Tur Planlaması ve Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Tur Planlaması ve Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin planlama bölümlerinin maliyetleri dikkate alarak üzerinde odaklandıkları noktalardan biri değildir?

A
En uygun turistlerin tespiti
B
En uygun konaklama işletmelerinin tespiti
C
En uygun ulaştırma işletmelerinin tespiti
D
En uygun yiyecek - içecek işletmelerinin tespiti
E
Müze ve ören yerlerinin tespiti
Soru 2

Uçağın büyüklüğü ne olursa olsun koltukların tamamının tek bir operatör tarafından kiralanması olarak tanımlanan charter türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
IncentI ve Charter
B
Part Charter
C
Full Charter
D
Sub - Charter
E
Ad - Hoc Charter
Soru 3

Ürün ve hizmetleri toptan ya da büyük miktarlarda satın alarak, stok bulunduran ve diğer üretici ya da aracılara satan veya paketler şeklinde sattıran büyük aracı işletmelere ne ad verilir?

A
Seyahat acentası
B
Turist rehberlik bürosu
C
Konaklama işletmesi
D
Toptancı seyahat acentası
E
Tur operatörü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dinlence paketlerinde tüketicilerin tatil yeri seçiminde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A
Tüketicinin sahip olduğu bütçe
B
Sosyal ve kişisel özellikler
C
Eş - dost ve akraba etkisi
D
Reklam ve tanıtımların etkisi
E
Varış yerinde kullanılan dil
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi turizm endüstrisini oluşturan “destek hizmetler” grubunda yer alan işletme türlerinden biridir?

A
Arkeolojik kentler
B
Yerel danışma büroları
C
Araba kiralama şirketleri
D
Müzeler
E
Moteller
Soru 6

Bir paket turu oluşturan tüm unsurlar çok önemli olmakla beraber paket turun olmazsa olmaz iki unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğlence - Yeme içme
B
Konaklama - Çevre gezileri
C
Konaklama - Eğlence
D
Konaklama - Ulaşım
E
Ulaşım - Yeme içme
Soru 7

Gerekli bilgi ve hizmetlerin turist alan ülke vatandaşı tarafından verildiği turlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşlikli turlar
B
Rehberli turlar
C
Transferli turlar
D
Bağımsız turlar
E
Gözetimli turlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafeli turların özelliklerinden biri değildir?

A
Süresinin diğer turlara göre daha uzun olması
B
Yoğun olduğu belli bir dönemin olmaması
C
Birden fazla ülkeye ya da merkeze yönelik olması
D
Havayolu ulaşımı olarak charter uçakların (IT
E
kullanılması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tur operatörlerinin paket tur hazırlamayı tercih etme sebeplerinden biri değildir?

A
Tek katalog yardımı ile birden fazla paket tur satışının gerçekleştirilmesi ve gelecek yıllar için potansiyel müşterilerin fiili duruma getirilmesi
B
Toptan alımlar nedeni ile düşük fiyatla hizmet aliminin yapılması ve pazarda rekabet edebilmeleri
C
Tanıtım konusunda ulaşım ve konaklama tesislerinin katkısının sağlanabilmesi
D
Paket tur bedellerinin tüketiciler tarafından tur bitiminden sonra tahsil edilmesi nedeniyle gelecekte finansman sorunu yaşamamaları
E
Paket tur bedellerinin önceden tahsil edilmesi sonucu finansman olanaklarının yaratılması
Soru 10

Önceden düzenlenmiş (genellikle önceden ödenmiş) bir veya birden çok destinasyona ziyareti ve hareket noktasına geri dönüşü kapsayan tatile ne ad verilir?

A
Konaklama
B
Günübirlik gezi
C
Ana ulaşım
D
Ulaştırma
E
Tur
Soru 11

Turizm endüstrisinde ürün ve hizmetler üretildikleri yerde ve aynı anda tüketilmek durumundadır. Buna neden olan turistik ürün özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dokunulmazlık
B
Heterojenlik
C
Ayrılmazlık
D
Dayanıksızlık
E
Bütünleşik olma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi turizm talebini etkileyen, turist gönderen bölgedeki ekonomik değişkenlerden (A Grubu) biri değildir?

A
Vergi politikaları
B
Seyahat düzenlemeleri
C
Kişi başına düşen gelir düzeyi
D
Döviz kurları
E
Ulusal paranın satın alma gücü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi paket tur talebinin önkoşullarından biri değildir?

A
Pazarlama ve reklam
B
Ulaştırma altyapısı
C
Konaklama olanakları
D
Harcanabilir gelir
E
Para transferi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi paket turlarda tüketicilerin karşılaştığı sorunlardan biri değildir?

A
Otelin konumu ve niteliğinin farklı olması
B
Fiyat artışları
C
Hizmet kalitesinin taahhüt edilenden düşük olması
D
Rehberlerinin bölgeyi aşırı detaylı anlatması
E
Tur operatörünün iflası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi turizm talebini etkileyen demografik faktörlerden biri değildir?

A
Meslek
B
Zevk ve alışkanlıklar
C
Aile yapısı
D
Dil güçlükleri
E
Eğitim düzeyi
Soru 16

Bir seyahat işletmesinin tekrarlanma olasılığı düşük olan ve en az 11 kişi için yaptığı rezervasyon işlemine ne ad verilir?

A
Blok grup rezervasyon
B
Seri grup rezervasyon
C
Basamaklı blok rezervasyon
D
Opsiyonlu grup rezervasyon
E
Tekil grup rezervasyon
Soru 17

Bir seyahat işletmesinin satın alacağı oda veya yatak sayısını, talebin mevsimsellik özelliğine göre düzenlediği anlaşma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Opsiyonlu dalgalanmalara göre artan / azalan oda veya yatak kapatma anlaşmaları
B
Opsiyonlu sezonluk blok oda veya yatak kapatma anlaşmaları
C
Doluluk garantili blok oda veya yatak kapatma anlaşmaları
D
Doluluk garantili artan / azalan oda veya yatak kapatma anlaşmaları
E
Gerçekleşen talebe göre rezervasyon anlaşmaları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Webster ve Wind modeline göre satın alma karar sürecini etkileyen kişiler arası ve sosyal faktörlerden biridir?

A
Kişilik faktörü
B
Beklenti faktörü
C
Kültürel faktörler
D
Yasal faktörler
E
Teknolojik faktörler
Soru 19

Endüstriyel pazarlarda alıcı davranış özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alıcının teknik uzman olmasını gerektirir.
B
ilişkiler genelde durağandır.
C
Satın alma davranışları rutin olduğu için alıcının fonksiyonel katılımını gerektirmez.
D
Kişiler arası karşılıklı ilişkiler kurulmasını gerektirir.
E
Rasyonel / görevle ilgili motivasyon unsurları baskındır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma davranışı üzerinde etkili olan temel çevresel faktörlerden biridir?

A
Eğitim düzeyi
B
Maliyet
C
Örgütsel yapı
D
Süreçler
E
Risk alma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x