Türk Basın Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Türk Basın Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cumhuriyet Dönemi basın tarihi hakkında araştırma yapmanın önündeki en önemli engel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basınla ilgili sistematik envanterin bulunmaması
B
Basın ürünlerinin karışıklığı
C
Kütüphanelerin yetersizliği
D
Süreli yayınların sayısal çokluğu
E
Dönem ile ilgili araştırma yapılmasının yasak olması
Soru 2

Selanik’te bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün evine bomba atılmasıyla ilgili haberlerin basında çıkmasıyla başlayan olaylar hangi adla anılır?

A
Babıali Baskını
B
Tan Olayları
C
6-7 Eylül Olayları
D
Taksim Saldırısı
E
Çırağan Vakası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi medyanın ticarileşmesi, holdingleşmesi, kurumsal çıkarlara tabi olmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Özgür habercilik anlayışının sarsılması
B
Tarafsızlığını olumsuz etkilemesi
C
Siyasetle çıkar ilişkilerinin artması
D
Siyasetle ilişkisi doğrultusunda olumsuz etkisinin bulunması
E
Bilgiye daha hızlı erişimin sağlanması
Soru 4

II. Abdülhamid döneminde kurulan Matbuât-ı Dahiliyye İdaresi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazeteleri kontrol ederek kanuna olmayan yerlerini sansür etmek uygun
B
Gazetelerin matbaa kurması için etmek teşvik
C
Matbaa faaliyetlerine gerekli düzenlemek izinleri
D
Gazetelerin dağıtılması ve yayımlanmasını sağlamak
E
Matbaa kurulmasındaki gerekli düzenlemek izinleri
Soru 5

II. Meşrutiyet yıllarında resimli olarak çıkarılan süreli yayınların üzerinde aşağıdakilerden hangisi yazmaktadır?

A
Musavver
B
Tasvirli
C
Fotoğraflı
D
Renkli
E
Çizimli
Soru 6

Turfanda mı yoksa Turfa mı? adlı romanıyla tanınan Jön Türklerin akıl hocası gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deli İbrahim
B
Mustafa Fazıl Paşa
C
Mizancı Murad
D
Ahmet Mithat
E
Namık Kemal
Soru 7

1990’lı yıllardan özel radyo televizyonların sayısındaki hızlı artışın yazılı basma en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
TRT’nin yeni rakiplerle karşılaşması
B
Kaliteli yayın yapma zorunluluğu
C
Okur sayısında artış
D
Yeni gazetelerin yayımlanması
E
Reklam gelirlerindeki düşüş
Soru 8

Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu Anadolu’da çıkan isyan üzerine ilân edilen ve basını denetleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sansür ve Denetim Kanunu
B
Basın Ceza Kanunu
C
Matbuat Kanunu
D
Takrir-i Sükûn Kanunu
E
Mücadele-i Milliye Kanunu
Soru 9

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın kurduğu matbaa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matba-yı Fünun
B
Matba-yı Osmani
C
Mısırlı Basımevi
D
Bulak Basımevi
E
Kahire Matbaası
Soru 10

Çin’de devlet memurları arasında dağıtılan ve bürokratik haberleri içeren raporlara ne ad verilir?

A
Açta Senatus
B
Bao
C
Bulletin
D
Gazetten
E
Açta Diurna
Soru 11

1970’lerde ulaştığı tirajlarla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en cok satan mizah dergileri arasına giren dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ustura
B
Çarşaf
C
Gırgır
D
Karagöz
E
Hey
Soru 12

Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar arasında matbaacılığın gelişmesinde etkin rol oynayan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asiller
B
Ulema
C
Askerler
D
Din adamları
E
Tüccarlar
Soru 13

II. Dünya Savaşı sıralarında bütün yurtta gerçekleşen genel karartma uygulamasından etkilenmeyen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milliyet
B
Akşam
C
Tercüman
D
Cumhuriyet
E
Ulus
Soru 14

Basın mensupları, gazeteciler, yazarlar ve sanatçıların Sansür ve Sürgün Kararnamesine karşı 1990 yılında İstanbul’da yaptıkları protesto yürüyüşüne ne ad verilir?

A
Sansüre Son
B
Düşünceye Özgürlük
C
Özgür Basın
D
Zincirleri Kıralım
E
Baskılar Bitsin
Soru 15

Tarihte kurulmuş ilk haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

A
BBC
B
Anadolu Ajansı
C
Reuter
D
Agance France Presse
E
Havas
Soru 16

“Basın kanunlar dairesinde serbesttir” ifadesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Basın Kanunu
B
Kanun-i Esasi
C
Mecelle
D
Matbuat Kanunu
E
Vergi Kanunu
Soru 17

Harf Devrimi kaç yılında ilan edilmiştir?

A
1928
B
1929
C
1933
D
1936
E
1938
Soru 18

Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın “BabIali’nin Pravdası” diye eleştirdiği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabah
B
Milliyet
C
Cumhuriyet
D
Hürriyet
E
Tercüman
Soru 19

Günümüzde yayınlanmakta olan Resmi Gazete’nin ilk adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Resmiye
B
Tasvir-i Efkâr
C
Ceride-i Havadis
D
Takvim-i Vekâyi
E
Monitör Ottoman
Soru 20

Televizyon dünyasının, ülkelerin kendi kültür değerlerini dış dünyaya tanıttığı, 90 farklı dilde dublajı yapılan ünlü ABD dizisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Görevimiz Tehlike
B
Dallas
C
Kaçak
D
Umutsuz Ev Kadınları
E
Mavi Ay
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x