Türk Basın Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türk Basın Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’deki yayıncılık tekeli döneminde radyo televizyon yayınlarını yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ATV
B
TRT
C
RTÜK
D
TBMM
E
PTT
Soru 2

Rumlar arasında matbaacılık faaliyetlerinin gelişmesinde hangi kurum etkin rol oynamıştır?

A
Fener Rum Patrikliği
B
Rum Konsolosluğu
C
Rum Azınlık Cemaati
D
Ortodoks Rum Kilisesi
E
Ortadoğu Rum Konseyi
Soru 3

Gazetelere yazdığı Atatürk ve lâiklik içerikli yazıları yüzünden öldürülen hukuk profesörü kimdir?

A
Uğur Mumcu
B
Çetin Emeç
C
Muammer Aksoy
D
Abdi ipekçi
E
Bahriye Üçok
Soru 4

İşgal yıllarında İzmir’de çıkarılan ve Kuva-yı Milliyecileri “hayalet çetesi” olarak gösteren Yunan yanlısı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahenk
B
Peyam
C
irşad
D
Ferda
E
Ümit
Soru 5

Atatürkçü demokrasinin getirilmesi, devletçiliğin güçlendirilmesi ve feodaliteye son verilmesi gibi konuları içeren Aydınlar Bildirisi yayımlayan dergi hangisidir?

A
Varlık
B
Kadro
C
Akis
D
Yön
E
Nokta
Soru 6

Harf Devrimi kaç yılında ilan edilmiştir?

A
1928
B
1929
C
1933
D
1936
E
1938
Soru 7

“Şiir ve İnşa” makalesinde Türk edebiyatının sorunları üzerine odaklanan ve her milletin kendi diline dayalı bir edebiyatının olması gerektiğini savunan gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebüzziya Tevfik
B
Âli Suavi
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
İbrahim inan
Soru 8

1932 yılında yayına başlayıp üç yıl devam eden ve inkılapların teorisyenliğini yapan dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
inkılap Dergisi
B
Aydınlık Dergisi
C
Kadro Dergisi
D
Mücadele Dergisi
E
ileri Dergisi
Soru 9

İlk sayıları Hüsn ve Şiir adıyla Selanik’te yayınlanan edebi dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Yurdu
B
Genç Kalemler
C
Halka Doğru
D
Selanik’in Sesi
E
Bilgi Yurdu
Soru 10

Özel Radyo ve Televizyon Kanunu TBMM’de hangi yıl kabul edilmiştir?

A
1995
B
1994
C
1993
D
1992
E
1991
Soru 11

Uygur Türkleri'nin hareketli harfleri elde etmek için kullandıkları malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamış
B
Ağaç
C
Tuğla
D
Demir
E
Taş
Soru 12

Saltanat yıllarında basına karşı sert tutumuyla tanınan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deli İbrahim
B
II. Abdülaziz
C
II. Abdülmecid
D
II. Abdülhamid
E
II. Mahmud
Soru 13

II. Abdülhamid’in basını ödüllendirme sistemini kurmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basının giderlerini karşılayamayacak durumda olması
B
Matbaa faaliyetlerine harcanan paranın satış gelirleriyle karşılanamaması
C
Yurtdışında basın faaliyetlerinin desteklenmesi
D
Ülke içinde faaliyetini sürdüren gazete sayısının giderek azalması
E
Bir kısım basını parasal açıdan destekleyerek kendi yanına çekmek istemesi
Soru 14

İbrahim Müteferrika’nın İslâm inancını konu aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akaid-i islâmiye
B
Kitab-ı islâmiye
C
Tarih-i İslâm
D
Din-i İslâm
E
Risale-i islâmiye
Soru 15

“Basın kanunlar dairesinde serbesttir” ifadesi aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A
Matbuat Kanunu
B
Basın Kanunu
C
Kanun-i Esâsi
D
Mecelle
E
Vergi Kanunu
Soru 16

Çıkardığı Çaylak isimli mizah dergisi ile ünlenen gazeteci kimdir?

A
Refik Halit
B
Ebüzziya Tevfik
C
Mehmet Tevfik
D
Tevfik Fikret
E
Rıza Tevfik
Soru 17

Resmi gazetenin ve özel azınlık gazetelerinin düzenlendiği Matbaa Nizamnamesi kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1857
B
1865
C
1889
D
1903
E
1917
Soru 18

Savaş yıllarında gazetelerde yayınlanan hangi haberler askeri sansür tarafından özellikle kontrol edilir?

A
Yabancı ajans haberleri
B
Ekonomik haberler
C
Siyasi haberler
D
Sansasyonel haberler
E
Ordunun hareketleri
Soru 19

V. Murad’ı tahta geçirmek için Çırağan Sarayı’nı basan ve bu uğurda hayatından olan gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Suavi
B
İbrahim inan
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Âli Suavi
Soru 20

Reklam pastası kavramını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A
Medya kuruluşlarının yıl içinde elde ettiği toplam gelir
B
Reklam ajanslarının toplam yapım giderleri
C
Reklam verenlerin yıl içinde elde ettiği toplam gelir
D
Reklam verenlerin yıl içinde yaptığı toplam harcama
E
Medyada yayınlanan reklamların toplam süresi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x