
B
Tazminat
C
Sözleşmeden dönme
D
Aracının sorumlu tutulması
E
Teminat gösterilmesini isteme
Soru 13

Mesafeli sözleşmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Taraflar arasında belli bir mesafe mevcuttur.
B
Sözleşmenin akdedilmesi işlemi telefon, faks, internet gibi vasıtalar ile yapılır.
C
Sözleşme konusu mal veya hizmet arzı, yazılı veya görsel yayın araçları ile gerçekleştirilmektedir.
D
Eksik iki tarafa borç yükleyen rızaî sözleşmelerdir.
E
Tüketici belli bir bedel ödemeyi, karşı taraf ise bu bedel karşılığında taşınır mal mülkiyetini devir veya taşınmaz malların kullanım hakkının devrini gerçekleştirmeyi ya da belli bir hizmet sunmayı kabul eder.
Soru 14

Program aralarına verilen reklamların mal ve hizmetlerin tanıtılması ve pazarlanması bakımından yetersiz kaldığı düşüncesinden hareketle, bazı televizyon kanallarının sadece bu maksatla kurulması ve yayın yapması yöntemine ne ad verilir?

A
Telepazar
B
Telesupermarket
C
Teledükkan
D
Telemağaza
E
Teleshopping
Soru 15

Tüketici hakem heyeti tarafından tüketici lehine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A
Tüketici
B
Karşı taraf
C
Kaymakamlık
D
Ticaret il müdürlüğü
E
Bakanlık
Soru 16

Tüketici hakem heyeti kararlarına itirazı inceleyen yetkili tüketici mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malın teslim edildiği veya hizmetin ifa edildiği yer mahkemesi
B
Tüketicinin tüketici derneğine başvurduğu yer mahkemesi
C
Ticaret il müdürünün uygun bulduğu yer mahkemesi
D
Tüketici hakem heyetinin bulunduğu yer mahkemesi
E
Tüketici derneklerinin uygun bulduğu yer mahkemesi
Soru 17

Satışa sunulan seri malın ayıplı olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde üretici veya ithalatçı, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç ay içinde malın ayıbını ortadan kaldırmakla yükümlüdür?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 18

Tüketici Hakem Heyeti başvuruları aşağıdaki yerlerden hangisine yapılır?

A
Maliye Bakanlığı'nın uygun bulduğu yerdeki tüketici hakem heyetine
B
Tüketici mahkemelerinin olduğu yerdeki tüketici hakem heyetine
C
Tüketici derneklerinin uygun bulduğu yerdeki tüketici hakem heyetine
D
Malın üretildiği yerdeki tüketici hakem heyetine
E
Tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine
Soru 19

Tüketici Konseyi yılda en az kaç kez toplanır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 20

Tüketici hakem heyetinin oluşumunun sağlanamadığı yerlerde noksan üyelikler, ilçelerde aşağıdakilerden hangisi tarafından tamamlanır?

A
Sanayi ve ticaret odası başkanı
B
Kaymakam
C
Belediye başkanı
D
Vali
E
Ticaret il müdürü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x