Tüketici Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Tüketici Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiye ne ad verilir?

A
Üretici
B
Girişimci
C
işletmeci
D
Yönetici
E
Tüketici
Soru 2

Servis hizmeti verilmesi gerekli olan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının bulunamaması hâlinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu olur?

A
Bankalar
B
Leasing firmaları
C
Swap işlemlerini uygulayan firmalar
D
Bakanlık
E
Satıcı
Soru 3

Reklamı, reklam verenin talebi doğrultusunda hazırlayan veya reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiye ne ad verilir?

A
Reklam ajansı
B
ithalatçı
C
ihracatçı
D
Sendika
E
Sivil toplum örgütü
Soru 4

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden kaç gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur?

A
35
B
30
C
25
D
15
E
10
Soru 5

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketici kaç gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
14
Soru 6

Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda; konut finansmanı kuruluşu, kalan borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak konut finansmanı kuruluşunun bütün edimlerini ifa etmiş olması ve tüketicinin de birbirini izleyen en az ________ taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 7

Satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelere ne ad verilir?

A
Promosyonlu sözleşme
B
Serbest tüketici kredisi sözleşmesi
C
Mesafeli sözleşme
D
Bağlı tüketici kredisi sözleşmesi
E
Taksitle satış sözleşmesi
Soru 8

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren kaç ayı geçemez?

A
12
B
24
C
36
D
48
E
60
Soru 9

İş yeri dışında kurulan sözleşmelerle ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeye ne ad verilir?

A
Ön sözleşme
B
Yan sözleşme
C
Asıl sözleşme
D
ilk sözleşme
E
Geçici sözleşme
Soru 10

İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcıya verilen yetki belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
3 yıl
E
5 yıl
Soru 11

İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

A
Sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri
B
Sözleşmenin kurulduğu tarih
C
Ödemeye ilişkin bilgiler
D
Tüketicinin mal varlığı ile ilgili bilgiler
E
Mal ve hizmetin Türk Lirası olarak vergiler dâhil toplam fiyatı
Soru 12

I. Yazılı iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler
II. Telefonla yapılan sözleşmeler
III. Teleshopping yolu ile yapılan sözleşmeler
IV. Elektronik iletişim araçları ile yapılan sözleşmeler ve diğer iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler
Yukarıdakilerden hangileri mesafeli sözleşmelerinin türlerindendir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi paket tur düzenleyicisinin (aracısının) yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Ücret ve ek giderleri ödeme yükümlülüğü
B
Broşür ve sözleşmelerin bir örneğinin tüketiciye verilmesi yükümlülüğü
C
Hizmet edimlerini sağlama yükümlülüğü
D
Rehber bulundurma yükümlülüğü
E
Teminat gösterme yükümlülüğü
Soru 14

Devre tatil sözleşmelerinde satıcı veya sağlayıcı, sözleşmenin kurulmasından en az ________ önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bir ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1 gün
B
7 gün
C
10 gün
D
15 gün
E
1 ay
Soru 15

Günlük süreli yayınlarda promosyon uygulamasının süresi kaç günü geçemez?

A
90
B
75
C
60
D
55
E
50
Soru 16

Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelere ne ad verilir?

A
Kısa süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
B
Konut sözleşmeleri
C
Ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri
D
Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
E
Pasif tur sözleşmeleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakem heyeti üyelerinin taşıması gereken şartlardan biri değildir?

A
En az dört yıllık fakülte mezunu olmak
B
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
C
18 yaşından küçük olmamak
D
En az 2 yabancı dil bilmek
E
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Soru 18

Reklam Konseyinde temsil edilen kurum veya kuruluşlardan en az kaçının başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvurusu üzerine, Konsey üyelerinin kabul etmesi hâlinde gündeme madde eklenir?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 19

Tüketici örgütleri üst kuruluşlarınca açılacak davalarda bilirkişi ücreti ve davanın davacı aleyhine sonuçlanması durumunda, hükmedilen vekâlet ücretini aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A
Davalı
B
Tüketici
C
Davacı
D
Bakanlık
E
Tüketici örgütleri
Soru 20

Reklam Kurulu başkan dâhil en az kaç üyenin hazır bulunması ile toplanır?

A
15
B
13
C
11
D
9
E
7
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x