Turizm Pazarlaması 2018-2019 Vize Sınavı

Turizm Pazarlaması 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi değişimi izleyen süreçte tüketicinin satın aldığı ürün veya hizmetin, tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygunluğu ve ihtiyaçları karşılama derecesinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır?

A
Müşteri Sadakati
B
Örgütsel Bağlılık
C
Müşteri Memnuniyeti
D
Talep
E
Kurumsal itibar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel kavramlarından biri değildir?

A
Kalite
B
Tüketici
C
ihtiyaç
D
Müşteri Memnuniyeti
E
istek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin temel özelliklerinden biridir?

A
Müşteri Memnuniyeti
B
Planlama
C
Tüketici Hakları
D
Müşteri Sadakati
E
Ayrılmazlık
Soru 4

Turizm hizmetlerinde sabit maliyetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Turizm sektöründe çoğu işletmede sermayenin geri dönüşü uzun zaman alabilmektedir.
B
Turizm hizmetleri tek tip hizmetten oluştuğu için sabit maliyetleri yükseltebilmektedir.
C
Sabit maliyetler üretim arttıkça değişmeyen maliyetlerdir.
D
Turizmin mevsimsellik özelliği sermayenin geri dönüşünü geciktirebilmektedir.
E
Konaklama, ulaşım ve yiyecek içecek alanında faaliyet gösteren işletmeler ağır sabit maliyet gerektiren işletmelerdir.
Soru 5

Bir lokanta veya oteldeki mobilyalar, halılar, duvar süslemeleri, işgören elbiseleri veya işaretleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kültürel miras
B
Tutundurma
C
Kişisel satış
D
Fiziksel çevre
E
Toplumsal yapı
Soru 6

Yatırım teşvikleri, marka ve patent hakları, tüketicinin ve rekabetin korunması ile ilgili düzenlemelerinin yer aldığı çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politik ve yasal çevre
B
Teknolojik çevre
C
Ekonomik çevre
D
Demografik çevre
E
Ekolojik çevre
Soru 7

Bir kamu kurumu olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir kamu hizmeti oluşturmak için ürün satın alıyor ise alıcının oluşturduğu pazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aracı pazarları
B
Tüketici pazarları
C
Endüstriyel pazarlar
D
Uluslararası pazarlar
E
Hükümet pazarları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama çevresinde işletme içi mikro çevre faktörlerinden biridir?

A
insan kaynakları
B
Tedarikçiler
C
Muhasebe-finansman
D
Fiyat
E
Aracılar
Soru 9

Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED ) ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD ) işletme dışı mikro çevre faktörlerinden hangisine birer örnektir?

A
Tedarikçiler
B
Kamuoyu grupları
C
Rakipler
D
Pay sahipleri
E
Müşteriler
Soru 10

Otelcilik endüstrisinde belli başlı otel zincirleri, müşterilerine benzer fiyatlarla benzer ürün paketlerini sunmakta ve böylece bir rekabet oluşmaktadır. Bu koşullarda oluşan rekabete ne ad verilir?

A
Fiyat rekabeti
B
Müşterinin sınırlı satın alma rekabet gücü için
C
ikame ürünler rekabeti
D
Marka rekabeti
E
Haksız rekabet
Soru 11

Belli bir ücret karşılığında bir işletmenin veya hizmetlerinin kitle iletişim araçlarıyla hedef pazardaki tüketicilere ve aracılara tanıtılmasına ne ad verilir?

A
Kişisel satış
B
Satış tutundurma
C
Reklam
D
Halkla ilişkiler
E
Duyurum
Soru 12

Turizmde pazarlama karması elemanları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ürün - etkinlikler - ulaşılabilirlik - tutundurma
B
Ürün - paket tur - pazara girme - pazarın kaymağını alma
C
Doğal kaynaklar - sosyo kültürel unsurlar -ekonomik unsurlar - psikolojik unsurlar
D
Ürün - fiyat - dağıtım - tutundurma
E
Ürün - fiyat - pazarlama stratejisi -tutundurma
Soru 13

__________, hizmetlerin pazarda kabul görebilmesi için tüketicilerin ikna edilebilmelerine yönelik yürütülen iletişim etkinliklerini içermektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
insan kaynakları
B
Fiyat
C
Tutundurma
D
Ürün
E
Dağıtım
Soru 14

İşletmeler olgunluk dönemlerinde daha çok hangi tür işleve sahip reklamlar vermektedir?

A
ikna etme
B
Anımsatma
C
itibarlı hale getirme
D
Değer katma
E
Bilgi verme
Soru 15

Turistik ürünü bekletip bir gün sonra satmak mümkün değildir.Bu nedenle, o gün içinde satılamayan hizmet düşer/kaybolur.Bu durum, turizm ürününün aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Tüketim yerinin farklı olması
B
Ürünün ikame olanaklarının fazla olması
C
Tüketimin soyut olması
D
Zaman ve mekânda yoğunlaşması
E
Ürünün stok edilememesi
Soru 16

__________, müşteriler ile hizmet personeli (veya hizmet süreci) arasında özellikle tatmin ya da tatminsizlik yaratan özel etkileşim anları olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Kritik olaylar
B
Hizmet karşılaşmaları
C
Hizmet sunumu süreci
D
Hizmet üretimi süreci
E
Müşteri memnuniyeti
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi turizm pazarlamasında müşterilerin hizmetin üreticisi ve kullanıcısı olmalarının yanında üstlendikleri diğer bir roldür?

A
Hizmet karşılaşmaları değerlendirmesi
B
Hizmet sunumuna katkı
C
Diğer müşteriler üzerindeki etkileri
D
Hizmet kalitesine katkı
E
Hizmet personeli karşılaşmaları
Soru 18

Turizm pazarlamasında hizmet ürünlerinin farklılaştırmanın odak noktasında ________ yer almaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
hizmet süreçleri
B
hizmet kalitesinin artırılması
C
hizmet karşılaşmalarının düzenlenmesi
D
fiziksel kanıtların geliştirilmesi
E
müşteri deneyiminin farklılaştırılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi turizm sektöründeki hizmet süreci sınıflandırmasında yer alan süreçlerden biridir?

A
Hizmet üretimi ve hizmet sunumu süreçleri
B
Operasyonel süreçler
C
Yönetsel süreçler
D
Kalite kontrol süreçleri
E
Hiyerarşik süreçler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinde tesis dışı fiziksel kanıtlardan biridir?

A
Tesisin dekorasyonu
B
Tesisin sınıfı
C
Tesis alanlarının yerleşimi
D
Tesis alanlarının işlevselliği
E
Tesis içi atmosfer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...