Türk Basın Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Türk Basın Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın kurduğu matbaa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kahire Matbaası
B
Matba-yı Fünun
C
Matba-yı Osmani
D
Mısırlı Basımevi
E
Bulak Basımevi
Soru 2

Sultan II. Abdülhamid döneminde politikadan uzak kalıp, sanat edebiyat konusunda eserler veren ve geleneksel edebiyatı benimseyen grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Servet-i Fünûncular
B
Ara Nesilciler
C
Edebiyat-ı Cedideciler
D
Fecr-i Aticiler
E
Ebcümen-i Şuaracılar
Soru 3

1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanarak kapatılan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
ittihat ve Terakki Partisi
B
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
C
Köylü Millet Partisi
D
Cumhuriyetçiler Partisi
E
Millî Selamet Patrisi
Soru 4

İstanbul'da Millî Mücadele aleyhinde yayın yapan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ulus-Alemdar-Tanin
B
Tasvir-ileri-Tanin
C
Peyam-ı Sabah-Alemdar-istanbul
D
Aydede-Kalem-Tanin
E
Peyam-Musavver Malumat-istikbal
Soru 5

1860 yılında yayınlanan Matbaat Nizamnâmesi’nde aşağıdaki ülkelerden hangisinin basın kanunu örnek alınmıştır?

A
Almanya
B
ABD
C
Fransa
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 6

Osmanlı'da Ceride-i Havadis adlı gazeteyi çıkarmak için imtiyaz tanınan İngiliz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Albert Cohen
B
Black Bey
C
Lord Byron
D
Aaron Smoke
E
William Churchill
Soru 7

Özel olarak hazırlanmış ve kesilmiş kamış kalemler kullanarak Arap harfleriyle güzel yazı yazan kişiye ne ad verilir?

A
Divitçi
B
Müstensih
C
Hattat
D
Devatçı
E
Hekatçı
Soru 8

Mizahi şiir ve yazıları ile tanınan Şair Eşrefin çıkardığı dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cem
B
Güldiken
C
Diken
D
Mussavver Eşref
E
Mecmua-i Eşref
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi fikir akımlarından biri değildir?

A
İslamcılık
B
Bireyselcilik
C
Osmanlıcılık
D
Dayanışmacılık
E
Türkçülük
Soru 10

1922 yılında Trabzon’nda çıkarılan, Mustafa Kemal Atatürk’ün yasaklanmasını istediği gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kahkaha
B
Karadeniz
C
Diken
D
Aydede
E
Pontus
Soru 11

1896 yılında Bursa’da çıkarılan vilayet gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bursa Gazetesi
B
Hüdevendigâr
C
Envâr-ı Şarkiye
D
Karesi
E
Malumat
Soru 12

Basın-yayın hayatında tek kişilik yazı makinesi olarak anılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Midhat
B
Ziya Paşa
C
Celaleddin Paşa
D
Namık Kemal
E
İbrahim Şinasi
Soru 13

Sultan II. Abdülhamid döneminde yasak kitap veya yayın tespiti yapan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zabıta Müdürlüğü
B
inzibat Dairesi
C
Emniyet Müdürlüğü
D
Dâhiliye ve Maarif Nezareti
E
icra Müdürlüğü
Soru 14

Tanzimat Dönemi’nde, edebiyat dünyasının hürriyet şairi olarak tanınan, Şinasi ile tanıştıktan sonra daha cok sosyal ve siyasi konulara yönelen ve Hürriyet gazetesini çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âli Suavi
B
Mustafa Fâzıl Paşa
C
Ziya Paşa
D
Âli Paşa
E
Namık Kemal
Soru 15

Gazetta teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haberlerin duvara asılması
B
ilân panosu oluşturma
C
Atlı habercilik
D
Haber dinlemek için ödenen ücret
E
Haber getirip götürmek
Soru 16

Charlemange (Şarlman) döneminde dilde reform yapmak, okuma-yazmayı artırmak ve kitap kültürünü yaygınlaştırmak için görevlendirilen İngiliz din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alcuin
B
Gutenberg
C
Simonides
D
Martin Luter
E
Pheidippides
Soru 17

İnsanlık tarihinin gelişip yeni bir evreye girmesinde etkili olan icatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Pusula-Saat-Matbaa
B
Matbaa -Alfabe-Pusula
C
Pusula-Barut-Matbaa
D
Pusula-Ateş-Barut
E
Matbaa-Barut-Alfabe
Soru 18

Galata Köprüsünde kurşunlanarak öldürülen Haşan Fehmi aşağıdaki gazetelerden hangisinin başyazarıdır?

A
Serbestî
B
Mizan
C
Şark
D
Malumat
E
Sada-yı Millet
Soru 19

Millî Mücadele yıllarında basında hakim olan dil anlayışına ne ad verilir?

A
Safi Türkçe
B
Sade Türkçe
C
Öz Türkçe
D
Gazeteci Lisanı
E
Halk Dili
Soru 20

1910-1912 yılları arasında başyazarlığını Ali Canip (Yöntem)’in yaptığı Türkçülük akımının sözcüsü konumuna gelen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Mecmua
B
Türk Sözü
C
Halka Doğru
D
Türk Yurdu
E
Genç Kalemler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x