Tüketici Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Tüketici Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüketiciyi esas alan ve birçok kavramı tüketiciyi esas alarak tanımlayan tüketici hukuku sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma sistem
B
Objektif sistem
C
Modern sistem
D
işletme sistemi
E
Sübjektif sistem
Soru 2

Tüketici işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüketici işlemleri kural olarak tüketici sözleşmelerini içerir.
B
Tüketici işlemlerinde satıcı ve sağlayıcılar kamu kurum ve kuruluşu olabilirler.
C
Tüketici işlemlerinde taraflardan biri satıcı ya da sağlayıcı olabilir.
D
Tüketici işlemlerinde satıcı ve sağlayıcılar gerçek ve tüzel kişi olabilirler.
E
Tüketici işlemlerinde taraflardan birinin tüketici olması yeterlidir, diğer tarafın kimliği önemli değildir.
Soru 3

Avrupa Birliği’nde ilk kez açıkça tüketici kavramına yer verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brüksel Antlaşması
B
Amsterdam Antlaşması
C
Paris Antlaşması
D
Maastricht Antlaşması
E
Roma Antlaşması
Soru 4

Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri yönetmeliği aşağıdaki temel tüketici haklarından hangisini korumaya yönelik olarak çıkarılmıştır?

A
Eğitilme hakkı
B
Temel ihtiyaçları karşılama hakkı
C
Tazmin hakkı
D
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
E
Bilgi edinme hakkı
Soru 5

Tüketicilerin uygun fiyat ve iyi kalitede temel mallara ulaşabilmesini sağlayarak; hayatta kalma, yeterli yiyecek, giyecek, barınak, güvenlik ve sağlık garantisi içeren temel tüketici hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik çıkarların korunması hakkı
B
Bilgi edinme hakkı
C
Temel ihtiyaçları karşılama hakkı
D
Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı
E
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı J.F. Kennedy tarafından ilan edilen dört temel tüketici hakkından biri değildir?

A
Tüketicinin eğitilmesi
B
Tüketicinin bilgi edinmesi
C
Tüketicinin tazmin edilmesi
D
Tüketicinin örgütlenmesi
E
Tüketicinin sesini duyurması
Soru 7

Ayıplı mal nedeniyle sorumlu olanların sorumluluğu, ayıp daha sonradan ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren kaç yıllık zaman aşımına tabidir?

A
1
B
2
C
4
D
6
E
7
Soru 8

Aşağıdaki mallardan hangisi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tüketiciye tanınmış olan korumadan yararlanamaz?

A
Düşük voltajda gelen elektrik
B
Bozuk çıkan bilgisayar programı
C
Kalitesiz çıkan konut
D
imarlı olduğu belirtilerek satılıp, imarsız çıkan arsa
E
Çürük çıkan meyve
Soru 9

Ayıplı mal ve hizmetlerde tüketici tarafından malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkının seçilmesi durumunda bu talebin, sorumlu kişilere yöneltilmesinden itibaren azami kaç iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur?

A
20
B
30
C
40
D
50
E
55
Soru 10

Alışverişe konu edilen mal veya hizmetin ayıplı olması durumunda aşağıdakilerden hangisi tüketiciye karşı sorumlu değildir?

A
ihracatçı
B
Kredi veren
C
Servis istasyonları
D
Üretici
E
Sağlayıcı
Soru 11

Satın alınan bilgisayardaki işletim programının lisanssız olması durumunda aşağıdaki ayıplardan hangisinden söz edilir?

A
Manevi ayıp
B
ifa ayıbı
C
Ekonomik ayıp
D
Hukuki ayıp
E
Maddi ayıp
Soru 12

Ayıplı mal ve hizmetlere karşı tüketicinin hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönme hakkını kullanan tüketicinin satılanı iadeye hazır olduğunu bildirmesi yeterli değildir, ayrıca malı iade etmiş olması gerekir.
B
Sözleşmeden dönme hakkını kullanan tüketici ayrıca mal için yaptığı zorunlu ve faydalı masraflarını isteyebilir.
C
Tüketici, seçimlik hakkını bedelin indirilmesi yönünde kullandığında, sözleşme sona ermiş olmaz sadece edimde değişiklik olur.
D
Tüketici, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebini satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya karşı ileri sürebilir.
E
Tüketici, seçimlik hakkını indirim yönünde kullandığında, bedelden indirilecek miktar tarafların anlaşması ile belirlenebilir.
Soru 13

Bir gösteride beş sanatçının yer alacağı belirtilmiş iken üç sanatçının yer alması durumunda aşağıdaki ayıplardan hangisinden söz edilir?

A
Ekonomik ayıp
B
Hukuki ayıp
C
Maddi ayıp
D
Karma ayıp
E
ifa ayıbı
Soru 14

Reklam Kurulu inceleme ve denetim sonucuna göre gerekli gördüğü hallerde reklamlar için kaç aya kadar tedbiren durdurma cezası verebilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 15

Genel olarak hazırlanmış tüketici sözleşmelerinde haksız şartların yer alması durumunda, bu şartların sözleşme metninden çıkarılması için sözleşmeyi düzenleyene, ilgili Bakanlık tarafından kaç gün süre verilir?

A
20
B
30
C
40
D
50
E
60
Soru 16

I. Yanlış reklam
II. Eksik reklam
III. Yanıltıcı reklam
Yukarıdakilerden hangileri aldatıcı reklamın unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

Reklamın lafzının, reklamla vaat edilen hususları desteklemediği, tüketicinin karar verme sürecini etkileyecek esaslı unsurların saklandığı reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksik reklam
B
Çarpıcı reklam
C
Yanıltıcı reklam
D
Doyurucu reklam
E
Yanlış reklam
Soru 18

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirtilen iyiniyet kuralı ifadesinden farklı ve doğru olarak aşağıdakilerden hangisini kriter olarak belirlemiştir?

A
Dürüstlük kuralı
B
Tarafsızlık kuralı
C
Sabit niyet kuralı
D
Kesintisizlik kuralı
E
Bağlantısızlık kuralı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi genel işlem şartlarının özelliklerinden biri değildir?

A
Başlı başına sözleşme özelliği taşımayan kayıtlar olması
B
Çoğunlukla kitlelere yönelik sözleşmelerde görülmesi
C
Sözleşmenin kitlelere hitap eden tarafınca soyut olarak formüle edilmesi
D
Bireysel sözleşmelerden önce hazırlanması
E
Tarafları karşılıklı tatmin edici unsurları mutlaka içermesi
Soru 20

Bir hukuki işlemde, karşılıklı irade beyanlarından önce açıklanan ve sözleşmenin esaslı unsurlarını içermeyen irade açıklamasına ne ad verilir?

A
Teklif
B
Öneriye davet
C
Onay
D
Kabul
E
Öneri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x