Tüketici Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı

Tüketici Hukuku 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kavram olarak tüketicinin korunması ilk defa aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
İtalya
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Fransa
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 2

Türkiye'de Cumhuriyet Dönemi'nde dolaylı olarak tüketicileri korumaya yönelik yasalar çıkarılmıştır. Bu yasalardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticarette Tağşişin Men'i Kanunu
B
Ölçü ve Ayarlar Kanunu
C
Türk Standartları Enstitüsü’nün Kuruluşuna Dair Kanun
D
ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
E
Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu
Soru 3

Ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiye ne ad verilir?

A
Tüketici
B
Girişimci
C
işletmeci
D
Yönetici
E
Üretici
Soru 4

Tüketici hukukunun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emredici kuralları yoktur.
B
Tüketici hukuku kurallarına ilişkin boşlukların doldurulmasında genel hükümlere başvurulur.
C
Tüketici lehine yorum yöntemi geçerlidir.
D
Diğer hukuk dallarından bağımsızdır.
E
Kendine özgüdür.
Soru 5

I. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
II. Tazmin (zararların giderilmesi) hakkı
III. Eğitilme hakkı
IV. Bilgi edinme (bilgilendirme) hakkı
Yukarıdakilerden hangileri temel tüketici haklarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
III ve IV
D
1,11I ve IV
E
1,1I, III ve IV
Soru 6

Tüketici malın ayıbını bilerek onu başkasına devretmiş ise veya ayıplı mal, tüketicinin elinde iken tüketicinin fiili ile yok olursa tüketici ________ hakkını kullanamayacak, sadece ________ isteyebilecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri sırasıyla birlikte ve doğru şekilde tamamlar?

A
bedel indirimi - sözleşmeden dönme
B
malın yenisi ile değiştirilmesi - sözleşmeden dönme
C
bedel indirimi - malın yenisi ile değiştirilmesi
D
sözleşmeden dönme - bedel indirimi
E
ücretsiz onarım - malın yenisi ile değiştirilmesi
Soru 7

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre; aşağıdakilerden hangisi mal kavramı içerisinde yer almaz?

A
Çürük çıkan meyve
B
Bozuk çıkan bilgisayar programı
C
Kalitesiz çıkan konut
D
imarlı olduğu belirtilerek satılıp, imarsız çıkan arsa
E
Bozuk çıkan cep telefonu
Soru 8

Servis hizmeti verilmesi gerekli olan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının bulunamaması hâlinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu olur?

A
Bakanlık
B
Bankalar
C
Leasing firmaları
D
Satıcı
E
Swap işlemlerini uygulayan firmalar
Soru 9

Bir malın sahip olması gereken renk, şekil, kalite vb. fiziki özelliklerde eksiklik bulunması durumunda söz konusu olan ayıp türüne ne ad verilir?

A
Soyut ayıp
B
Manevi ayıp
C
Maddi ayıp
D
Hukuki ayıp
E
Niteliksiz ayıp
Soru 10

Bir eşya (mal) üzerinde, iradeyle fiili hâkimiyet kurma eylemine ne ad verilir ?

A
Talep
B
Zilyetlik
C
Arz
D
ihtiyaç
E
istek
Soru 11

Ticari reklamlara ilişkin ilkeleri aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Reklam Kurulu
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Rekabet Kurulu
D
Tüketici Konseyi
E
Tüketici Hakem Heyeti
Soru 12

Ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurular ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
faktoring
B
lisanslama
C
ticari reklam
D
lojistik
E
patentleme
Soru 13

Reklamı, reklam verenin talebi doğrultusunda hazırlayan veya reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiye ne ad verilir?

A
Reklam ajansı
B
ithalatçı
C
ihracatçı
D
Sendika
E
Sivil toplum örgütü
Soru 14

Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda, mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari unvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması veya tanıtıcı mahiyette sunulmasına ne ad verilir?

A
Açık reklam
B
Aldatıcı reklam
C
Öncü reklam
D
Aktif reklam
E
Örtülü reklam
Soru 15

Çocuklara yönelik reklamlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ebeveynlerin çocuklarına yönelik; sevgi, şefkat, bağlılık gibi hassasiyetlerini istismar edemez.
B
Mal ve hizmetlerin edinilmesi için, çocukların sözleşme yapmalarını ima edecek ifadeler içeremez.
C
Çocukların taklit edebilecekleri şiddet unsurlarını içeremez.
D
Kültürel, ahlâki ve olumlu sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye veya kötülemeye yönelik unsurları içeremez.
E
Mal ve hizmeti kullanmanın veya bunlardan yararlanmanın gerektirdiği beceriyi olması gerekenden az gösterebilir.
Soru 16

Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin ne kadardan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir?

A
10 gün
B
15 gün
C
1 ay
D
45 gün
E
3 ay
Soru 17

Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde akdi faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden kaç gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur?

A
35
B
30
C
25
D
15
E
10
Soru 18

Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık ücret ve her türlü komisyon oranları ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayınlanmak üzere aşağıdaki kurumlardan hangisine iletir?

A
içişleri Bakanlığı'na
B
Pazarlama Örgütleri'ne
C
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na
D
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne
E
Rekabet Kurumu'na
Soru 19

Tüketici kredisi veya kredi kartına karşılık tüketici şahsi teminat verecek olursa, bu teminata ________ hükümleri uygulanacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
açık kefalet
B
bağlı kredi
C
adi kefalet
D
serbest kredi
E
müteselsil kredi
Soru 20

Kredi veren açısından verilen kredinin her türlü mal veya hizmet alımı ve tedariki için herhangi bir açıklama aranmaksızın nakit olarak verildiği tüketici kredisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finanse edilmiş taksitle satım kredisi
B
Doğrudan nakit olarak verilen tüketici kredisi
C
Tedarik kredisi
D
Bağlı tüketici kredisi
E
Zorunlu tüketici kredisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x