Türk Dış Politikası 2 2015-2016 Final Sınavı

Türk Dış Politikası 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Soğuk Savaş sonrası dönemde, ulus devletin geleceğine yönelik tartışmaları gündeme getiren olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleşme
B
Küreselleşme
C
Bölgeselleşme
D
Uluslaşma
E
Derinleşme
Soru 2

Mihail Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’nin ekonomik ve sosyal yönden yeniden yapılanmasını öngören politikasına ne ad verilir?

A
Subbotnik
B
Brejnev doktrini
C
Yakın çevre doktrini
D
Perestroyka
E
Glasnost
Soru 3

Yugoslavya'nın dağılması sürecinde, Türkiye'nin bölgeye yönelik politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirli bir süre, sorunu Yugoslavya'nın iç meselesi olarak değerlendirmiştir.
B
Sorunun çözümü konusunda uluslararası alanda yoğun çaba harcamıştır.
C
Sırbistan'a destek veren tek NATO üyesi ülke olmuştur.
D
1992 yılından itibaren, bölgeye yönelik aktif bir politika izlemeye başlamıştır.
E
Bölgeye tek taraflı bir müdahaleden kaçınmıştır.
Soru 4

SSCB'nin dağılmasının ardından, 1992 yılında Türkiye ile ABD arasında kurulan ortaklık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güçlendirilmiş Ortaklık
B
Barış için Ortaklık
C
Savunmaya Dayalı Ortaklık
D
imtiyazlı Ortaklık
E
Model Ortaklık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’dan sonra Bulgaristan’a yönelik politikasında öne çıkan unsurlardan biridir?

A
Sınır kontrollerini azaltmak
B
Bulgaristan’ın IMF’den borç almasını desteklemek
C
Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne çıkmasını desteklemek
D
Bulgaristan’ın NATO’ya üye olmasını desteklemek
E
Bulgaristan’daki Türk azınlığın topluca Türkiye’ye gelmesini sağlamak
Soru 6

1995 Dayton Barış Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Saraybosna’nın Boşnak-Hırvat Federasyonu’nun başkenti olmasına karar verilmiştir.
B
Bosna Hersek’in AB'ye üye olmasına karar verilmiştir.
C
NATO’nun IFOR gücüyle ülkede bulunmasına karar verilmiştir.
D
Bosna Hersek, mevcut sınırlarıyla egemen bir devlet olarak kabul edilmiştir.
E
Uzun süren müzakereler sonucu Paris'te imzalanmıştır.
Soru 7

Türkiye’ye adaylık statüsü verilmediği ancak ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 'Türkiye için Avrupa Stratejisi' başlıklı bir çerçevenin sunulduğu AB Zirvesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lüksemburg Zirvesi
B
Helsinki Zirvesi
C
Brüksel Zirvesi
D
Londra Zirvesi
E
Berlin Zirvesi
Soru 8

Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı’nda ele alınan en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yapılması
B
Sınır ticaretinde yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü
C
Hatay sorunu
D
Sınır aşan su sorunu
E
Suriye’nin topraklarında Türkiye'ye yönelik terör örgütü faaliyetlerine izin vermemesi
Soru 9

Türkiye'nin 1999 yılında, başta Yunanistan olmak üzere, AB ülkeleri ile yeni ve olumlu bir diyalog sürecine girmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli diplomasi
B
Mekik diplomasisi
C
Önleyici diplomasi
D
Deprem diplomasisi
E
Zirve diplomasisi
Soru 10

11 Eylül 2001 saldırılarından sonra, ABD’nin yeni dış ve güvenlik politikalarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Carter Doktrini
B
Bush Doktrini
C
Esnek Karşılık Doktrini
D
Ortak Savunma Doktrini
E
Yakın Çevre Doktrini
Soru 11

Türkiye'de 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin AB ile ilişkilere etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Türkiye, AB ile siyasi diyaloğu durdurduğunu açıklamıştır.
B
Birlikten ekonomik yardım alabilmek için Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuştur.
C
AB ile ilişkiler tamamen kopmuştur.
D
Krizle birlikte vatandaşların AB konusundaki talepleri daha da artmıştır.
E
Krizin etkisiyle AB üyeliği zorlaşmıştır.
Soru 12

Türkiye ile AB arasında gerçekleştirilecek üyelik müzakerelerinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen, 2005 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzakere Çerçeve Belgesi
B
Katılım Ortaklığı Belgesi
C
Ulusal Program
D
Avrupa Konseyi iştirak Belgesi
E
AB’nin Genişlemesi Belgesi
Soru 13

2003 yılında TBMM tarafından reddedilerek Türkiye ile ABD ilişkilerinin bozulmasına yol açan 1 Mart Tezkeresi'nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
BM denetçilerinin raporları çerçevesinde Saddam Hüseyin ile kitle imha silahlarının üretiminin durdurulması konusunda anlaşmaya varılması
B
ABD ve AB ile birlikte İran'a karşı askeri ve ekonomik yaptırımların uygulanması
C
ABD'nin Irak'a müdahalesi sırasında, Türkiye üzerinden bir kuzey cephesinin açılması
D
Irak konusunda Türkiye'nin liderliğinde Ortadoğu ülkelerinin katılımı ile bölgesel bir girişim başlatılması
E
El-Kaide örgütünün bulunduğu Afganistan'a ABD ile ortak müdahale gerçekleştirilmesi
Soru 14

Soğuk Savaş sonrası dönemde, uluslararası anlaşmazlıklarda ideolojilerin değil, kültürel farklılıkların belirleyici olacağını savunan Medeniyetler Çatışması tezinin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benedict Anderson
B
Samuel P. Huntington
C
Noam Chomsky
D
Zbigniew Brzezinski
E
Francis Fukuyama
Soru 15

Türkiye'nin, 2007-2011 yılları arasında İran’ın nükleer programına yönelik tutumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Programın durdurulması konusunda, askeri ve ekonomik alanda sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunmuştur.
B
BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırım kararını destekleyen ülkeler arasında yer almıştır.
C
ABD ile ortak politikalar geliştirmiştir.
D
Nükleer çalışmaları ortak yürütmeyi teklif etmiştir.
E
İran dâhil her ülkenin barışçıl amaçlarla nükleer program yürütebileceğini savunmuştur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 2007-2011 yılları arasında, Türkiye ile ABD ilişkilerinde uyuşmazlık yaratan konulardan biridir?

A
Türkiye’nin Hamas'ı terör örgütü ilan etmesi
B
Mavi Marmara saldırısı sonrası ABD'nin İsrail'e karşı sert bir tutum takınmaması
C
Türkiye ve Rusya'nın gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda yakınlaşması
D
ABD'nin Kıbrıs Sorunu konusunda Rum tezlerini desteklemesi
E
ABD'nin Türkiye'ye önerdiği Model Ortaklık anlayışının Türkiye tarafından hoş karşılanmaması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye’nin dış politikasına kazandırdığı kavramlardan biri değildir?

A
Stratejik derinlik
B
Proaktif dış politika
C
Komşularla sıfır sorun
D
Çok boyutlu dış politika
E
Daimi tarafsızlık
Soru 18

Devletlerin uluslararası çıkarlarını rasyonel davranışlarla biçimlendirerek güç elde etmesini sağlayan ve devletleri uluslararası sistemin yegâne aktörü olarak gören dış politika yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
idealist dış politika
B
Liberal dış politika
C
Realist dış politika
D
Sosyalist dış politika
E
işlevselci dış politika
Soru 19

Dönemler itibariyle, Türk dış politikasının tarihsel süreçteki değişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1923-1945 arası Türk dış politikası statükocudur.
B
1923-1945 arası dış politikada, uluslararası sorunlardan uzak kalmaya, taraf olmamaya çalışılmıştır.
C
1965-1980 arası Türkiye, dış politikasında katı bir blok siyaseti izlemiştir.
D
1965-1980 arası Türkiye'nin dış politikasında Kıbrıs konusuna özel önem verdiği görülmüştür.
E
1981-1990 arası Türkiye aktif dış politikaya yönelmiştir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, Türk dış politikasında süreklilik gösteren unsurlardan biridir?

A
Aktif dış politika
B
Tarafsızlık
C
Blok siyaseti
D
Lozan statükosu
E
Bağlantısızlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x