Türk Basın Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Türk Basın Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılan ilk Türkçe eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asım Tarihi
B
Vankulu Lügati
C
Tarih-i Naima
D
İslam Risalesi
E
Tarih-i Seyyah
Soru 2

At sırtında haber ileten ulak ve peyk adıyla da bilinen habercinin diğer adı nedir?

A
Muhbir
B
Sipahi
C
Seyis
D
Tatar
E
Atlı Ases
Soru 3

Rumlar arasında matbaacılık faaliyetlerinin gelişmesinde hangi kurum etkin rol oynamıştır?

A
Ortodoks Rum Kilisesi
B
Rum Konsolosluğu
C
Fener Rum Patrikliği
D
Rum Azınlık Cemaati
E
Ortadoğu Rum Konseyi
Soru 4

Günümüzde yayınlanmakta olan Resmi Gazete’nin ilk adı nedir?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Ceride-i Resmiye
C
Monitör Ottoman
D
Ceride-i Havadis
E
Takvim-i Vekâyi
Soru 5

İbrahim Müteferrika’yı matbaa kurma konusunda teşvik eden Lale Devri sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Reşit Paşa
B
Damat İbrahim Paşa
C
Sokullu Mehmet Paşa
D
Çelebi Mehmet Paşa
E
Çandarlı Halil Paşa
Soru 6

Çin’de devlet memurları arasında dağıtılan ve bürokratik haberleri içeren raporlara ne ad verilir?

A
Açta Senatus
B
Bulletin
C
Bao
D
Açta Diurna
E
Gazetten
Soru 7

IV. Murad’ı tahta geçirmek için Çırağan Sarayı’nı basan ve bu uğurda hayatından olan gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Âli Suavi
C
Namık Kemal
D
İbrahim Suavi
E
Namık Kemal
Soru 8

İstanbul’un fethinden sonra kâğıt hangi merkezlerde üretilirdi?

A
Kadıköy-Kâğıthane-izmir
B
Beykoz-Kâğıthane-Bursa
C
Kâğıthane-Topkapı-Edirne
D
Topkapı-Beykoz-izmit
E
Edirne-istanbul-izmir
Soru 9

Osmanlı ülkesinde ilk matbaa aşağıdaki azınlıklardan hangisi tarafından kurulmuştur?

A
Ermeniler
B
Yahudiler
C
Levantenler
D
Rumlar
E
Cenevizliler
Soru 10

“Şiir ve İnşa” makalesinde Türk edebiyatının sorunları üzerine odaklanan ve her milletin kendi diline dayalı bir edebiyatının olması gerektiğini savunan gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
İbrahim inan
C
Âli Suavi
D
Namık Kemal
E
Ebüzziya Tevfik
Soru 11

İlk sayıları Hüsn ve Şiir adıyla Selanik’te yayınlanan edebi dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selanik’in Sesi
B
Halka Doğru
C
Türk Yurdu
D
Bilgi Yurdu
E
Genç Kalemler
Soru 12

Sultan II. Abdülhamid döneminde yabancı ülkelerdeki basını takip etmek için kurulan birimin adı nedir?

A
Matbuat-ı Frengi Merkezi
B
Dış Yayınlar Müdürlüğü
C
Matbuat-ı Hamidiye Kalemi
D
Matbuat-ı Ecnebiye Müdürlüğü
E
Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi
Soru 13

Basında yer alan haberleri kısıtlama, engelleme veya cezalandırma işlemine ne ad verilir?

A
Ruhsat iptali
B
Tatil
C
Sansür
D
Ceza-i Müeyyide
E
ihtar
Soru 14

Türk edebiyatında bir döneme ve topluluğa adını veren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Encümen-i Şuara
B
Genç Kalemler
C
Servet-i Fünûn
D
Tercüman-ı Hakikat
E
Mutavassıtinler
Soru 15

Savaş yıllarında gazetelerde yayınlanan hangi haberler askeri sansür tarafından özellikle kontrol edilir?

A
Yabancı Ajans haberleri
B
Ekonomik haberler
C
Siyasi Haberler
D
Ordunun hareketleri
E
Sansasyonel Haberler
Soru 16

Saltanat yıllarında basma karşı sert tutumuyla tanınan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Abdülaziz
B
II. Mahmud
C
Deli İbrahim
D
II. Abdülmecid
E
II. Abdülhamid
Soru 17

İttihatçı karşıtlığı ile tanınan ve 1909 yılında Galata Köprüsü’nde kurşunlanarak öldürülen Serbesti gazetesinin başyazarı kimdir?

A
Ahmet Samim
B
Enver Bey
C
Haşan Fehmi
D
Ahmet Cemil
E
Haşan Tahsin
Soru 18

İzmir’deki Boykotaj Cemiyeti’nin 1908 yılında yayımladığı, haftalık sosyalist gazetenin adı nedir?

A
Gave
B
Amele
C
Yıldız
D
işçi
E
insaniyet
Soru 19

Turfanda mı yoksa Turfa mı? adlı romanıyla tanınan Jön Türklerin akıl hocası gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizancı Murad
B
Ahmet Mithat
C
Namık Kemal
D
Deli İbrahim
E
Mustafa Fazıl Paşa
Soru 20

“Basın kanunlar dairesinde serbesttir” ifadesi nerede yer alır?

A
Basın Kanunu
B
Matbuat Kanunu
C
Vergi Kanunu
D
Mecelle
E
Kanun-i Esasi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x